KE poinformowała, że wszczyna procedurę wobec Polski w związku ze skróceniem kadencji prezesa UKE

Skrócenie kadencji prezesa UKE spotkało się z krytyką Komisji Europejskiej, która poinformowała, że wszczyna procedurę wobec Polski o naruszenie prawa UE. Zdaniem KE szef niezależnego organu regulacyjnego może zostać zwolniony tylko wtedy, gdy nie spełnia już warunków wymaganych do wykonywania obowiązków. Skrócenie kadencji prezesa UKE zostało wpisane w ustawie z 14 maja 2020 roku o […]

Czytaj więcej >>

Konsultacje pierwszego europejskiego schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa

2 lipca ENISA ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie pierwszego europejskiego schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa (do pobrania). Termin zgłaszania uwag upływa 30 lipca 2020r. Nowy unijny schemat certyfikacji cyberbezpieczeństwa zastąpi obecnie obowiązujące programy (SOG-IS MRA) i będzie opierał się na wspólnych kryteriach, wspólnej metodologii i normach ISO/IEC 15408 and ISO/IEC 18045.

Czytaj więcej >>

Nabór wniosków na CEF

Ruszył nabór wniosków w Programie „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF). KE przewidziała 10.5 milionów euro na projekty zwiększające europejskie zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa, w szczególności: reagowanie na incydenty, certyfikację cyberbezpieczeństwa, współpracę pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Termin zgłoszeń upływa 5 listopada. https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-cybersecurity

Czytaj więcej >>

Niemiecka prezydencja w UE

1 lipca rozpoczyna się niemiecka prezydencja w UE, która potrwa do końca 2020 roku. Hasło przewodnie prezydencji brzmi „Razem na rzecz ożywienia” (Together for Europe’s recovery), a jej wiodącym tematem będzie przezwyciężenie konsekwencji pandemii. 4 obszary priorytetowe niemieckiej prezydencji w UE: – Przezwyciężenie spowolnienia gospodarczego spowodowanego COVID-19. – Porozumienie ws. funduszu odbudowy oraz wieloletniego budżetu […]

Czytaj więcej >>

Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej

1 lipca Polska rozpoczęła prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, kadencja potrwa do 30 czerwca 2021 roku. Mottem polskiej prezydencji jest hasło „Back on track”. Wśród celów polityczno-strategicznych zaplanowanych na najbliższy rok znalazły się również kwestie związane z transformacją cyfrową, Sztuczną Inteligencją, robotyką, e-handlem, cyberbezpieczeństwem, a także plany wzmocnienia współpracy V4 w dziedzinie technologii rządowej (GovTech).

Czytaj więcej >>

Rewizja Dyrektywy NIS

Rozpoczął się proces rewizji Dyrektywy NIS, zapowiedziany przez Komisję Europejską w komunikacie z 19 lutego, Shaping Europe’s digital future. Komisja Europejska rozważa 4 możliwości: 1. Podejście ewolucyjne: wykorzystanie obecnych zapisów i pełne ich wdrożenie. 2. Przygotowanie wytycznych, które doprecyzują obecnie obowiązujące zapisy prawne i wprowadzą większa harmonizację przepisów na poziomie UE. 3. Doprecyzowanie zapisów samej […]

Czytaj więcej >>

Powstała Grupa Interesariuszy ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa

24 czerwca ENISA ogłosiła utworzenie Grupy Interesariuszy ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (Stakeholders Cybersecurity Certification Group, SCCG). Zadaniem grupy będzie doradzanie w kwestiach strategicznych dotyczących certyfikacji cyberbezpieczeństwa i wsparcie w przygotowaniu unijnego kroczącego programu prac. Grupa składa się z przedstawicieli różnych organizacji, w tym instytucji akademickich, organizacji konsumenckich, organów oceny zgodności, organizacji opracowujących normy itp. Pełna lista […]

Czytaj więcej >>

WSIS Forum 2020

22 czerwca rozpoczął się Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS Forum 2020). Tegoroczna edycja z powodu pandemii COVID-19 odbywa się online. Wydarzenie skierowane do przedstawicieli rządów, organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i środowiska akademickiego jest okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń z obszaru transformacji cyfrowej.

Czytaj więcej >>

Raport z wyborów do Parlamentu Europejskiego

19 czerwca Komisja Europejska opublikowała raport z przebiegu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku (do pobrania). Ubiegłoroczna kampania została określona mianem najbardziej cyfrowej kampanii w historii Unii Europejskiej. Jak wynika z raportu prawie połowa obywateli UE polegała na informacjach dostępnych w Internecie, jako głównym źródle informacji o polityce krajowej i europejskiej. KE zwróciła uwagę […]

Czytaj więcej >>

Konsultacje planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej UE

18 czerwca Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie nowego planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (link do konsultacji). Powszechne zamknięcie szkół i uniwersytetów z powodu pandemii COVID-19 przyczyniło się do wykorzystania technologii cyfrowych na niespotykaną dotąd skalę. Celem konsultacji jest zebranie opinii obywateli, instytucji i organizacji z sektora prywatnego i publicznego na temat doświadczeń […]

Czytaj więcej >>