Pierwsze spotkanie krajowych cyberkoordynatorów państw NATO

18 maja odbyło się pierwsze spotkanie krajowych cyberkoordynatorów państw NATO. Spotkanie miało miejsce w Brukseli. Uczestnicy omówili nowe cyberzagrożenia wobec zmieniającego się w wyniku wojny na Ukrainie strategicznego środowiska, a także implikacje jakie rodzi ten konflikt dla przyszłości domeny operacyjnej cyber. Więcej na ten temat TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Wstępne porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego na temat NIS2

13 maja Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie NIS 2.  Po przyjęciu nowa dyrektywa, zastąpi obowiązującą obecnie dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, czyli dyrektywę NIS. Zawarte porozumienie tymczasowe musi teraz zostać zatwierdzone przez Radę i Parlament Europejski. Ze strony Rady prezydencja francuska zamierza wkrótce przedłożyć porozumienie do zatwierdzenia Komitetowi Stałych […]

Czytaj więcej >>

Zatwierdzenie Aktu w sprawie zarządzania danymi (Data Governance Act)

16 maja Rada UE przyjęła Akt w sprawie zarządzania danymi (Data Governance Act). Nowe rozporządzenie ułatwi wymianę danych w całej Unii Europejskiej oraz między różnymi sektorami gospodarki tworząc w ten sposób dodatkową wartość ekonomiczną. Dzięki temu zwiększą się korzyści dla konsumentów i społeczeństw, zwiększy się kontrola przedsiębiorstw i obywateli nad ich danymi oraz zaufanie do […]

Czytaj więcej >>

Raport CERT Polska za 2021r.

Zespół CERT Polska opublikował raport z działalności za rok 2021. Raport powstaje co roku i jest jedną z najważniejszych publikacji, pokazujących rodzaje i skalę zagrożeń związanych z incydentami cyberbezpieczeństwa w Polsce. CERT Polska działa w strukturach Państwowego Instytutu Badawczego NASK, realizując część zadań CSIRT NASK, jednego z zespołów CSIRT poziomu krajowego, funkcjonujących w ramach krajowego […]

Czytaj więcej >>

Projekt KE w zakresie zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci

11 maja KE opublikowała projekt legislacji odnoszącej się do zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci zarówno offline, jak i online (Fighting Child Sexual Abuse). Projekt zakłada po pierwsze nałożenie obowiązków na firmy, oferujące usługi na terenie UE, aby zaangażować je w wykrywanie, raportowanie i usuwanie treści zawierających seksualne wykorzystywanie dzieci.  Po drugie zwiększenie poziomu zabezpieczeń i jeszcze […]

Czytaj więcej >>

Orędzie Sekretarza Generalnego ONZ na Światowy Dzień Telekomunikacji

11 maja br. Antonio Guterres, Sekretarz Generalny ONZ wygłosił orędzie na Światowy Dzień Telekomunikacji. Podkreślił w nim rolę Mapy Drogowej Współpracy Cyfrowej rozwoju technologii cyfrowej przy jednoczesnej ochronie ludzi przed jej zagrożeniami. Wyraził także uznanie dla Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) za pracę na rzecz zmniejszania przepaści cyfrowej, ustanawiania standardów i łączenia ludzi niezależnie od tego, […]

Czytaj więcej >>

Zwiększona częstotliwość ataków typu DDoS wobec instytucji i podmiotów krajowych

Przedstawiciele CSIRT poziomu krajowego informują o zwiększonej częstotliwości ataków typu DDoS wymierzonych w instytucje i podmioty krajowe. Do obecnej fali ataków w otwarty sposób przyznają się rosyjskojęzyczne grupy haktywistów, które za cel obrały sobie, uznane przez siebie za istotne, strony internetowe. Polska nie jest jedynym państwem, w którym jest realizowany podobny scenariusz. Dla administratorów stron […]

Czytaj więcej >>

Akt dot. cyberodporności – trwają konsultacje publiczne

Do 25 maja trwają konsultacje publiczne Aktu dot. cyberodporności (Cyber Resilience Act). Celem aktu jest zaspokojenie potrzeb rynku i ochrona konsumentów przed produktami, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, poprzez wprowadzenie wspólnych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa dla producentów i sprzedawców materialnych i niematerialnych produktów cyfrowych i usług pomocniczych. Obecne, unijne ramy regulacyjne nie przewidują szczegółowych wymogów w […]

Czytaj więcej >>

Realizacja Celów Zrównoważonego rozwoju przez kraje OECD

Kraje OECD osiągają postępy w realizacji celów Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) na rok 2030 – ale są też wyzwania. W 2015 r. członkowie ONZ przyjęli zobowiązanie do realizacji 17 SDGs, ale nowy raport OECD pokazuje, że tylko jedna czwarta celów jest na dobrej drodze. Ubóstwo, zaufanie do instytucji i środowisko to jedne z obszarów, które […]

Czytaj więcej >>

Webinar “Nie na pokaz – młodzi ludzie i intymne treści w sieci”

26 kwietnia odbył się webinar “Nie na pokaz – młodzi ludzie i intymne treści w sieci” organizowany przez Zespół Dyżurnet.pl. Webinar poświęcony był przedstawieniu wyników badania, przeprowadzonego na zlecenie Dyżurnet.pl ze środków Polskiego Centrum Programu Safer Internet. W toku badań jakościowych diagnozowano przyczyny, skutki, motywy oraz konsekwencje udostępniania przez młodych ludzi treści intymnych w sieci. […]

Czytaj więcej >>