Nowe rozporządzenie w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych

16 listopada na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego. Zastąpić ono ma aktualnie obowiązujące, tracące moc z końcem roku rozporządzenie w tej sprawie. Zawartość rozporządzenia zostanie uaktualniona o treści wynikające z ponad 3 lat […]

Czytaj więcej >>

10 kluczowych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa

11 listopada ENISA opublikowała infografikę przedstawiającą 10 kluczowych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, które najprawdopodobniej pojawią się przed 2030 rokiem. Stworzony ranking zagrożeń to efekt 8 miesięcy ćwiczeń prognostycznych z udziałem Grupy ekspertów ENISA ds. prognozowania, sieci CSIRTów oraz ekspertów EU CyCLONe. Infografikę oraz opis procesu jej przygotowania można znaleźć TUTAJ.

Czytaj więcej >>

CISA – Metodologia ustalania priorytetów dla zagrożeń związanych z podatnościami

10 listopada. CISA, Amerykańska agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i infrastruktury opublikowała metodologię ustalania priorytetów dla zagrożeń związanych z podatnościami (Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization). Przewodnik jest „metodologią zarządzania podatnościami, która ocenia podatności i nadaje priorytety działaniom naprawczym w oparciu o status wykorzystania, wpływ na bezpieczeństwo i rozpowszechnienie dotkniętego produktu w pojedynczym systemie”. Przewodnik stanowi ważny krok w rozwoju […]

Czytaj więcej >>

Pakiet UE dla bezpieczeństwa i obrony

9 listopada Komisja Europejska wraz z Wysokim Przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa przyjęła Pakiet dla bezpieczeństwa i obrony (Security and Defence Package), którego celem jest dalsze wzmacnianie europejskiej obronności. Składa się on z dwóch głównych części: ,,Polityki UE w zakresie cyberobrony” (EU Policy on Cyber Defence, EPCD) oraz ,,Planu działania w zakresie […]

Czytaj więcej >>

Nowe regulacje w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym

9 listopada w rządowym wykazie prac legislacyjnych i programowych zapowiedziana została zmiana ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Ma ona na celu dostosowanie regulacji krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze […]

Czytaj więcej >>

Projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej

9 listopada Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji opublikował projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Celem projektu ma być określenie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na rozwój dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach tzw. ,,białych plam”, czyli miejsc, gdzie nie […]

Czytaj więcej >>

Microsoft Defense Report 2022

W listopadzie ukazał się Microsoft Digital Defense Report 2022. Obejmuje dane od czerwca 2021 do końca czerwca 2022.  Między innymi, według przedstawionych w nim danych w raportowanym okresie 90% rosyjskiej szkodliwej cyberaktywności była ukierunkowana wobec podmiotów w krajach NATO. Dotyczyło to przede wszystkim sektora IT, think tanków, organizacji pozarządowych oraz sektora rządowego. Pełna treść raportu […]

Czytaj więcej >>

Rezolucja ONZ w sprawie programu działania dotyczącego cyberbezpieczeństwa

3 listopada 2022 r. Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjął rezolucję w sprawie programu działania (Plan of Action, PoA) dotyczącego cyberbezpieczeństwa, który będzie obejmował m.in.: Omawianie istniejących i potencjalnych zagrożeń; Promowanie i współpracę z odpowiednimi zainteresowanymi stronami Dokonywanie okresowych przeglądów postępów w realizacji programu działania, a także przyszłych prac programu. W rezolucji zwrócono się również do […]

Czytaj więcej >>

Wejście w życie Aktu o rynkach cyfrowych

1 listopada wszedł w życie Akt o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act, DMA). Został on zaproponowany przez Komisję w grudniu 2020 r. i uzgodniony przez Parlament Europejski i Radę w rekordowym czasie, w marcu 2022 r. DMA wprowadza zharmonizowane przepisy dotyczące uczciwych rynków w sektorze cyfrowym, poprzez ograniczenie nieuczciwych praktyk tzw. „strażników dostępu”. Są to […]

Czytaj więcej >>

Aktualizacja Cyber Law Toolkit

20 października uaktualniono Cyber Law Toolkit. Jest to międzynarodowy projekt wspierany przez sześć podmiotów: NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence – CCDCOE, czeski Narodowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Informatycznego (NUKIB), Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, University of Exeter, U.S. Naval War College oraz Wuhan University. Jest to internetowe repozytorium dla prawników oraz osób wykonujących […]

Czytaj więcej >>