ENISA opublikowała raport “Cybersecurity Stocktaking in the CAM”

20 listopada ENISA opublikowała raport “Cybersecurity Stocktaking in the CAM” (do pobrania) na temat cyberbezpieczeństwa ekosystemu połączonej i zautomatyzowanej mobilności. Bezpieczne funkcjonowanie i monitorowanie ekosystemu CAM wymaga zapewnienia odpowiedniego poziomu zgodności poszczególnych elementów ekosystemu ze standardami cyberbezpieczeństwa. Opublikowany raport zawiera zestawienie interesariuszy ekosystemu oraz przegląd istotnych dla ekosystemu CAM usług, systemów i infrastruktur krytycznych.

Czytaj więcej >>

Nowy raport OECD dot. aktualnego stanu gospodarki cyfrowej

OECD opublikowało nowy raport dot. aktualnego stanu gospodarki cyfrowej OECD Digital Economy Outlook. Raport przedstawia postępy krajów OECD w transformacji cyfrowej (od rozwoju łączności poprzez kompetencje cyfrowe społeczeństwa), uwzględnia wyzwania spowodowane pandemią i sposoby w jaki państwa poradziły sobie z kryzysem, a także ich plany na odbudowę z wykorzystaniem cyfryzacji.

Czytaj więcej >>

Nowe rozporządzenie dotyczące zarządzania danymi “Data Governance Act”

25 listopada Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenie dotyczące zarządzania danymi w Unii Europejskiej “Data Governance Act” (do pobrania). Przepisy umożliwią swobodny przepływ danych w UE i między sektorami, zwiększą kontrolę obywateli i przedsiębiorstw nad ich danymi, podniosą poziom zaufania, a także będą promować europejski model przetwarzania danych, który stanowi alternatywę wobec rozwiązań stosowanych przez główne […]

Czytaj więcej >>

Nowelizacja rozporządzenia ws. harmonogramu rozdysponowania częstotliwości

Kancelaria Premiera Rady Ministrów opublikowała projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym. Zmieniono w nim datę przeprowadzenia postępowania selekcyjnego, którego efektem ma być przydział częstotliwości z pasma 3400-3800 MHz – zamiast daty 30 czerwca 2020 r. pojawia się data 27 sierpnia 2021 r.

Czytaj więcej >>

Unijny program na rzecz konsumentów

13 listopada Komisja Europejska uruchomiła program na rzecz konsumentów (do pobrania), którego celem jest wzmocnienie pozycji, zwiększenie ochrony i odporności konsumentów w trakcie i po zakończeniu pandemii COVID-19.  Nowy program opisuje priorytety i kluczowe działania na szczeblu unijnym i krajowym, które należy podjąć w ciągu najbliższych 5 lat. Wśród rozwiązań znalazły się m.in.: przyjęcie wniosku […]

Czytaj więcej >>

Przyjęto budżet Europy na lata 2021-2027

10 listopada Komisja Europejska przyjęła porozumienie między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie budżetu Europy na lata 2021-2027 oraz narzędzia służącego odbudowie gospodarki – NextGenerationEU. Projekt pakietu rozwiązań o łącznej wartości 1,8 bln euro będzie największym pakietem, jaki kiedykolwiek finansowano z budżetu UE. Środki pomogą w odbudowie Europy po pandemii COVID-19, która stanie […]

Czytaj więcej >>

Nowe wytyczne ENISA w obszarze bezpieczeństwa Internetu Rzeczy

9 listopada ENISA opublikowała wytyczne “Guidelines for Securing the IoT – Secure Supply Chain for IoT” . Publikacja opisuje zasady zwiększające bezpieczeństwo całego łańcucha dostaw w obszarze Internetu Rzeczy – od wymagań projektowych, po dostawę urządzeń, ich konserwację i utylizację. Wytyczne mają pomóc producentom urządzeń, programistom i wszystkim zainteresowanym stronom w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących […]

Czytaj więcej >>

Trwają prace nad projektem budżetu w zakresie Informatyzacji

W Sejmie trwają prace nad projektem budżetu na 2021 r. Na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zaprezentowany oraz zaopiniowany został projektu ustawy budżetowej na rok 2021 w zakresie m.in.  Informatyzacji, planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej (Centralnego Ośrodka Informatyki), planów finansowych państwowych funduszów celowych oraz planów finansowych związanych z Łącznością. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Powołano ISAC-Kolej

Spółki kolejowe wraz z Instytutem Kolejnictwa oraz NASK – Państwowym Instytutem Badawczym podpisały porozumienie w sprawie powołania Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-Kolej. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Głównymi celami przyświecającymi powołaniu ISAC – Kolej (z ang. ISAC – Information Sharing and Analysis Center) jest stała wymiana wiedzy oraz doświadczeń z zakresu incydentów dotyczących cyberbezpieczeństwa […]

Czytaj więcej >>

“ISAC IN A BOX” – zestaw narzędzi ENISA

26 października ENISA udostępniła kompleksowy zestaw narzędzi “ISAC IN A BOX”. “ISAC IN A BOX” to zbiór praktycznych wskazówek, środków, dokumentów oraz szczegółowy opis działań umożliwiających powołanie i rozwój ISAC. Więcej informacji na stronie ENISA: LINK

Czytaj więcej >>