Nowy raport ENISA na temat metod prognozowania i planowania strategicznego

22 listopada br. ENISA opublikowała raport “Foresight Challenges – A study to enable foresight on emerging and future cybersecurity challenges” (do pobrania) na temat metod prognozowania i planowania strategicznego, które umożliwią agencji odpowiednie i skuteczne reagowanie na zagrożenia z obszaru cyberbezpieczeństwa w przyszłości.

Czytaj więcej >>

Podaż specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w UE

24 listopada br. ENISA opublikowała raport “Addressing the EU Cybersecurity Skills Shortage and Gap Through Higher Education” (do pobrania) na temat podaży specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa na rynkach państw członkowskich UE oraz różnych podejść politycznych przyjętych na potrzeby zwiększenia i utrzymania specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w państwach członkowskich UE.

Czytaj więcej >>

Nowy raport na temat wykrywania cyberataków w czasie rzeczywistym

23 listopada br. na stronie NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence – CCDCOE ukazał się raport Frankenstack: Real-time Cyberattack Detection and Feedback System for Technical Cyber Exercises. Podsumowuje cykl badań z zakresu wykrywania cyberataków w czasie rzeczywistym oraz funkcjonowania systemu przekazywania informacji zwrotnych z ćwiczeń w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jednym z efektów badań są ramy […]

Czytaj więcej >>

Umowa o współpracy wojskowej w obszarze cyberbezpieczeństwa pomiędzy Polską a Łotwą

22 listopada br. podpisano umowę o współpracy wojskowej w obszarze cyberbezpieczeństwa pomiędzy Polską a Łotwą. Umowa dotyczy w szczególności sposobu oraz warunków współpracy i wymiany informacji pomiędzy wojskowymi zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego obu krajów – CSIRT MON oraz LV MilCERT. Więcej na ten temat TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Dyrektor Krzysztof Silicki jednogłośnie wybrany do Rady Wykonawczej ENISA

Z wielką przyjemnością i dumą pragniemy poinformować, że Krzysztof Silicki, zastępca Dyrektora NASK, dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji NASK, wczoraj podczas posiedzenia Zarządu ENISA został jednogłośnie wybrany do Rady Wykonawczej ENISA (Executive Board), czyli pięcioosobowego ciała wewnątrz Zarządu. Dyrektor Krzysztof Silicki do Rady Wykonawczej ENISA wybierany jest od 2013 roku, a od 2004 roku reprezentuje […]

Czytaj więcej >>

OECD opublikowała zalecenia w sprawie dzieci w środowisku cyfrowym

18 listopada br. OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) opublikowała rekomendacje “Dzieci w środowisku cyfrowym.  Zalecenie w sprawie dzieci w środowisku cyfrowym”. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Nowy raport indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2021

12 listopada br. Komisja Europejska przedstawiła raport indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2021 (Digital Economy and Society Index, DESI, do pobrania). Raport przedstawia kluczowe zmiany, jakie zaszły w gospodarce cyfrowej w ciągu ostatniego roku oraz umożliwia monitorowanie postępów państw członkowskich UE, w obszarach: kapitału ludzkiego, łączności szerokopasmowej, integracji technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa oraz cyfrowych […]

Czytaj więcej >>

Dodatek do wynagrodzenia dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem

12 listopada br. opublikowano Projekt ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Projekt dotyczy wprowadzenia dodatku do wynagrodzenia dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem w państwie. Dodatek będzie realizowany poprzez Fundusz Cyberbezpieczeństwa. Rządowy projekt ustawy został w trybie pilnym skierowany do Sejmu. 17 listopada br. odbyło się głosowania nad całością projektu w […]

Czytaj więcej >>

ENISA opublikowała NIS Investments Report 2021

17 listopada br. ENISA przedstawiła raport NIS Investments Report 2021 (do pobrania). Raport obejmuje 27 państw członkowskich UE i zawiera szczegółowe informacje na temat m.in. rozwoju inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa po wprowadzeniu Dyrektywy NIS, ekonomicznych skutków incydentów cyberbezpieczeństwa i globalnych trendów na rynku cyberbezpieczeństwa. Jak wynika z danych ENISA, Dyrektywa NIS została wdrożona we wszystkich […]

Czytaj więcej >>

Komisja Europejska przyjęła akt delegowany dotyczący dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych

29 października br. Komisja Europejska przyjęła akt delegowany dotyczący dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (do pobrania). Celem nowego aktu jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich urządzeń bezprzewodowych, które będą sprzedawane na rynku Unii Europejskiej. Akt ustanawia nie tylko nowe wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa produktów bezprzewodowych, ale także zwiększa ochronę prywatności i danych osobowych obywateli. Akt delegowany wejdzie […]

Czytaj więcej >>