Światłowód wyprzedza kabel

Światłowód wyprzedza kabel jako podstawowa technologia stacjonarnych łączy szerokopasmowych w krajach OECD. Szybki światłowodowy internet po raz pierwszy wyprzedził kabel i stał się podstawową technologią stacjonarnych łączy szerokopasmowych w 38 krajach członkowskich OECD. Więcej informacji TUTAJ

Czytaj więcej >>

DESI 2022 – wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

28 lipca Komisja Europejska opublikowała wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) 2022. Jest to wskaźnik, za pomocą którego śledzi się postępy państw członkowskich w dziedzinie cyfryzacji. Wynika z niego, że mimo niedoborów w zakresie umiejętności cyfrowych, zmaganiami z transformacją cyfrową i budową sieci 5G, w czasie pandemii COVID-19 państwa członkowskie prowadziły skuteczne działania […]

Czytaj więcej >>

Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP

28 lipca w wykazie prac legislacyjnych RM pojawił się projekt rozporządzenia ws. ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP. Konieczność powołania nowego pełnomocnika uzasadniają nowe wyzwania bezpieczeństwa informacyjnego państwa oraz skoordynowanie działań komórek administracji rządowej. Do zadań nowego pełnomocnika ma należeć „wykrywanie, monitorowanie i neutralizowanie zagrożeń informacyjnych wymierzonych w interesy Rzeczypospolitej Polskiej, koordynacja działań […]

Czytaj więcej >>

UE potępiła działania hakerów wymierzone w Ukrainę

UE oficjalnie potępiła działania hakerów i grup hakerskich prowadzących szkodliwe operacje w cyberprzestrzeni wymierzone w Ukrainę. Mowa między innymi o ataku z 24 lutego 2022 (na godzinę przed agresją zbrojną). Atak miał negatywny i bezpośredni wpływ na niektóre państwa członkowskie i został potępiony przez UE, a także NATO, USA, Wielką Brytanię i Kanadę. Dodatkowo w […]

Czytaj więcej >>

“Cybersecurity threat landscape methodology” – raport ENISA

6 lipca ENISA przedstawiła raport “Cybersecurity threat landscape methodology” opisujący nową metodologię spójnej i przejrzystej wymiany informacji o zagrożeniach w europejskim ekosystemie cyberbezpieczeństwa (do pobrania). Ramy metodologii ENISA obejmują identyfikację i definicję: procesu, stosowanych metod i narzędzi, a także zaangażowanych stron. Metodologia ENISA dostarcza wskazówek na temat m.in.: definiowania komponentów i zawartości każdego z różnych […]

Czytaj więcej >>

Spotkanie przedstawicieli wysokiego szczebla NATO i UE

14 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli wysokiego szczebla NATO oraz UE na temat cyberzagrożeń. Uczestnicy rozmawiali przede wszystkim o rozwoju cyberzagrożeń oraz możliwościach wspólnej cyberobrony, w tym współpracy i wymiany informacji oraz dzielenia się świadomością sytuacyjną pomiędzy obiema organizacjami. Więcej na ten temat TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Strategia produktywności 2030

12 lipca na stronach rządowych opublikowano komunikat o przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie „Strategii produktywności 2030”. Elementami strategii mają być m.in. pomoc w ekspansji polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne oraz tworzenie i wykorzystywanie w Polsce zaawansowanych rozwiązań cyfrowych (np. z obszaru sztucznej inteligencji). Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

NIST wybrał algorytmy kryptograficzne chroniące przed atakiem na komputer kwantowy

W 2016 roku amerykański Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) rozpoczął proces oceny i standaryzacji algorytmów kryptograficznych, które mogłyby oprzeć się atakom z komputera kwantowego. Teraz NIST ogłosił, że wybrał cztery takie algorytmy: jeden do ogólnego szyfrowania, do ochrony informacji wymienianych w sieci publicznej i trzy do podpisów cyfrowych, używanych do uwierzytelniania tożsamości.  Więcej informacji […]

Czytaj więcej >>

Nowy europejski plan na rzecz innowacji

5 lipca Komisja Europejska przyjęła nowy europejski plan na rzecz innowacji (do pobrania). Nowy plan nie tylko przyśpieszy rozwój i wdrażanie nowych technologii, ale także wzmocni wiodącą rolę Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej w tej dziedzinie. Dokument opisuje 25 specjalnych działań wchodzących w skład 5 inicjatyw przewodnich: finansowanie przedsiębiorstw scale-up; stymulowanie innowacji “deep tech” poprzez […]

Czytaj więcej >>

Szczyt NATO w Madrycie

W dniach 29-30 czerwca w Madrycie odbywa się szczyt NATO. W trakcie jego trwania przywódcy krajów Sojuszu będą omawiali kwestie i podejmowali decyzję w sześciu głównych obszarach:  Wzmocnienie długofalowych zdolności odstraszania i obrony NATO  Utrzymanie wsparcia dla Ukrainy  Uruchomienie Koncepcji Strategicznej NATO na rok 2022    Wzmocnienie partnerstw i utrzymanie polityki otwartych drzwi  Adaptacja do zagrożeń […]

Czytaj więcej >>