Nowy raport dotyczący sztucznej inteligencji i autonomicznych pojazdów

11 lutego br. ENISA zaprezentowała raport “Cybersecurity Challenges in the Uptake of Artificial Intelligence in Autonomous Driving” (do pobrania) dotyczący wyzwań w obszarze cyberbezpieczeństwa,  sztucznej inteligencji i autonomicznych pojazdów. Publikacja opisuje europejski i międzynarodowy kontekst polityczny pojazdów autonomicznych i technologii towarzyszących, a także techniczne uwarunkowania nowych technologii w sektorze motoryzacyjnym.

Czytaj więcej >>

ENISA zaprezentowała dwa raporty dotyczące kryptografii

9 lutego br. ENISA zaprezentowała dwa raporty dotyczące kryptografii: “Crypto Assets: Introduction to Digital Currencies and Distributed Ledger Technologies” (do pobrania) oraz “Post-Quantum Cryptography: Current state and quantum mitigation” (do pobrania). Pierwsza publikacja opisuje ogólne zagadnienia dotyczące rozwoju technologii blockchain (wyjaśnia podstawowe pojęcia, opisuje wzajemne relacje i przykładowe zastosowania technologii blockchain). Druga publikacja opisuje postępy […]

Czytaj więcej >>

ENISA przystąpiła do certyfikacji cyberbezpieczeństwa sieci 5G

3 lutego br. ENISA na wniosek KE przystąpiła do prac nad przygotowaniem programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Program będzie opierał się na europejskich ramach certyfikacji cyberbezpieczeństwa i przepisach dostępnych w ramach istniejących programów certyfikacji. Prace ENISA i KE nad przygotowaniem programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa sieci 5G będą wspierane przez ECGG, Grupę Współpracy NIS oraz grupę roboczą […]

Czytaj więcej >>

Wyniki corocznego przeglądu stron internetowych

28 stycznia br. KE i krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie praw konsumentów opublikowały wyniki corocznego przeglądu stron internetowych, przeprowadzanego w celu wykrycia naruszeń unijnego prawa ochrony konsumentów na internetowych platformach handlowych (do pobrania). Wyniki kontroli zostaną wykorzystane w ocenie skutków nowego wniosku ustawodawczego w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów na rzecz zielonej transformacji.

Czytaj więcej >>

Nowa wersja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji przedstawił nową wersję Projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowa wersja projektu adresuje kwestie certyfikacji produktów i usług ICT oraz wprowadza operatora sieci komunikacji strategicznej. Wciąż aktualne są zapisy o obowiązku powołania CSIRT sektorowych przez organy właściwe ds. cyberbezpieczeństwa. Nowa […]

Czytaj więcej >>

ENISA publikuje raport “2020 Report on CSIRT-LE Cooperation”

26 stycznia br. ENISA przedstawiła raport “2020 Report on CSIRT-LE Cooperation” dotyczący współpracy między zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego a organami ścigania, prokuratorami i sędziami (do pobrania). Publikacja zawiera kompleksowy opis metodologii wykorzystywanej do analizy: ram prawnych i organizacyjnych, ról i obowiązków zespołów CSIRT/organów ścigania, a także kompetencji i potencjalnych zakłóceń mogących wpływać na […]

Czytaj więcej >>

Rozpoczna się składanie wniosków tematycznych na IGF 2021

31 stycznia rozpocznie się składanie wniosków tematycznych na IGF 2021. Szczyt Cyfrowy odbędzie się w tym roku w Polsce, w Katowicach. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

ENISA i eu-LISA podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy

8 stycznia br. ENISA i eu-LISA (European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice) podpisały: porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy oraz trzyletni plan działania na rzecz wzmacniania cyfrowej odporności Europy. Plan współpracy “Working Together for a more digitally resilent Europe” zakłada wymianę informacji, wiedzy […]

Czytaj więcej >>

Rada Ministrów przyjęła „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”

12 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. Dokument określa działania i cele dla Polski w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.). Został on podzielony na sześć obszarów: AI i społeczeństwo – działania, które mają uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki […]

Czytaj więcej >>

Konsultacje publiczne dotyczące certyfikacji rozwiązań chmurowych

Pod koniec grudnia ENISA rozpoczęła publiczne konsultacje dotyczące nowego unijnego programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa rozwiązań chmurowych – European Union Cybersecurity Certification Scheme on Cloud Services (EUCS). Celem programu jest zharmonizowanie w całej UE przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa rozwiązań chmurowych z międzynarodowymi standardami, istniejącymi certyfikatami i najlepszymi praktykami. Konsultacje publiczne potrwają do 7 lutego 2021 roku.

Czytaj więcej >>