Szukaj po tagach:

ONZ – plan rozwoju współpracy w obszarze cyfryzacji

11 czerwca opublikowano raport Sekretarza Generalnego ONZ dot. planu rozwoju współpracy w obszarze cyfryzacji (Roadmap for Digital Cooperation). Raport jest odpowiedzią na wyniki pracy ekspertów wysokiego panelu ds. współpracy cyfrowej i przedstawia 8 obszarów, które wymagają działania ONZ na rzecz kształtowania transformacji cyfrowej z korzyścią dla całego społeczeństwa.

Czytaj więcej >>

UN GGE – prawo międzynarodowe w cyberprzestrzeni

Jednym z największych wyzwań w zakresie stosunków międzynarodowych jest zastosowanie istniejącego prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni. W 2003 r. Walne Zgromadzenie ONZ zwróciło się do Sekretarza Generalnego z prośbą o analizę potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa informacji, a także publikację ewentualnych środków prewencji i możliwości współpracy, które pomogłyby zminimalizować te zagrożenia. Efektem było powołanie Grupy ekspertów rządowych ds. rozwoju w dziedzinie informacji i telekomunikacji w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego (Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security – UN GGE), która zaadresowała to wyzwanie. W latach 2003-2020 obradowało sześć grup GGE.

Czytaj więcej >>

Przewodnik po opracowaniu Krajowej Strategii Cyberbezpieczeństwa

W 2018 roku ITU opublikowało „Przewodnik po opracowaniu Krajowej Strategii Cyberbezpieczeństwa” (Guide to developing a national cybersecurity strategy[1]). Dokument ma stanowić wsparcie dla państw, które przygotowują strategię. Opisano w nim poszczególne etapy, od identyfikacji potrzeb, poprzez analizy, opracowanie dokumentu, wdrożenie, aż do ewaluacji. Dodatkowo w przewodniku znajdują się przykłady dobrych praktyk w zakresie zarządzania, oceny […]

Czytaj więcej >>