III Forum Cyberbezpieczeństwa w Karpaczu

W dniach 7-9 września br.  w ramach Forum Gospodarczego w Karpaczu odbyło się III Forum Cyberbezpieczeństwa, zorganizowane wspólnie przez KPRM oraz NASK PIB. Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wielu merytorycznych prelekcji na aktualne tematy związane z cyberbezpieczeństwem. Łącznie organizatorzy zorganizowali 9 paneli dyskusyjnych. Europejski program certyfikacji cyberbezpieczeństwa, jak pandemia zmieniła pogląd na cyfryzację oraz cyberbezpieczeństwo, cyfrowa […]

Czytaj więcej >>

Nowy raport ENISA “Threat Landscape for Supply Chain Attacks”

29 lipca br. ENISA przedstawiła raport “Threat Landscape for Supply Chain Attacks” oraz zestaw rekomendacji zwiększających bezpieczeństwo łańcucha dostaw (do pobrania). Autorzy raportu szacują, że w 2021 roku liczba ataków na połączone ekosystemy niezbędne do zaprojektowania, wytworzenia i dystrybucji produktów wzrośnie czterokrotnie w porównaniu z danymi z ubiegłego roku. Mając na uwadze skalę problemu i […]

Czytaj więcej >>

Premier zapowiedział utworzenie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC)

27 lipca br. podczas konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział utworzenie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Nowa jednostka policji ma być odpowiedzialna za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości. CBZC miałoby powstać 1 stycznia 2022 roku oraz zatrudniać 1800 wykfalifikowanych specjalistów. Podczas konferencji zapowiedziano także powołanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane projekty i inicjatywy związane z cyberbezpieczeństwem. Projekt […]

Czytaj więcej >>

Nowe regulacje dotyczące infrastruktury sieci 5G

28 lipca br. opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Według KPRM regulacje uwzględniają m.in. specyfikę wymagań i rozwiązań stosowanych przy budowie infrastruktury niezbędnej do wdrożenia sieci 5G.

Czytaj więcej >>

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

23 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.  Więcej na ten temat TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Komisja Europejska przyjęła główne założenia programu „Horyzont Europa” na lata 2021-2022

16 czerwca br. Komisja Europejska przyjęła główne założenia programu „Horyzont Europa” na lata 2021-2022, w którym określono cele i konkretne obszary tematyczne, które otrzymają łącznie 14,7 mld euro finansowania. Inwestycje te pomogą przyspieszyć transformację ekologiczną oraz cyfrową. Przyczynią się również do trwałej odbudowy UE po pandemii koronawirusa i do wzmocnienia odporności w przyszłych latach. Na […]

Czytaj więcej >>

Konsultacje na temat sposobów poprawy warunków pracy osób zatrudnionych za pośrednictwem cyfrowych platform

15 czerwca br. Komisja Europejska ogłosiła drugi etap konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi na temat sposobów poprawy warunków pracy osób zatrudnionych za pośrednictwem cyfrowych platform pracy. Jest to kontynuacja pierwszego etapu konsultacji, który trwał od 24 lutego do 7 kwietnia 2021 r. i w ramach którego Komisja otrzymała odpowiedzi od 14 partnerów społecznych z całej […]

Czytaj więcej >>

Rada Ministrów przyjęta projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęta projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Wśród najważniejszych rozwiązań przyjętego projektu: wprowadzenie kategorii danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Dane te będą musiały być udostępniane bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego […]

Czytaj więcej >>

Zaawansowane technologie tematem rozmów na Szczycie NATO

14 czerwca br. odbył się Szczyt NATO w Brukseli. Zaawansowane technologie i ich rosnące znaczenie były jednym z punktów programu wydarzenia. Przy wsparciu programu NATO „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa” (SPS) naukowcy i instytucje badawcze w krajach członkowskich i partnerskich Sojuszu współpracują ze sobą w celu złagodzenia ryzyka i wykorzystania możliwości jakie stwarzają zaawansowane technologie. […]

Czytaj więcej >>

Komisja Europejska wzmocnienia działania w zakresie dezinformacji

26 maja br. Komisja Europejska przedstawiła zestaw wytycznych dotyczących wzmocnienia Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji (do pobrania). KE wzywa sygnatariuszy Kodeksu do: zwiększenia zaangażowania w przeciwdziałanie dezinformacji; wprowadzenia mechanizmów demonetyzacji dezinformacji, a także ograniczenia zachęt finansowych dla dezinformacji; zapewnienia integralności usług; dostosowania uprawnień użytkowników w taki sposób, aby użytkownicy mogli aktywnie przeciwdziałać rozpowszechnianiu dezinformacji; zwiększenia […]

Czytaj więcej >>