AR-in-a-BOX – pakiet narzędzi od ENISA

19 stycznia ENISA uruchomiła pakiet narzędzi „Awareness Raising in a Box (AR-in-a-BOX)”, który ma pomóc organizacjom w tworzeniu własnych programów podnoszenia świadomości. Stanowią one nieodzowną część strategii cyberbezpieczeństwa organizacji i są wykorzystywane do promowania dobrych praktyk. AR-in-a-Box jest oferowany przez ENISĘ podmiotom publicznym, operatorom usług kluczowych, dużym firmom prywatnym oraz małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP). […]

Czytaj więcej >>

Prace ITU nad standardami technicznymi dla metawersum

19 stycznia ITU utworzył ekspercką grupę fokusową do pracy nad międzynarodowymi standardami technicznymi dla metawersum. Grupa stanowić ma forum wymiany pomysłów, które zachęcać będą przedsiębiorstwa do wprowadzania rozwiązań opartych na cyfrowym wszechświecie. Celem grupy jest opracowanie planu działania w zakresie standardów technicznych mających zapewniać interoperacyjność usług i aplikacji metawersum, gwarantować użytkownikom wysoką jakość obsługi oraz […]

Czytaj więcej >>

Porozumienie ws. dołączenia Ukrainy do NATO CCDCOE

19 stycznia Państwowa Służba Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji Ukrainy (SSSCIP) poinformowała o podpisaniu porozumienia technicznego dot. dołączenia Ukrainy do NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence – CCDCoE. Stanowi to praktycznie ostatni krok do formalnego dołączenia Ukrainy w poczet członków NATO CCDCoE – teraz umowę muszą podpisać pozostali członkowie Centrum, aby zakończyć cały proces. […]

Czytaj więcej >>

Nowa wersja projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji opublikowana została kolejna odsłona (z 17 stycznia 2023 r.) projektu nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W stosunku do poprzedniej propozycji dodano m.in. nowe definicje, nowe obowiązki podmiotów, rozszerzono zakres działania ustawy na wszystkie stany gotowości obronnej państwa. Pojawiły się także zmiany w […]

Czytaj więcej >>

Parlament Europejski o kontroli nad grami

18 stycznia PE przyjął sprawozdanie, w którym wezwano do zharmonizowania przepisów, które będą umożliwiać rodzicom i opiekunom wgląd i kontrolę nad grami, w które grają ich dzieci, w tym nad tym, ile czasu i pieniędzy poświęcają na rzecz gier. Eurodeputowani domagają się ustalenia reguł dotyczących jaśniejszych informacji na temat treści oraz zasad zakupu w grach. […]

Czytaj więcej >>

Raport: Ukraina 2022 – 10 miesięcy rosyjskiej propagandy

Na stronie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC) ukazała się pierwsza część publikacji pt. Ukraina 2022 – 10 miesięcy rosyjskiej propagandy. Opracowanie opisuje zagrożenia wynikające z działań dezinformacyjnych m.in. Federacji Rosyjskiej w domenie cyberprzestrzeni. Z tekstem można się zapoznać TUTAJ.

Czytaj więcej >>

ITU – 4 filary odpowiedzialnego wykorzystania AI w organizacjach/miejscach pracy

10 stycznia ITU opublikowała 4 filary odpowiedzialnego wykorzystania AI w organizacjach/miejscach pracy. W miarę, jak świat zmierza w kierunku wykwalifikowanych pracowników, coraz więcej firm sięga po AI, aby je w tym wspierać. Przestrzegając czterech kluczowych filarów odpowiedzialnego korzystania z AI, organizacje oparte na umiejętnościach mogą zapewnić przejrzyste podejście, które przynosi korzyści pracownikom i pracodawcom, są […]

Czytaj więcej >>

Postępowanie UOKiK przeciwko operatorowi giełdy kryptowalut

12 stycznia UOKiK poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przeciwko Good Solution Investments Limited, operatorowi giełdy kryptowalut Kanga Exchange. Zarzuty wobec spółki dotyczą rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o posiadaniu aprobaty Komisji Nadzoru Finansowego i polskim pochodzeniu serwisu. Spółka została wpisana na listę ostrzeżeń KNF. Grozi jej też wysoka kara finansowa. Więcej informacji […]

Czytaj więcej >>

Rozszerzenie współpracy na linii NATO-UE

W dniach 10-11 stycznia Sekretarz Generalny NATO oraz Przewodnicząca Komisji Europejskiej odbyli szereg spotkań i dyskusji nad rozszerzeniem współpracy na linii NATO-UE, także w domenie cyberprzestrzeni. 10 stycznia została podpisana przez  J. Stoltenberga, U. von der Leyen oraz C. Michela trzecia Wspólna Deklaracja o współpracy NATO-UE. Podkreśla ona strategiczną wagę współpracy euroatlantyckiej w zakresie bezpieczeństwa, […]

Czytaj więcej >>

Wejście w życie programu Dekada cyfrowa 2030

9 stycznia wszedł w życie program Dekada cyfrowa 2030 – mechanizm monitorowania i współpracy na rzecz osiągnięcia wspólnych celów w zakresie transformacji cyfrowej. W programie określono priorytety i cele w czterech obszarach: umiejętności cyfrowych, infrastruktury (w tym także łączności), cyfryzacji przedsiębiorstw oraz usług publicznych online, zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku Deklaracją w sprawie europejskich […]

Czytaj więcej >>