Szukaj po tagach:

Stan rządowych prac legislacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji

Skala zagrożeń związanych z przestrzenią cyfrową wymaga skoordynowanych działań na szczeblu międzynarodowym. Dlatego tak ważne jest tworzenie odpowiedniego prawa zwiększającego poziom odporności państw na incydenty w obszarze cyberbezpieczeństwa i jego sprawna implementacja. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie aktualnego[1] stanu wdrożenia niektórych regulacji unijnych w obszarze cyberbezpieczeństwa i informatyzacji do prawa krajowego. Zawiera on krótkie […]

Czytaj więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

1 lipca 2022 roku na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (UD407), która tworzy ramy prawne dla wdrożenia Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Projekt został skierowany do konsultacji publicznych. Tło i założenia projektu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania […]

Czytaj więcej >>

Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach zagrożeń

27 sierpnia Rada Ministrów wydała nowe rozporządzenie w sprawie planu działań
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Rozporządzenie ustala tryb sporządzenia planu działania na wypadek sytuacji szczególnych zagrożeń do których zobowiązani są przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Określa organy uzgadniające plan działania, rodzaje przedsiębiorców obowiązanych do uzgadniania zawartości planu oraz przedsiębiorców, którzy nie podlegają konieczności sporządzenia planu działania. Zmiany, wprowadzone w nowym rozporządzeniu dotyczą wprowadzenia obowiązku sporządzenia jednego planu dla obszaru wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, a także zmniejszają obciążenia względem mniejszych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Rozporządzenie weszło w życie 28 sierpnia 2020 r., a jego treści udostępniona została w Dzienniku Ustaw.

Czytaj więcej >>

Prawo komunikacji elektronicznej – konsultacje

30 lipca 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje dwóch projektów ustaw – ustawy o Prawie komunikacji elektronicznej (Pke) oraz ustawy wprowadzającej. Przyjęcie nowych przepisów wdroży do polskiego systemu prawnego postanowienia zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE)[1]. Uwagi i opinie do projektów można zgłaszać do dnia 28 sierpnia.

Czytaj więcej >>

Rozporządzenie o bezpieczeństwie usług cyfrowych i integralności sieci

29 czerwca br. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług. Rozporządzenie określa minimalne środki techniczne i organizacyjne jakie są zobowiązani stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług. Odnosi się także do dostawców sieci piątej generacji (5G).

Czytaj więcej >>

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej

11 grudnia 2018 roku został przyjęty Europejski kodeks łączności elektronicznej (Kodeks). Projekt dyrektywy był procedowany od września 2016 roku. Jest to kompleksowa reforma regulacji telekomunikacyjnych (z 2009 roku) i jeden z istotniejszych projektów w zakresie Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Czytaj więcej >>