Szukaj po tagach:

Raport Grupy Zadaniowej NATO-UE ds. odporności infrastruktury krytycznej

Pod koniec czerwca 2023 roku Grupa Zadaniowa NATO-UE ds. odporności infrastruktury krytycznej przedstawiła raport końcowy z przeprowadzonej na początku roku oceny. Przedstawiono w nim aktualne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa podmiotów krytycznych i zidentyfikowano cztery kluczowe sektory o przekrojowym znaczeniu: energetykę, transport, infrastrukturę cyfrową i przestrzeń kosmiczną. W raporcie przedstawiono ukierunkowane zalecenia dotyczące wzmocnienia odporności infrastruktury […]

Czytaj więcej >>

Zakończenie ćwiczenia EU Integrated Resolve 2022

18 listopada zakończyły się ćwiczenia EU Integrated Resolve 2022. Celem ćwiczeń, w których udział wzięły państw członkowskie Unii Europejskiej wraz z NATO było sprawdzenie gotowości i zdolności do skutecznego zarządzania złożonymi transgranicznymi kryzysami o charakterze hybrydowym, zarówno w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Ćwiczenia trwały od 19 września i były koordynowane przez Radę Unii Europejskiej, Komisję […]

Czytaj więcej >>

KRAJOWE STRATEGIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA NA WARSAW CYBER SUMMIT 2022

Tegoroczna edycja międzynarodowej konferencji Warsaw Cyber Summit odbywała się 14 czerwca w formie hybrydowej. Organizatorami wydarzenia były Akademia Sztuki Wojennej oraz Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC). W trakcie jej trwania uczestnicy poruszali tematy dotyczące aspektów prawnych funkcjonowania domeny cyberprzestrzeni w Polsce i na świecie, kwestię operacji wojskowych oraz wojny informacyjnej w środowisku cyber, a także zagadnieniu wykorzystania sztucznej inteligencji i przestrzeni kosmicznej przez wojsko. Jednym z najważniejszych zagadnień była kwestia krajowych strategii cyberbezpieczeństwa w różnych krajach.

Czytaj więcej >>

Cyber Defence Pledge

Dokument przyjęty na szczycie w Warszawie w 2016 roku jest wynikiem dążenia Sojuszu do zwiększenia nacisku na cyberodporność na poziomie krajowym. Sojusznicy zobowiązali się do podniesienia swojego poziomu cyberbezpieczeństwa. Najważniejsze postanowienia to m.in.: Konieczność wzmocnienia cyberbezpieczeństwa krajowych sieci oraz infrastruktury. Dotrzymywanie kroku szybko rozwijającym się cyberzagrożeniom, tak aby państwa NATO były w stanie skutecznie bronić […]

Czytaj więcej >>

Sojusz Północnoatlantycki – ewolucja w podejściu do cyberobrony

Sojusz Północnoatlantycki (North Atlantic Treaty Organization – NATO) to układ wojskowy zrzeszający obecnie 29 państw. Został ustanowiony w 1949 roku, kiedy to w Waszyngtonie przedstawiciele 12 krajów podpisali Traktat Północnoatlantycki. Polska dołączyła do NATO 12 marca 1999 roku. Celem istnienia NATO była obrona przed Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Po jego rozpadzie Sojusz zaczął pełnić rolę […]

Czytaj więcej >>