CYBERPOLICY REVIEW NR 4/ LIPIEC 2019

Pod koniec 2018 roku został przyjęty Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Jest to kompleksowa reforma regulacji telekomunikacyjnych (z 2009 roku) i jeden z istotniejszych projektów w zakresie Jednolitego Rynku Cyfrowego. Zmiany dotyczą dostępu do infrastruktury, regulacji widma radiowego oraz definicji i regulacji usług łączności elektronicznej. W tym numerze CyberPolicy Review przedstawiamy artykuł na temat ewolucyjnego podejścia zawartego w Kodeksie.

Od 27 czerwca br. obowiązuje natomiast Akt o Cyberbezpieczeństwie, który wprowadza certyfikacje ICT na poziomie europejskim. Temat ten podejmowaliśmy już w ostatnim numerze. Tym razem mamy przyjemność przedstawić artykuł, o polskim kontekście certyfikacji i związanymi z nią wyzwaniami.

Na koniec projekt SISSDEN, czyli badawczo – rozwojowa odpowiedź na potrzebę budowania świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa.