Raport ENISA na temat bezpieczeństwa i prywatności publicznych resolwerów DNS

10 lutego ENISA przedstawiła raport “Security and Privacy for public DNS Resolvers” na temat bezpieczeństwa i prywatności publicznych resolwerów DNS.

Celem publikacji jest wsparcie państw członkowskich Unii Europejskiej w nadzorowaniu tej części rynku, która odpowiada za rozpoznawanie DNS oraz zapewnieniu klientom i użytkownikom końcowym najnowszych standardów bezpieczeństwa i prywatności. Należy podkreślić, że nadzór nad systemem DNS jest wymagany na mocy art. 14 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS).

Raport dostępny jest do pobrania TUTAJ.