Szukaj po tagach:

Cyber Defence Pledge

Dokument przyjęty na szczycie w Warszawie w 2016 roku jest wynikiem dążenia Sojuszu do zwiększenia nacisku na cyberodporność na poziomie krajowym. Sojusznicy zobowiązali się do podniesienia swojego poziomu cyberbezpieczeństwa. Najważniejsze postanowienia to m.in.: Konieczność wzmocnienia cyberbezpieczeństwa krajowych sieci oraz infrastruktury. Dotrzymywanie kroku szybko rozwijającym się cyberzagrożeniom, tak aby państwa NATO były w stanie skutecznie bronić […]

Czytaj więcej >>

Sojusz Północnoatlantycki – ewolucja w podejściu do cyberobrony

Sojusz Północnoatlantycki (North Atlantic Treaty Organization – NATO) to układ wojskowy zrzeszający obecnie 29 państw. Został ustanowiony w 1949 roku, kiedy to w Waszyngtonie przedstawiciele 12 krajów podpisali Traktat Północnoatlantycki. Polska dołączyła do NATO 12 marca 1999 roku. Celem istnienia NATO była obrona przed Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Po jego rozpadzie Sojusz zaczął pełnić rolę […]

Czytaj więcej >>