Sojusz Cyfrowy UE, Ameryki Łacińskiej i Karaibów

14 marca w Kolumbii zainaugurowano Sojusz Cyfrowy Unii Europejskiej, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, wspólną inicjatywę mającą na celu promowanie skoncentrowanego na człowieku podejścia do transformacji cyfrowej. Jest to pierwsze międzykontynentalne partnerstwo cyfrowe uzgodnione między obydwoma regionami w ramach strategii inwestycyjnej Global Gateway. Będzie ono opierać się na dwóch ważnych platformach koordynacyjnych, tworząc synergie w obu […]

Czytaj więcej >>

Unijna strategia kosmiczna na rzecz bezpieczeństwa i obrony

10 marca Komisja wraz z Wysokim Przedstawicielem przedstawiła komunikat w sprawie unijnej strategii kosmicznej na rzecz bezpieczeństwa i obrony. Strategia jest bezpośrednią realizacją przyjętego niespełna rok temu Kompasu Strategicznego UE, który zdefiniował przestrzeń kosmiczną, wraz z cyberprzestrzenią i morzem, jako sporne dziedziny strategiczne, których bezpieczeństwo musi być zapewnione. Przewiduje zestaw działań obejmujących następujące komponenty: Wspólne […]

Czytaj więcej >>

Raporty ENISA – eSIM i przetwarzanie brzegowe w 5G

9 marca ENISA opublikowała dwa raporty mające na celu przedstawienie wglądu w wyzwania związane z dwiema technologiami: eSIM oraz mgłą i przetwarzaniem brzegowym w 5G. Jeżeli chodzi o pierwszy raport, zawiera on przegląd technologii eSIM, ocenę potencjału rynkowego w Europie oraz analizuje zidentyfikowane wyzwania bezpieczeństwa i proponowane środki zaradcze. Jak dotąd nie wykryto żadnej poważnej […]

Czytaj więcej >>

Nowy program ,,Firma Bezpieczna Cyfrowo”

8 marca NASK – PIB, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii zainaugurowały nowy program edukacji i certyfikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa – Firma Bezpieczna Cyfrowo. Celem projektu ma być podnoszenie kompetencji cyfrowych i cyberbezpieczeństwa wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Raport NATO StratCom COE na temat manipulacji w mediach społecznościowych

3 marca NATO StratCom COE opublikował kolejną wersję raportu „Social Media Manipulation 2022/2023: Assessing the Ability of Social Media Companies to Combat Platform Manipulation”. Autorzy publikacji pokazują, że kupowanie wpływów w mediach społecznościowych jest tanie, a ponadto maleje liczba zidentyfikowanych i usuniętych przez platformy kont wykorzystywanych w takich celach. Dodatkowo, według autorów raportu, osoby stojące […]

Czytaj więcej >>

Zakończenie wyboru członków do Grupy Doradczej ENISA

2 marca ENISA zakończyła procedurę wyboru członków nowej Grupy Doradczej. Tworzyć ją będzie 33 ekspertów, wybranych na podstawie ich własnej specjalistycznej wiedzy i zasług. Reprezentują następujące grupy interesariuszy: przemysł lub sektor NIS, środowisko naukowe i organizacje pozarządowe, organizacje konsumenckie lub obywatelskie, inne organizacje. Członkowie Grupy Doradczej będą sprawować mandat przez dwa i pół roku, doradzając […]

Czytaj więcej >>

Uruchomienie chmury rządowej

2 marca KPRM Cyfryzacja poinformował o uruchomieniu chmury rządowej. Ma ona ułatwić zapewnienie bezpiecznych zasobów informatycznych dla administracji publicznej. Dzięki temu rozwiązaniu, urzędy będą mogły zrezygnować z przeprowadzania indywidualnych postępowań na tego rodzaju usługi. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Projekt zrównania cyfrowych dowodów tożsamości z tradycyjnymi

28 lutego Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów zrównujących cyfrowe dowody tożsamości z tradycyjnymi. Po wejściu w życie nowych przepisów, takie dokumenty będą powszechnie respektowane – m.in. bankach czy urzędach. Wciąż jednak nie będzie można się nimi posłużyć przekraczając granicę kraju ani wnioskując o dowód osobisty. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Program rozwoju kompetencji cyfrowych

27 lutego Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu rozwoju kompetencji cyfrowych. Na jego realizację przewidziano prawie 2 mln 789 mln zł. Program zakłada realizację działań w 5 priorytetowych dziedzinach: rozwój edukacji cyfrowej, zapewnienie każdemu możliwości rozwoju kompetencji cyfrowych, wsparcie kompetencji cyfrowych osób pracujących, rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych, wzmocnienie zarządzania i koordynacji działań w […]

Czytaj więcej >>

Strategic Communications and COVID-19 – raport NATO StratCom COE

24 lutego na stronie NATO Strategic Communications Centre of Excellence (NATO StratCom COE) ukazał się raport Strategic Communications and COVID-19: Exploring and Exploiting a Global Crisis. Opracowanie dotyczy różnych doświadczeń i perspektyw wykorzystania komunikacji strategicznej oraz działań niektórych państw w celu wzmocnienia swojej pozycji międzynarodowej metodami z obszaru Stratcom w dobie pandemii COVID-19. Autorzy posługują […]

Czytaj więcej >>