Nowy termin na wdrożenie e-Doręczeń

22 listopada Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o przesunięciu terminu na wdrożenie systemu e-Doręczeń z 10 grudnia na 30 grudnia 2023 r. Termin ten przesunięty zostanie komunikatem Ministra Cyfryzacji. Decyzja taka została podjęta po konsultacjach z podmiotami zobowiązanymi i na ich prośbę. Planowane jest także przesunięcie terminu maksymalnego na wdrożenie systemu na 1 stycznia 2025 r. Więcej […]

Czytaj więcej >>

Nowy skład sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

21 listopada Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych stałych komisji sejmowych. Aktem tym powołano m.in. nowy piętnastoosobowy skład Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologi Tekst uchwały dostępny jest TUTAJ. Na przewodniczącego Komisji wybrany został poseł Bartłomiej Pejo (Konfederacja) oraz dwóch zastępców przewodniczącego. Trzeci zastępca zostanie wskazany w innym terminie. Protokół z pierwszego posiedzenia […]

Czytaj więcej >>

Konkluzje Rady o transformacji społecznej, ekologicznej i cyfrowej

21 listopada Rada do Spraw Zagranicznych w składzie zajmującym się rozwojem zatwierdziła konkluzje o transformacji społecznej, ekologicznej i cyfrowej. Potwierdza w nich zaangażowanie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w realizację Agendy 2030 i zawartych w niej 17 celów zrównoważonego rozwoju. Konkluzje Rady dostępne są TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Efektywność inwestycji operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych w cyberbezpieczeństwo

16 listopada ENISA opublikowała raport oceniający efektywność inwestycji operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych w cyberbezpieczeństwo. Jak zauważono we wnioskach, w 2022 roku środki przeznaczone w budżetach OUK i DUS na cyberbezpieczeństwo wyniosły 7,1% ogólnego budżetu w 2022 r., co stanowi wzrost o 0,4% w porównaniu z 2021 r. Podkreślono również, że tylko 13% […]

Czytaj więcej >>

Raport OECD w sprawie Internetu rzeczy

Najnowszy raport ITU (The International Telecommunication Union): „Pomiar Internetu rzeczy” odnosi się do obecnego stanu przyjęcia i wykorzystania Internetu rzeczy (IoT) w krajach OECD wśród przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i osób fizycznych. Analizuje trendy IoT w oparciu o półprzewodniki, patenty, inwestycje venture capital i firmy. Ponadto zawiera dwa studia przypadków, które badają wdrażanie IoT w produkcji […]

Czytaj więcej >>

Wzory i wnioski przy zastrzeganiu numeru PESEL

15 listopada w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL. Tekst rozporządzenia dostępy TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Aktualna sytuacja w zakresie cyfrowej administracji publicznej i interoperacyjności

Unijne Krajowe Obserwatorium Ram Interoperacyjności (National Interoperability Framework Observatory, NIFO) opublikowało raport na temat aktualnej sytuacji w zakresie cyfrowej administracji publicznej i interoperacyjności w roku 2023. Szczegółowo omówiono w nim trzy kwestie: (1) Interoperacyjność i interoperacyjne cyfrowe usługi publiczne, (2) innowacyjne wykorzystanie technologii przez sektor publiczny, (3) udostępnianie danych w Europie. Raport do pobrania pod […]

Czytaj więcej >>

Plan działania CISA na rzecz odpowiedzialnej integracji AI

15 listopada CISA, Amerykańska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury i Cyberbezpieczeństwa przedstawiła kompleksowy plan działania na rzecz odpowiedzialnej integracji sztucznej inteligencji.  Kładąc nacisk na bezpieczną integrację sztucznej inteligencji, nakreślono pięć kluczowych strategii: Odpowiedzialne wdrażanie sztucznej inteligencji: Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu standardów etycznych i prawnych. Ocena i zatwierdzanie bezpiecznego […]

Czytaj więcej >>

Stanowisko Coreper w sprawie zmiany aktu o cyberbezpieczeństwie

15 listopada przedstawiciele państw członkowskich (Coreper) wypracowali wspólne stanowisko w sprawie proponowanej ukierunkowanej zmiany unijnego aktu o cyberbezpieczeństwie z 2019 r. Zmiana ma na celu objęcie europejskich programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla „usług zarządzanych w zakresie bezpieczeństwa” zasadami określonymi w akcie o cyberbezpieczeństwie. W ten sposób umożliwi ustanawianie europejskich programów certyfikacji dla takich usług. Przyjęty mandat […]

Czytaj więcej >>

Wytyczne w sprawie art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

15 listopada EROD przyjęła wytyczne w sprawie technicznego zakresu art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. Wytyczne mają na celu wyjaśnienie, które operacje techniczne, w szczególności nowe i pojawiające się techniki śledzenia, są objęte dyrektywą, a także zapewnienie większej pewności prawnej administratorom danych i osobom fizycznym. Wytyczne zostaną przekazane do konsultacji społecznych […]

Czytaj więcej >>