Rozpoczęto proces nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Rozpoczęły się konsultacje publiczne Projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wśród zaproponowanych zmian m.in. włączenie w ustawę przedsiębiorców komunikacji elektronicznej oraz obowiązkowe sektorowe CSIRT. W dniu 8 września br. rozpoczęły się konsultacje publiczne Projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo […]

Czytaj więcej >>

Ocena Kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji

10 września KE opublikowała ocenę (do pobrania) wdrożenia i skuteczności Kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Ocena objęła pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania kodeksu. KE zwraca uwagę na pozytywne rezultaty funkcjonowania kodeksu, zwłaszcza na zwiększoną odpowiedzialność platform. Zdaniem KE należy: poprawić współpracę platform ze środowiskiem akademickim; opracować jasne procedury, wspólne definicje i zobowiązania; poprawić dostęp do […]

Czytaj więcej >>

Koniec konsultacji Digital Service Act

Zakończyły się prowadzone od 2 czerwca do 8 września, otwarte dla wszystkich europejskie konsultacje publiczne dotyczące planowanego pakietu działań w ramach aktu prawnego o usługach cyfrowych (DSA – Digital Services Act). W odpowiedzi na inicjatywę Komisji Europejskiej – Ministerstwo Cyfryzacji, we współpracy z innymi instytucjami w kraju, przygotowało stanowisko Rządu RP. W prace zaangażowane były: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa […]

Czytaj więcej >>

Wsparcie z CEF dla sektora energii

14 sierpnia Minister Klimatu Michał Kurtyka podpisał umowę o dofinansowanie ze środków unijnych z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) zadań realizowanych przez organ właściwy ds. cyberbezpieczeństwa dla sektora energii. Podpisana umowa przewiduje wsparcie finansowe działań Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa działającego w strukturach Ministerstwa Klimatu, realizującego obowiązki organu właściwego ds. cyberbezpieczeństwa dla sektora energii.

Czytaj więcej >>

Polacy zajęli drugie miejsce w konkursie Hack-A-Sat

Polski zespół, złożony z zawodników z p4 (w którego skład wchodzą także koledzy z CERT Polska) i Dragon Sector, zajął drugie miejsce w konkursie Hack-A-Sat. Zadanie polegało na zhackowaniu satelity i wykonaniu zdjęcia Księżyca. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej >>

UE nakłada pierwsze sankcje przeciwko atakom teleinformatycznym

30 lipca, UE nałożyła pierwsze w historii sankcje przeciwko atakom teleinformatycznym. Rada podjęła decyzję o nałożeniu środków ograniczających (zakaz podróżowania i zamrożenie aktywów) przeciwko sześciu osobom i trzem podmiotom odpowiedzialnym za różne ataki cybernetyczne lub za uczestnictwo w nich, włączając w to ataki na OPCW (Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej) oraz powszechnie znane kampanie jako […]

Czytaj więcej >>

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt Prawa komunikacji elektronicznej (PKE) – nowego aktu prawnego, który będzie regulował sektor telekomunikacyjny w Polsce, czy też sektor łączności elektronicznej. Ustawa jest implementacją przyjętej w ubiegłym roku dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE). Nowe Prawo komunikacji elektronicznej będzie kompleksowo regulować m.in. kwestie wykonywania działalności polegającej […]

Czytaj więcej >>

Strategia bezpieczeństwa UE 2020-2025

24 lipca KE zaprezentowała nową strategię bezpieczeństwa UE na lata 2020– 2025 (do pobrania). Strategia określa narzędzia i środki, które należy opracować w ciągu najbliższych 5 lat, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom Europy bezpieczeństwo zarówno w środowisku fizycznym, jak i cyfrowym.

Czytaj więcej >>

5G Toolbox Implementation Report

24 lipca KE przy wsparciu ENISA i państw członkowskich UE opublikowała raport 5G Toolbox Implementation Report (do pobrania) opisujący postępy we wdrażaniu unijnego zestawu narzędzi i wzmacnianiu środków bezpieczeństwa sieci 5G. KE i ENISA w ramach grupy współpracy ds. bezpieczeństwa sieci i informacji nadal będą współpracować z państwami członkowskimi w celu monitorowania wdrażania zestawu narzędzi […]

Czytaj więcej >>

ALTAI – lista kontrolna dla AI

17 lipca Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Sztucznej Inteligencji przedstawiła listę kontrolną dla godnej zaufania Sztucznej Inteligencji ALTAI (do pobrania). To pierwszy instrument, który pozwala programistom i deweloperom sprawdzić zgodność ich projektów wykorzystujących sztuczną inteligencję z unijnymi zasadami dla godnej zaufania Sztucznej Inteligencji.

Czytaj więcej >>