Trzy nowe deklaracje dotyczące wizji i celów cyfrowej dekady Europy

19 marca br. w ramach czwartej edycji “Dnia Technologii Cyfrowych 2021” ministrowie reprezentujący państwa członkowskie UE podpisali trzy deklaracje, które przyczynią się do realizacji wizji i celów cyfrowej dekady Europy. Łączność Deklaracje dotyczące wzmocnienia łączności między Europą a jej partnerami w Afryce, Azji, krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa i Ameryce Łacińskiej “European Data Gateways as […]

Czytaj więcej >>

ENISA opublikowała “Technical Guideline on Incident Reporting under the EECC”

17 marca br. ENISA przedstawiła techniczne wytyczne dotyczące raportowania incydentów w ramach Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej “Technical Guideline on Incident Reporting under the EECC” (do pobrania). Dokument opisuje formaty i procedury sprawozdawczości transgranicznej i rocznej sprawozdawczości podsumowującej zgodne z art. 40 EECC.

Czytaj więcej >>

Raport Roczny NATO za rok 2020

16 marca br.  Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg podczas wirtualnej konferencji prasowej przedstawił Raport Roczny NATO za rok 2020, który obejmuje wszystkie aspekty pracy Sojuszu w minionym roku. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Komisja Europejska przyjęła plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa”

15 marca br. Komisja Europejska przyjęła pierwszy plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa”, nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji o wartości 95,5 mld euro. Plan strategiczny określa kierunki inwestycji w badania naukowe i innowacje na najbliższe cztery lata: promowanie otwartej strategicznej autonomii poprzez kierowanie rozwojem kluczowych cyfrowych, wspomagających i powstających technologii, sektorów […]

Czytaj więcej >>

Komisja Europejska przedstawia wizję i cele udanej transformacji cyfrowej Europy

9 marca br. w komunikacie “2030 Digital Compass: the European Way for the Digital Decade” (do pobrania)  Komisja Europejska przedstawiła wizję, cele i możliwości przeprowadzenia udanej transformacji cyfrowej Europy do 2030 roku. Komunikat opiera się na strategii “Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”, która stanowi nadrzędne ramy. Warto podkreślić, że w komunikacie KE opisała ramy określające zasady […]

Czytaj więcej >>

ENISA przedstawiła raport “EU Cybersecurity Initiatives in the Finance Sector”

5 marca br. ENISA przedstawiła raport “EU Cybersecurity Initiatives in the Finance Sector” (do pobrania) opisujący unijny krajobraz cyberbezpieczeństwa sektora finansowego, a także inicjatywy wzmacniające bezpieczeństwo tego sektora. Sektor finansowy jest obecnie jednym z najsilniej uregulowanych sektorów w Unii Europejskiej, a przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa podmiotów z sektora finansowego są uwzględnione w wielu unijnych politykach, normach […]

Czytaj więcej >>

NATO jako forum współpracy w zakresie przełomowych i dynamicznie rozwijających się technologii

4 marca br. Mircea Geoană, Zastępca Sekretarza Generalnego NATO, omówił w Parlamencie Europejskim wymiar polityki zewnętrznej sztucznej inteligencji. W dyskusji z członkami Parlamentu Europejskiego podkreślił znaczenie NATO jako transatlantyckiego forum współpracy i koordynacji w zakresie przełomowych i dynamicznie rozwijających się technologii (EDT) oraz potencjał współpracy między NATO i Unią Europejską (UE) w tym obszarze.

Czytaj więcej >>

Strategia NATO w zakresie przełomowych i wciąż dynamicznie rozwijających się technologii

W lutym br. Ministrowie Obrony państw członkowskich NATO zatwierdzili wspólną strategię implementacji NATO w zakresie przełomowych i wciąż dynamicznie rozwijających się technologii (Coherent Implementation Strategy on Emerging and Disruptive Technologies).  Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Spotkanie ENISA i grupy ekspertów ECASEC

3 marca br. odbyło się 33. spotkanie ENISA i grupy ekspertów European Competent Authorities for Secure Electronic Communications (ECASEC). Powołana w 2010 roku grupa ekspertów ECASEC (wcześniejsza nazwa ENISA Article 13a Expert Group) opracowuje polityczne wytyczne dla władz europejskich w zakresie wdrażania unijnych przepisów bezpieczeństwa telekomunikacyjnego. Pierwsze w tym roku spotkanie było okazją do dyskusji […]

Czytaj więcej >>

Środki z projektu Krajowego Planu Odbudowy na transformację cyfrową

Od 26 lutego br. trwają konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Odbudowy. Polska otrzyma 23,1 miliarda euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 miliarda euro w formie pożyczek. 20% łącznej kwoty wsparcia będzie przeznaczone na cyfryzację. Na zagospodarowanie tych środków jest czas do końca sierpnia 2026 r. W obszarze transformacji cyfrowych planowane są m.in. takie działania: […]

Czytaj więcej >>