Akt o sztucznej inteligencji – publikacja w Dzienniku Urzędowym UE

12 lipca. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano akt o sztucznej inteligencji. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 sierpnia 2024 roku, ale zacznie być stosowane w kilku transzach: od 2025 do 2027 roku. Tekst rozporządzenia dostępny jest TUTAJ.  

Czytaj więcej >>

Szczyt NATO w Waszyngtonie

Szczyt potrwa od 9 do 11 lipca. Uczestnicy Szczytu ogłosili deklarację, która zawiera szereg ustaleń, a także deklaracji oraz kierunków działania. Jednym z ważniejszych planów i zobowiązań zgodnie podjętych przez uczestników jest powołanie NATO Integrated Cyber Defence Centre (NICC), żeby wzmocnić ochronę sieci, świadomość sytuacyjną oraz rolę domeny cyberprzestrzeni jako domeny operacyjnej, tak w czasie […]

Czytaj więcej >>

Zakup komputera kwantowego EuroQCS-Poland

10 lipca. Ministerstwo Cyfryzacji będzie współfinansować zakup komputer kwantowy EuroQCS-Poland. Nowy maszyna zostanie zainstalowana w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) i ma rozpocząć działanie w połowie 2025 roku. Więcej informacji TUTAJ.  

Czytaj więcej >>

NATO Summit Defence Industry Forum

9 lipca ministrowie obrony z 24 krajów NATO zainicjowali szereg międzynarodowych programów w trakcie NATO Summit Defence Industry Forum. Mają one na celu wzmocnienie sojuszniczej obrony i integracji technologicznej. Przykładowe działania lub programy to Alliance Persistent Surveillance from Space (APSS), list intencyjny odnośnie Allied software for Cloud and Edge (ACE) oraz deklaracja współpracy pomiędzy krajami […]

Czytaj więcej >>

Nowe standardy technologiczne dla SIDUSIS

8 lipca. Nowe standardy technologiczne dla Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) wejdą w życie 12 sierpnia 2024 r.. Dokument zawiera szczegóły dotyczące technologii zastosowanych w systemie oraz format i sposób przekazywania danych przez użytkowników. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Projekt EPU 3.0

5 lipca. W ramach projektu EPU 3.0, Ministerstwo Sprawiedliwości opracuje nowoczesne rozwiązanie informatyczne, które zapewni możliwość realizacji przepisów dotyczących elektronicznego postępowania upominawczego. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Rozwój polskiego systemu certyfikacji

4 lipca. Certyfikacja cyberbezpieczeństwa jest kluczowa dla zapewnienia transparentnej i niezależnej oceny bezpieczeństwa produktów IT. W Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad projektem ustawy o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa, która uzupełni krajowy system cyberbezpieczeństwa. Przyjęcie tych przepisów zapewni ramy do wydawania certyfikatów cyberbezpieczeństwa uznawanych na terenie całej Unii Europejskiej. Ułatwi to polskim produktom konkurencję na europejskim […]

Czytaj więcej >>

Szczyt NATO w Waszyngtonie

W dniach 9-11 lipca odbędzie się Szczyt NATO w Waszyngtonie. Jednym z głównych tematów będzie wzmacnianie odporności i metod odstraszania Sojuszu, a także współpracy pomiędzy krajami członkowskimi, partnerskimi oraz innymi podmiotami, w tym z sektora prywatnego. Jednym z istotniejszych obszarów zainteresowań NATO jest w tym zakresie cyberbezpieczeństwo, rozwijające się nowe technologie oraz przeciwdziałanie dezinformacji. Więcej […]

Czytaj więcej >>

Raport Komisji na temat stanu Cyfrowej Dekady

2 lipca Komisja opublikowała drugi raport na temat stanu Cyfrowej Dekady. Po raz pierwszy towarzyszy mu analiza krajowych strategicznych map drogowych cyfrowej dekady, przedstawionych przez państwa członkowskie, szczegółowo opisująca planowane środki krajowe, działania i finansowanie mające na celu przyczynienie się do cyfrowej transformacji UE. Analiza Komisji pokazuje, że w obecnym scenariuszu zbiorowe wysiłki państw członkowskich […]

Czytaj więcej >>

Porozumienie w sprawie transgranicznego przepływu danych między UE a Japonią

1 lipca weszło w życie porozumienie w sprawie transgranicznego przepływu danych między UE a Japonią. Umowa przyniesie realne korzyści firmom działającym w większości sektorów, takich jak usługi finansowe, transport, maszyny i handel elektroniczny w zakresie wydajniejszego obsługiwania danych, w przewidywalnym otoczeniu prawnym. Więcej na temat cyfrowych partnerstw TUTAJ i TUTAJ.

Czytaj więcej >>