CyberPolicy Review nr 2 / kwiecień 2018

Rok 2018 jest przełomowy dla tematyki cyberbezpieczeństwa. 8 maja mija czas na implementację dyrektyw NIS do porządków prawnych państw członkowskich, natomiast 25 maja zacznie obowiązywać RODO – rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych. W drugim numerze CyberPolicy Review przedstawiamy więc m.in. artykuł na temat Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa autorstwa K. Silickiego oraz tekst na temat RODO autorstwa jednego z negocjatorów Rozporządzenia, M. Czerniawskiego.

W numerze można przeczytać także na temat postępów w negocjacjach Cybersecurity act, Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (reforma prawa telekomunikacyjnego) oraz Rozporządzeniu o e-prywatności.

CyberPolicy Review to Biuletyn PIB NASK poświęcony analizom z zakresu policy związanych z cyberbezpieczeństwem, gospodarką cyfrową, przemysłem 4.0, nowoczesnymi technologiami oraz bezpieczeństwem informacyjnym.

Państwowy Instytut Badawczy NASK od dawna prowadzi działania zmierzające do podnoszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego w Polsce. Od 1996 roku w strukturze Instytutu działa zespół CERT Polska,  pierwszy w Polsce zespół reagowania na incydenty. Poza działalnością na poziomie operacyjnym, PIB NASK jest także aktywny w obszarze policy, koncentrując się na prawnej i strategicznej analizie inicjatyw związanych z cyberbezpieczeństwem i gospodarką cyfrową oraz stymulowaniem współpracy pomiędzy administracją, a sektorem prywatnym. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na naszym portalu.