NASK podczas konferencji Cyber24 Day

12 października 2022 r. odbyła się konferencja Cyber 24 Day, organizowana przez grupę Defence 24. Jest to jedno z większych, cyklicznych wydarzeń, podczas którego mają miejsce dyskusje na temat cyberbezpieczeństwa i nowych technologii. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji Janusz Cieszyński, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, a także Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Jednym z partnerów konferencji był NASK. W panelu otwierającym udział wzięła dr hab. Aleksandra Gasztold, redaktor naczelna wydawanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK czasopisma Applied Cybersecurity & Internet Governance (ACIG). W części poświęconej sztucznej inteligencji panelistką była dr Inez Okulska, Kierownik Zakładu Inżynierii Lingwistycznej i Analizy Tekstu w pionie Zastosowań Sztucznej Inteligencji. Z kolei w kwestii znaczenia technologii dla walki ze zmianami klimatu wypowiadał się ekspert NASK, Bartłomiej Orzeł, a prezentację o aktualnych trendach zagrożeń w cyberprzestrzeni wygłosił kierownik CERT Polska, Sebastian Kondraszuk.

Tematem, który zdecydowanie dominował w tym roku w dyskusji, były zagrożenia w przestrzeni cyfrowej związane z wojną w Ukrainie. Eksperci debatowali na temat rodzajów wrogich działań, którym czoła musi stawiać także polski system obronności. Zagrożenia te nie ograniczają się jedynie do bezpośrednich ataków na infrastrukturę telekomunikacyjną, ale obejmują także toczące się na niespotykaną dotychczas skalę kampanie dezinformacyjne w mediach społecznościowych. Dodatkowo, zwrócono uwagę na wzrastającą liczbę działań cyberprzestępców, którzy ,,przy okazji” wykorzystują zamieszanie związane z wojną do osiągnięcia własnych celów.

Jak podkreślił jeden z ekspertów, wojna, która obecnie toczy się w cyberprzestrzeni, także polskiej, najprawdopodobniej już nigdy się nie zakończy, a może jedynie eskalować. Warto jednak zauważyć, że aktualnie Polska nie jest głównym celem tych działań, w związku z czym obecny czas należy wykorzystać na rzecz weryfikacji i ewentualnej poprawy procedur oraz uzupełnienia zasobów, w tym odpowiednich kadr.

Jednym z głównych wniosków płynących z panelu poświęconego cyberodporności w czasie pokoju, kryzysu i wojny była konieczność wcześniejszego budowania odporności całego społeczeństwa jako efektywnego sposobu odparcia ataków o charakterze hybrydowym. Wojna w Ukrainie zmieniła postrzeganie rosyjskich zdolności w cyberprzestrzeni, w tym pokazała, że należy stosować nowoczesne myślenie o cyberbezpieczeństwie, oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym, działaniach wyprzedzających oraz budowaniu świadomości społecznej w zakresie sfery cyber. Eksperci podczas panelu zauważyli również, że konieczne jest zwrócenie uwagi na wykorzystanie i rozwój narodowych rozwiązań i zdolności w tym zakresie, ale bez pomijania współpracy międzynarodowej. Uznano także, że w najbliższym czasie musi zostać położony większy nacisk na kształcenie i szkolenie młodych inżynierów na kierunkach informatycznych.  Ponadto, kluczowa pozostaje kwestia edukacji całego społeczeństwa, która zwiększać będzie odporność państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Na forum padła także zapowiedź wdrożenia w lutym 2023 r. programu Cyber Mil 2.0. Stanowi on kontynuację projektu szkolenia kadr Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który ma na celu wyposażenie żołnierzy w kompetencje niezbędne do skutecznego zwiększania ochrony polskiego cyberbezpieczeństwa.

Po pierwszej, ogólnej części konferencji nastąpiła część szczegółowa, podzielona na cztery ścieżki tematyczne: Army, Cyber, Public&Policy, Tech. W ramach każdej z nich dyskutowane były bieżące zagadnienia związane z bardzo różnorodnymi tematami takimi jak technologia 5G, cyberdyplomacja, metaversum, technologie kosmiczne, ochrona danych osobowych, inwigilacja, sztuczna inteligencja oraz ochrona środowiska. Udział w panelach był okazją do poznania najnowszych stanowisk ekspertów w tych obszarach, a w dyskusjach między nimi nie brakowało polemiki, w szczególności w przypadku zagadnień budzących kontrowersje.