CyberPolicy Review nr 3 / styczeń 2019

Rok 2018 zakończył się porozumieniem w sprawie Cybersecurity Act. Tym samym rozstrzygnięta została bardzo ważna kwestia – certyfikacja produktów i usług ICT na Jednolitym Rynku Cyfrowym. W trzecim numerze CyberPolicy Review opisujemy jak będą wyglądały ramy europejskiej certyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

W numerze zastanawiamy się także, czy należy obawiać się sztucznej inteligencji. Na temat etycznych aspektów rozwoju nowoczesnych technologii pisze doktor filozofii Sebastian Szymański. Poruszamy również tematykę udostępniania i wykorzystywania danych, który często pojawia się w komunikatach Komisji Europejskiej. W numerze znalazł się również artykuł o Europejskich Centrach Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa.

CyberPolicy Review to Biuletyn PIB NASK poświęcony analizom z zakresu policy związanych z cyberbezpieczeństwem, gospodarką cyfrową, przemysłem 4.0, nowoczesnymi technologiami oraz bezpieczeństwem informacyjnym.

Państwowy Instytut Badawczy NASK od dawna prowadzi działania zmierzające do podnoszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego w Polsce. Od 1996 roku w strukturze Instytutu działa zespół CERT Polska,  pierwszy w Polsce zespół reagowania na incydenty. Poza działalnością na poziomie operacyjnym, PIB NASK jest także aktywny w obszarze policy, koncentrując się na prawnej i strategicznej analizie inicjatyw związanych z cyberbezpieczeństwem i gospodarką cyfrową oraz stymulowaniem współpracy pomiędzy administracją, a sektorem prywatnym. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na naszym portalu.