Szukaj po tagach:

Etyczna Sztuczna Inteligencja – rekomendacje OECD

OECD w maju 2019 r. opublikowało pierwsze międzyrządowe standardy rozwoju Sztucznej Inteligencji. Rekomendacje mają wspierać innowacje i jednocześnie budować zaufanie do Sztucznej Inteligencji poprzez promowanie odpowiedzialnego zarządzania oraz poszanowania praw człowieka i wartości demokratycznych. Zalecenia podzielono na dwie sekcje: skierowane do twórców rozwiązań z zakresu Sztucznej Inteligencji, a także przeznaczone dla decydentów, którzy są odpowiedzialni za tworzenie polityk krajowych.

Czytaj więcej >>