CyberPolicy Review nr 3 / styczeń 2019

Rok 2018 zakończył się porozumieniem w sprawie Cybersecurity Act. Tym samym rozstrzygnięta została bardzo ważna kwestia – certyfikacja produktów i usług ICT na Jednolitym Rynku Cyfrowym. W trzecim numerze CyberPolicy Review opisujemy jak będą wyglądały ramy europejskiej certyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Zapraszamy do lektury trzeciego numeru Biuletynu CyberPolicy Review.

Czytaj więcej >>

CyberPolicy Review nr 2 / kwiecień 2018

Rok 2018 jest przełomowy dla tematyki cyberbezpieczeństwa. 8 maja mija czas na implementację dyrektyw NIS do porządków prawnych państw członkowskich, natomiast 25 maja zacznie obowiązywać RODO – rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych. W drugim numerze CyberPolicy Review przedstawiamy więc m.in. artykuł na temat Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa autorstwa K. Silickiego oraz tekst na temat RODO autorstwa jednego z negocjatorów Rozporządzenia, M. Czerniawskiego. Zapraszamy do lektury drugiego numeru Biuletynu CyberPolicy Review.

Czytaj więcej >>

CyberPolicy Review nr 1 / lipiec 2017

9 maja 2017 rząd przyjął uchwałę w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa na lata 2017 – 2022 – ważny krok w procesie kształtowania się systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce. Trwają prace nad ustawą wdrażającą Dyrektywę NIS, której termin na implementację mija w maju 2018 roku. Równocześnie pojawiają się nowe wyzwania sektorowe: Dyrektywa PSD2, która istotnie wpłynie na bezpieczeństwo sektora finansowego. Zapraszamy do lektury pierwszego numeru Biuletynu CyberPolicy Review

Czytaj więcej >>