Wkład KE na rzecz Strategicznego kompasu UE na rzecz bezpieczeństwa i obrony

15 lutego Komisja Europejska przedstawiła szereg inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla Unii Europejskiej, które stanowią wkład Komisji Europejskiej w opracowanie Strategicznego kompasu UE na rzecz bezpieczeństwa i obrony (do pobrania).

Wśród przedstawionych inicjatyw znalazły się: komunikat w sprawie dalszego wkładu KE w europejską obronność (do pobrania) oraz plan działania dotyczący technologii krytycznych w zakresie bezpieczeństwa i obrony (do pobrania). Przedstawione inicjatywy zostaną omówione na specjalnej sesji, która odbędzie się podczas nieformalnego szczytu we Francji w dniach 10 i 11 marca 2022 r.