Dojrzałość w obszarze cyberbezpieczeństwa sektora transportu w Polsce

5 października zaprezentowany został raport „Dojrzałość w obszarze cyberbezpieczeństwa sektora transportu w Polsce”, przygotowany przez EY Polska, Ministerstwo Infrastruktury i NASK. Z raportu wynika, że wszystkie badane podmioty zapewniają ochronę przed cyberatakami na co najmniej podstawowym poziomie. Więcej informacji TUTAJ.  

Czytaj więcej >>

Nowa Sekretarz Generalna ITU

29 września  państwa członkowskie wybrały na Sekretarza Generalnego ITU Doreen Bogdan – Martin. Amerykanka będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku w całej historii ITU. Wybory odbyły się podczas Konferencji Pełnomocników ITU w Bukareszcie. Jej kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. 

Czytaj więcej >>

Projekt dyrektywy ws. odpowiedzialności za AI

28 września Komisja Europejska przyjęła propozycję dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję (AI Liability Directive). Uzupełnia i unowocześnia ona unijne ramy odpowiedzialności cywilnej, wprowadzając po raz pierwszy przepisy dotyczące szkód wyrządzonych przez systemy SI. Jej celem jest ustanowienie szerszej ochrony ofiar systemów SI poprzez ułatwienie dochodzenia roszczeń o odszkodowanie, a także wspieranie sektora sztucznej […]

Czytaj więcej >>

Strategia produktywności 2030

28 września w Monitorze Polskim opublikowana została przyjęta przez rząd w lipcu „Strategia produktywności 2030”. Wśród celów szczegółowych dokumentu wskazano m.in. przygotowanie kompetentnych kadr na potrzeby scyfryzowanej gospodarki, automatyzację, robotyzację i cyfryzację przedsiębiorstw, wzrost intensywności wykorzystania wiedzy i technologii w gospodarce czy rozwój algorytmicznej gospodarki opartej na danych. Jednym z kierunków w tym obszarze jest […]

Czytaj więcej >>

Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”

27 września rozpoczęła się 16. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie„. To największe w Polsce wydarzenie dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa online. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz branży internetowej. Organizatorami konferencji są NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Event potrwa do 30 września. Więcej informacji […]

Czytaj więcej >>

Oznaczanie treści reklamowych w mediach społecznościowych

26 września Prezes UOKiK wydał rekomendacje co do oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych. Powstały one po kilku miesiącach konsultacji z przedstawicielami branży influencer marketingu oraz środowiskiem akademickim. Więcej na ten temat TUTAJ. Rekomendacje dostępne pod tym linkiem.  

Czytaj więcej >>

Europejski Akt o Wolności Mediów

16 września Komisja Europejska przyjęła Europejski Akt o Wolności Mediów (European Media Freedom Act, EMFA). Stanowi on zbiór przepisów, których zadaniem jest ochrona pluralizmu i niezależności mediów w UE. EMFA ma zapewnić, media – publiczne i prywatne – będą mogły łatwiej działać ponad granicami na rynku wewnętrznym UE, bez nadmiernej presji i z uwzględnieniem cyfrowej […]

Czytaj więcej >>

Kampania przeciwko dezinformacji ws. ukraińskich uchodźców

NASK, Google i Demagog przygotowali wspólnie kampanię przeciwko dezinformacji o ukraińskich uchodźcach. Kampania opiera się na wynikach naukowych eksperymentów, które udowodniły, że ludzie zapoznani ze sposobami manipulacji (pre-bunking) są na nią bardziej odporni. Filmy przygotowane w ramach kampanii są dostępne na YT, Twitterze, Facebooku i TikToku. Więcej: TUTAJ.  

Czytaj więcej >>

Cyber Resilience Act

15 września Komisja Europejska zaprezentowała propozycję nowej ustawy o cyberodporności (Cyber Resilience Act). Jest to pierwszy tego rodzaju akt prawny, który wprowadza obowiązkowe wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa dla produktów posiadających elementy cyfrowe. Będzie miał zastosowanie do wszystkich produktów, które są bezpośrednio lub pośrednio połączone z innym urządzeniem lub siecią. Ustawa została zapowiedziana przez Ursulę von […]

Czytaj więcej >>

Powołanie pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP

9 września premier powołał Stanisława Żaryna na funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jednocześnie wyznaczając go na Pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. Do zadań nowego pełnomocnika ma należeć m.in. wykrywanie, monitorowanie i neutralizowanie zagrożeń informacyjnych wymierzonych w interesy Rzeczypospolitej Polskiej, koordynacja działań w zakresie rozpoznawania i neutralizowania zagrożeń dla bezpieczeństwa przestrzeni […]

Czytaj więcej >>