Porozumienie Rady i PE w sprawie nowych ram europejskiej tożsamości cyfrowej

8 listopada Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowych ram europejskiej tożsamości cyfrowej. Zmienione rozporządzenie ma na celu zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom powszechnego dostępu do bezpiecznej i godnej zaufania elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania. Zgodnie z nim państwa członkowskie zaoferują obywatelom i przedsiębiorstwom cyfrowe portfele, które będą mogły powiązać ich krajową tożsamość cyfrową z […]

Czytaj więcej >>

Porozumienie unijne w sprawie płatności natychmiastowych

7 listopada Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie wniosku dotyczącego płatności natychmiastowych, który poprawi dostępność opcji płatności natychmiastowych w euro dla konsumentów i przedsiębiorstw w UE i krajach EOG. Zgodnie z tymczasowo uzgodnionymi przepisami dostawcy usług płatniczych, tacy jak banki , którzy świadczą standardowe polecenia przelewu w euro, będą również zobowiązani do oferowania […]

Czytaj więcej >>

AI Safety Summit w Wielkiej Brytanii

6 listopada podczas AI Safety Summit Elon Musk i premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak dyskutowali na temat bezpieczeństwa AI, Chin i przyszłość rynku pracy. Poruszono kilka kluczowych tematów, m.in. zaangażowanie Chin w bezpieczeństwo AI, sztuczna inteligencja a przyszłość rynku pracy, środki bezpieczeństwa AI, potencjalne korzyści, a także  sens życia w świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję. […]

Czytaj więcej >>

Porozumienie unijne w sprawie przepisów dotyczących reklamy politycznej

6 listopada negocjatorzy prezydencji i Parlamentu Europejskiego wypracowali wstępne porozumienie w sprawie nowego rozporządzenia o przejrzystości i targetowaniu reklamy politycznej. Na jego podstawie techniki targetowania będą dostępne wyłącznie w przypadku internetowych reklam politycznych opartych na danych osobowych zebranych od osoby, której dane dotyczą, i za zgodą, a wykorzystywanie wrażliwych danych osobowych będzie zakazane. Wszystkie internetowe […]

Czytaj więcej >>

Wdrożenie rozwiązań związanych z zastrzeżeniem numeru PESEL

2 listopada w Monitorze Polskim opublikowany został komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych. Termin ten, związany z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, […]

Czytaj więcej >>

Porozumienie UE – Japonia dotyczące przepływu danych

28 października, podczas posiedzenia ministerialnego w zakresie handlu grupy G7 w Osace UE i Japonia zawarły porozumienie dotyczące transgranicznego przepływu danych. Ma ono ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w świecie online, zmniejszyć jego koszty i zwiększyć wydajność. Podobne negocjacje w tej sprawie mają wkrótce nastąpić także z Koreą i Singapurem. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

EROD nakazuje nałożenie kary na Metę

27 października Europejska Rada Ochrony Danych nakazała irlandzkiemu organowi nadzorczemu – IE DPA – podjęcie w ciągu dwóch tygodni ostatecznych środków dotyczących Meta Ireland Limited (Meta IE) i nałożenie zakazu przetwarzania danych osobowych na potrzeby reklamy behawioralnej na podstawie umowy i uzasadnionego interesu na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Już w grudniu 2022 r. EROD […]

Czytaj więcej >>

Nowy raport NATO

Na stronie NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) opublikowano raport pt. Preparing for a Post-Armed Conflict Strategic Environment. Dokument zawiera analizę dwóch potencjalnych ścieżek rozwoju cyberbezpieczeństwa w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz przewidywanym krajobrazie strategicznym po jego zakończeniu. Pełen tekst jest dostępny TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Eksperci AI wzywają do etycznego rozwoju tych technologii

25 października.  Eksperci AI wzywają do inwestycji w etyczny rozwój sztucznej inteligencji.  Apel ten, wyrażony w dokumencie podpisanym przez trzech laureatów Nagrody Turinga, laureata Nagrody Nobla i kilkunastu czołowych naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją, podkreśla rosnące zaniepokojenie społeczności AI potencjalnymi zagrożeniami związanymi z niekontrolowanym rozwojem technologii AI.  W dokumencie podkreślono potrzebę stworzenia ram regulacyjnych, które […]

Czytaj więcej >>

Spotkanie w UOKIK dotyczące reklam na platformach internetowych

24 października w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyło się spotkanie przedstawicieli tej instytucji oraz czterech innych podmiotów publicznych z przedstawicielami platform internetowych – Mety, Google oraz TikToka. Rozmowy dotyczyły eliminacji niezgodnych z prawem reklam publikowanych na tych platformach. Więcej informacji TUTAJ

Czytaj więcej >>