Polacy zajęli drugie miejsce w konkursie Hack-A-Sat

Polski zespół, złożony z zawodników z p4 (w którego skład wchodzą także koledzy z CERT Polska) i Dragon Sector, zajął drugie miejsce w konkursie Hack-A-Sat. Zadanie polegało na zhackowaniu satelity i wykonaniu zdjęcia Księżyca. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej >>

UE nakłada pierwsze sankcje przeciwko atakom teleinformatycznym

30 lipca, UE nałożyła pierwsze w historii sankcje przeciwko atakom teleinformatycznym. Rada podjęła decyzję o nałożeniu środków ograniczających (zakaz podróżowania i zamrożenie aktywów) przeciwko sześciu osobom i trzem podmiotom odpowiedzialnym za różne ataki cybernetyczne lub za uczestnictwo w nich, włączając w to ataki na OPCW (Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej) oraz powszechnie znane kampanie jako […]

Czytaj więcej >>

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt Prawa komunikacji elektronicznej (PKE) – nowego aktu prawnego, który będzie regulował sektor telekomunikacyjny w Polsce, czy też sektor łączności elektronicznej. Ustawa jest implementacją przyjętej w ubiegłym roku dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE). Nowe Prawo komunikacji elektronicznej będzie kompleksowo regulować m.in. kwestie wykonywania działalności polegającej […]

Czytaj więcej >>

Strategia bezpieczeństwa UE 2020-2025

24 lipca KE zaprezentowała nową strategię bezpieczeństwa UE na lata 2020– 2025 (do pobrania). Strategia określa narzędzia i środki, które należy opracować w ciągu najbliższych 5 lat, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom Europy bezpieczeństwo zarówno w środowisku fizycznym, jak i cyfrowym.

Czytaj więcej >>

5G Toolbox Implementation Report

24 lipca KE przy wsparciu ENISA i państw członkowskich UE opublikowała raport 5G Toolbox Implementation Report (do pobrania) opisujący postępy we wdrażaniu unijnego zestawu narzędzi i wzmacnianiu środków bezpieczeństwa sieci 5G. KE i ENISA w ramach grupy współpracy ds. bezpieczeństwa sieci i informacji nadal będą współpracować z państwami członkowskimi w celu monitorowania wdrażania zestawu narzędzi […]

Czytaj więcej >>

ALTAI – lista kontrolna dla AI

17 lipca Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Sztucznej Inteligencji przedstawiła listę kontrolną dla godnej zaufania Sztucznej Inteligencji ALTAI (do pobrania). To pierwszy instrument, który pozwala programistom i deweloperom sprawdzić zgodność ich projektów wykorzystujących sztuczną inteligencję z unijnymi zasadami dla godnej zaufania Sztucznej Inteligencji.

Czytaj więcej >>

Nowa strategia ENISA

17 lipca ENISA przedstawiła nową strategię “A Trusted and Cyber Secure Europe” (do pobrania), która podkreśla kluczową rolę Agencji w osiągnięciu wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej. Strategia opisuje 7 celów strategicznych, których realizacje będzie wyznaczała kierunek przyszłych prac Agencji w nadchodzących latach.

Czytaj więcej >>

Raport CERT Polska – podsumowanie 2019

Oszustwa, kradzież danych i wyłudzanie pieniędzy to najczęstsze incydenty w sieci, zgłoszone w 2019 roku do CERT Polska w NASK. Z kolei instytucje były nękane przez ataki mające na celu wymuszenie okupu. Specjalistów niepokoi też plaga e-maili wywołujących fałszywe alarmy bombowe. Najczęściej występującym typem ataku był phishing, czyli niebezpieczna próba wyłudzenia loginu i hasła do […]

Czytaj więcej >>

Plan zagospodarowania częstotliwości radiowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował informację o przystąpieniu do opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości radiowych z zakresu 2500-2690 MHz. Projekt ma na celu dostosować plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500-2690 MHz do zapisów Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/636 z dnia 8 maja 2020 r. zmieniającej decyzję 2008/477/WE w odniesieniu do aktualizacji odpowiednich warunków technicznych dotyczących zakresu […]

Czytaj więcej >>

“Trust Services Security Incidents 2019 Annual Analysis Report”

10 lipca ENISA opublikowała raport “Trust Services Security Incidents 2019 Annual Analysis Report”. Raport opisuje 32 incydenty bezpieczeństwa (z 27 państw członkowski UE i 2 państw członkowskich EFTA) w elektronicznych usługach zaufania w 2019 roku (do pobrania). Jak wynika z raportu w ciągu ostatnich lat liczba incydentów w elektronicznych usługach zaufania w UE wzrosła o […]

Czytaj więcej >>