Nowa platforma danych ITU

29 czerwca Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) uruchomił nową platformę danych zawierającą około 200 wskaźników statystycznych dotyczących technologii cyfrowych i informacji regulacyjnych. Celem nowej platformy jest wspieranie procesu decyzyjnego opartego na danych statystycznych co pomoże państwom członkowskim ITU, podmiotom z branży i innym zainteresowanym stronom w identyfikacji luk i priorytetów.  Więcej informacji TUTAJ . Link do […]

Czytaj więcej >>

Studia podyplomowe Cyber Science

W październiku ruszają dwukierunkowe studia podyplomowe Cyber Science, które prowadzi NASK w towarzystwie śląskich uczelni (Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).   Więcej informacji o studiach i rekrutacji znajduje się pod linkami:  Cyber Science. Studia Gospodarka Cyfrowa – Śląskie Centrum Technologii, Inżynierii Prawa i Kompetencji Cyfrowych (us.edu.pl)  Cyber Science. Studia Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem – […]

Czytaj więcej >>

NASK współpracuje z MIT

NASK podpisał umowę o współpracy z MIT (Massachusetts Institute of Technology). Uczelnia skupia wokół siebie ponad 1,2 tys. osób w ponad 900 projektach, z zakresu m.in. sztucznej inteligencji, przetwarzania języka naturalnego, uczenia maszynowego, obrazowania komputerowego, kryptografii, sieci komputerowych i robotyki. Dzięki porozumieniu naukowcy z NASK będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności w zakresie […]

Czytaj więcej >>

Sprawozdanie OBWE za 2021r.

Roczne sprawozdanie Sekretarza Generalnego OBWE za rok 2021 zawiera przegląd działalności operacji terenowych, instytucji, jednostek OBWE, a także szwedzkiego przewodnictwa w 2021 roku oraz pracy Organizacji z Azjatyckimi i Śródziemnomorskimi Partnerami Współpracy oraz organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi. Pełny raport TUTAJ 

Czytaj więcej >>

Zmiana ustawy o prawie autorskim

20 czerwca w RCL pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wdraża dyrektywę 2019/790 ws. prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Projekt: TUTAJ.  Komentarz z najważniejszymi zmianami: TUTAJ. 

Czytaj więcej >>

ENISA International Cybersecurity Challenge (ICC)

17 czerwca zakończyło się organizowane przez ENISA International Cybersecurity Challenge (ICC), skierowane do młodych osób. Wydarzenie odbyło się po raz pierwszy. Celem ICC jest zachęcenie młodych ludzi do rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zawody wygrała drużyna z Europy. Więcej informacji TUTAJ.  

Czytaj więcej >>

World Telecommunication Development Conference, WTDC

16 czerwca, ITU. Światowa Konferencja Rozwoju Telekomunikacji (World Telecommunication Development Conference, WTDC) zakończyła się przyjęciem przyszłościowego programu działań w celu rozwiązania problemu globalnej luki w łączności i dostępu do internetu. Przywódcy, obecni w Kigali wyznaczyli mapę drogową dla transformacji cyfrowej zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  WTDC, zorganizowana przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) w dniach […]

Czytaj więcej >>

Nowy Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji

16 czerwca opublikowano nową wersję Kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Jest to druga wersja Kodeksu, zbudowana na pierwowzorze z 2018 roku, ale wzmocniona o nowe doświadczenia, m.in. związane z pandemią COVID-19 oraz agresją Rosji na Ukrainę. Kodeks podpisało 34 sygnatariuszy. Omówienie kodeksu można znaleźć TUTAJ, zaś jego tekst znajduje się pod tym linkiem.

Czytaj więcej >>

Warsaw Cyber Summit 2022

14 czerwca odbyła się międzynarodowa konferencja Warsaw Cyber Summit 2022. Organizatorami wydarzenia były Akademia Sztuki Wojennej oraz Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC). Tematyka konferencji uwzględniała w głównej mierze aspekty prawne funkcjonowania środowiska cyber w Polsce i na świecie, kwestię operacji wojskowych oraz wojny informacyjnej w środowisku cyber, a także zagadnieniu wykorzystania sztucznej inteligencji i […]

Czytaj więcej >>

Globalna Łączność – raport ITU

ITU wydało najnowszy Raport poświęcony Globalnej Łączności z którego wynika, że potencjał łączności cyfrowej jest nadal w dużej mierze niewykorzystany. Jednym z proponowanych rozwiązań jest zmiana narracji i podejścia. Powszechna i ogólnodostępna łączność i dostęp do internetu powinna być priorytetem dla rozwoju cyfrowego. Aby przyśpieszyć ten proces ITU stworzyło koalicję cyfrową Partner2Connect zachęcając do składania […]

Czytaj więcej >>