Szukaj po tagach:

Rozporządzenie e-Privacy

Projekt rozporządzenia ePrivacy został przedstawiony 10 stycznia 2017 r. Rozporządzenie miało wejść w życie razem z RODO/GDPR i stanowić specjalną regulację w zakresie prywatności w Internecie (tzw. lex specialis do RODO). Negocjacje wciąż jednak trwają. Rozporządzenie jest aktem obowiązującym bezpośrednio, co oznacza że po przyjęciu ePrivacy jego implementacja do porządków prawnych państw członkowskich nie będzie niezbędna.

Czytaj więcej >>

Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji – nowa propozycja KE

12 września 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję rozporządzenia ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych wraz z siecią krajowych ośrodków koordynacji. Celem propozycji jest stymulowanie europejskiego ekosystemu technologicznego i przemysłowego oraz wzmacnianie współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa między różnymi branżami i środowiskami naukowymi. Zgodnie z propozycją KE częścią nowego ekosystemu ma być Europejskie […]

Czytaj więcej >>