Umowa pomiędzy NASK a NATO Communications and Information Agency

16 lutego br. NASK podpisał umowę o współpracy z Agencją Komunikacji i Informacji NATO (NCIA).

Celem współpracy jest zaangażowanie instytucji naukowych państw członkowskich NATO w prace rozwojowe, wymianę informacji i wiedzy a jednocześnie umożliwienie im skorzystania z finansowania dostępnego w NCIA na rozwój zdolności komunikacyjnych i informacyjnych NATO. Ramowa umowa o współpracy została zawarta na pięć lat w ramach programu współpracy agencji NCI z eksperckimi instytucjami w krajach członkowskich NATO.

Więcej na ten temat TUTAJ.