news

Aktualności

  • Plan Działania Przeciwko Dezinformacji (Action Plan Against Disinformation)

    Plan działania przeciwko dezinformacji został ogłoszony 5 grudnia 2018 roku. Dokument określa kluczowe działania, które mają stanowić odpowiedź na problem dezinformacji. Komisja Europejska wskazuje w nim również kroki, które powinny zostać zrealizowane przez unijne instytucje oraz państwa członkowskie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie progów uznania incydentu za poważny

    W dniu 31 października 2018r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie progów uznania incydentu za poważny. Rozporządzenie jest uzupełnieniem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r i umożliwia kwalifikację incydentu jako poważny czyli obowiązkowy do raportowania przez operatorów usług kluczowych.