Strategia umiejętności OECD: Polska

11 grudnia ukazał się raport OECD „Strategia umiejętności OECD: Polska”, który jest efektem współpracy OECD, MEN i IBE. Raport to przekrojowa, syntetyczna diagnoza stanu rozwiązań dot. mechanizmów wspierania rozwoju umiejętności w Polsce. Wyniki będą wykorzystane w pracach nad Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030 (część ogólna została przyjęta w styczniu 2019, część szczegółowa jest w trakcie opracowania. […]

Czytaj więcej >>

Cyfrowa Agenda Komisji Nadzoru Finansowego

19 grudnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił Cyfrową Agendę – plan działań na 2020 rok. W zakresie cyberbezpieczeństwa zapowiedziane zostało: opracowanie modelu referencyjnego przetwarzania informacji w publicznej chmurze obliczeniowej; przegląd rekomendacji dotyczących zarządzania ryzykiem IT na rynku finansowym; wprowadzenie jednolitego modelu oceny ryzyka obszaru cyberbezpieczeństwa podmiotów nadzorowanych oraz działania edukacyjne, w tym współpraca z uczelniami […]

Czytaj więcej >>

Trwają konsultacje w sprawie aukcji 5G

9 grudnia 2019 roku rozpoczęło się postępowanie konsultacyjne w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod sieć 5G. Konsultacje potrwają do 10 stycznia 2020 r. W założeniach przewidziano rozdysponowanie 4 rezerwacji, każda po 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz. Rezerwacje będą ważne do końca maja 2035 r. Proponowana cena wywoławcza każdego z bloków wynosi 450 mln zł. Według […]

Czytaj więcej >>

World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19)

28 listopada zakończył się szczyt ITU w Sharm El-Sheikh – World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19). Przedstawiciele 165 państw członkowskich podpisali postanowienia końcowe (Final Acts of the Radio Regulations – do pobrania). Dotyczą one przede wszystkim: pasm częstotliwości, które ułatwią rozwój sieci mobilnych 5G, procedur regulacyjnych dla globalnej telekomunikacji z wykorzystaniem satelity, procedur regulacyjnych na rzecz […]

Czytaj więcej >>

Maritime Cybersecurity Workshop

26 listopada ENISA i EMSA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego) zorganizowała w Lizbonie warsztaty „Maritime Cybersecurity Workshop”. Celem warsztatów było przekazanie interesariuszom z sektora morskiego wiedzy na temat metod poprawiających cyberbezpieczeństwo portów w Unii Europejskiej. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji nad koncepcją sektorowego ISAC oraz publikacją „Port Cybersecurity – Good practices for cybersecurity […]

Czytaj więcej >>

ENISA Threat Landscape for 5G Network

21 listopada ENISA opublikowała raport „ENISA Threat Landscape for 5G Network”. Publikacja przedstawia krajobraz zagrożeń i wyzwań związanych z bezpieczeństwem sieci 5G ze szczególnym uwzględnieniem architektury i komponentów sieci 5G. Pełny raport dostępny jest na stronie ENISA: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-for-5g-networks 

Czytaj więcej >>

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych

20 listopada Ministerstwo Cyfryzacji podpisało listy intencyjne z przedstawicielami 10 uczelni wchodzących w skład konsorcjum powołanego do stworzenia AI Tech – Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych. Dzięki temu projektowi mają być wypracowane modele systemowego kształcenia najlepszych specjalistów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na poziomie studiów wyższych. Wartość projektu na lata 2020-2023 to 81 mln zł. Projektem zostanie […]

Czytaj więcej >>

Raport NATO „Rola Deepfakes w kampaniach o szkodliwym wpływie”

8 listopada NATO StratCom opublikowało dokument „Rola Deepfakes w kampaniach o szkodliwym wpływie”. Autorzy raportu wskazują, że w bardzo niedługim czasie tego typu algorytmy uczenia maszynowego, będą wykorzystywane na porządku dziennym – w celach zarówno komercyjnych, jak i złośliwych. Skutkiem ubocznym będzie osłabienie zaufania do interakcji oraz relacji online. Może się okazać, że deepfake okażą […]

Czytaj więcej >>

Spotkanie Grupy Doradczej ENISA

12-13 listopada w Atenach odbyło się spotkanie Grupy Doradczej ENISA. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o Cybersecurity Act, a także analizowano kluczowe rozwiązania zwiększające cyberbezpieczeństwo w kontekście przemysłu, biznesu, środowisk akademickich oraz agencji i organów Unii Europejskiej. Obecna kadencja Grupy Doradczej ENISA zbliża się do końca. Informacje o wyborze nowych członków grupy zostaną opublikowane na stronie […]

Czytaj więcej >>

#Polskie5G – kolejny krok do sieci nowej generacji w Polsce

Opracowanie modelu biznesowego dla spółki #Polskie5G ­­to główne założenie memorandum podpisanego przez Polski Fundusz Rozwoju, Exatel oraz przedstawicieli  operatorów: T-Mobile, Orange, Polkomtel. Spółka #Polskie5G miałaby być hurtowym operatorem ogólnopolskiej bezprzewodowej sieci 5G w paśmie 700 MHz, która zapewniałaby dostęp do usług 5G w całej Polsce. Zaproponowany model zakłada, że to państwo, poprzez spółkę celową, byłoby […]

Czytaj więcej >>