Publikacja projektu wdrożenia DORA

18 kwietnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego. Projekt ma zadanie wdrożyć rozporządzenie DORA oraz dyrektywę 2022/2556. W projekcie m.in. wskazano organy administracji publicznej odpowiedzialne za nadzór nad spełnianiem obowiązków wynikających z rozporządzenia. Dokument zakłada także nowelizację ustawy o […]

Czytaj więcej >>

Projekt przedłużenia obowiązywania Krajowych Ram Interoperacyjności

17 kwietnia projekt zmiany ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów w trybie pilnym – z pominięciem uzgodnień, konsultacji publicznych, opiniowania oraz rozpatrzenia przez właściwe komitety. Projekt wdraża niektóre przepisy Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej oraz dyrektywy radiowej. […]

Czytaj więcej >>

Zakończenie konsultacji publicznych wdrożenia DSA

15 kwietnia zakończyły się konsultacje publicznej projektu wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych (nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Ministerstwo Cyfryzacji podało, że w konsultacjach wzięło udział 19 podmiotów, a projekt nie został zakwestionowany co do zakresu ani kierunków. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Dalsze prace nad Prawem komunikacji elektronicznej

12 kwietnia do prac Stałego Komitetu Rady Ministrów skierowany został projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisów wprowadzających tę ustawę. Zostały udostępnione także nowe projekty tych ustaw, zakładające m.in. obniżenie (w stosunku do poprzedniej wersji) stawek opłat pobieranych od operatorów telekomunikacyjnych. Zmiana ta stała się przedmiotem komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji.

Czytaj więcej >>

Sprawozdanie Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa

11 kwietnia wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przedstawił sprawozdanie Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa dotyczące krajobrazu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. W raporcie pokazano skalę incydentów zgłaszanych do poszczególnych CSIRT poziomu krajowego, a także działania organów podejmowane na podstawie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę na wnioski z raportu, dotyczące m.in.: potrzeby powołania instytucji koordynującej krajowy […]

Czytaj więcej >>

Porozumienie DK WOC i UTK

11 kwietnia Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DK WOC) poinformowało o podpisaniu porozumienia o współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego (UTK). Wspólne działania mają obejmować wymianę doświadczeń, wspólne ćwiczenia i szkolenia, współorganizowanie wydarzeń edukacyjnych, a także opracowanie i implementacja dobrych praktyk, procedur oraz planów działania, mających na celu skuteczną obronę przed cyberzagrożeniami. Więcej na ten temat […]

Czytaj więcej >>

Roczny raport z działalności EIOD

10 kwietnia Parlament Europejski poparł przedłużenie do 3 kwietnia 2026 r. wyjątku od unijnych przepisów dotyczących prywatności ułatwiającego wykrywanie w Internecie materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci. Obecnie trwają prace nad nowymi, stałymi przepisami, mającymi na celu zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie i zapobieganie mu, ale Rada jeszcze nie przedstawiła mandatu negocjacyjnego. […]

Czytaj więcej >>

Nowe projekty w wykazie prac rządowych

8 kwietnia do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisano zapowiedzi nowych projektów ustaw z zakresu cyfryzacji: nowelizacji ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (wdrażającej przepisy dyrektywy EKŁE oraz dyrektywę radiową oraz wydłużającej rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności); nowelizacji ustawy o krajowym systemie […]

Czytaj więcej >>

Prekonsultacje wdrożenia Data Act

4 kwietnia Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło prekonsultacje wdrożenia unijnego Data Act, czyli aktu w sprawie danych. Rozporządzenie to ma sprzyjać lepszemu wykorzystaniu potencjału danych w Unii Europejskiej i wspomóc utworzenie jednolitego rynku danych w Europie. W ramach prekonsultacji Ministerstwo opublikowało pięć pytań, które dotyczą utworzenia organów właściwych, powierzenia roli koordynatora danych oraz roli krajowego organu ds. […]

Czytaj więcej >>

Partnerstwo Wielkiej Brytanii i USA w zakresie AI

3 kwietnia  Stany Zjednoczone i Wielka Brytania ogłosiły partnerstwo w zakresie nauki o bezpieczeństwie sztucznej inteligencji, ze szczególnym naciskiem na opracowanie testów dla najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. Porozumienie (MoU) jest wynikiem zobowiązań podjętych podczas Szczytu Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (AI Safety Summit) w Bletchley Park w listopadzie ubiegłego roku.  Wspólny program obejmie brytyjskie i amerykańskie instytuty bezpieczeństwa AI współpracujące w zakresie […]

Czytaj więcej >>