CyberPolicy Review nr 1 / lipiec 2017

9 maja 2017 rząd przyjął uchwałę w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa na lata 2017 – 2022 – ważny krok w procesie kształtowania się systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce. Trwają prace nad ustawą wdrażającą Dyrektywę NIS, której termin na implementację mija w maju 2018 roku. Równocześnie pojawiają się nowe wyzwania sektorowe: Dyrektywa PSD2, która istotnie wpłynie na bezpieczeństwo sektora finansowego.

CyberPolicy Review to Biuletyn PIB NASK poświęcony analizom z zakresu policy związanych z cyberbezpieczeństwem, gospodarką cyfrową, przemysłem 4.0, nowoczesnymi technologiami oraz bezpieczeństwem informacyjnym.

Państwowy Instytut Badawczy NASK od dawna prowadzi działania zmierzające do podnoszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego w Polsce. Od 1996 roku w strukturze Instytutu działa zespół CERT Polska,  pierwszy w Polsce zespół reagowania na incydenty. Poza działalnością na poziomie operacyjnym, PIB NASK jest także aktywny w obszarze policy, koncentrując się na prawnej i strategicznej analizie inicjatyw związanych z cyberbezpieczeństwem i gospodarką cyfrową oraz stymulowaniem współpracy pomiędzy administracją, a sektorem prywatnym. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na naszym portalu.