Powołanie pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP

9 września premier powołał Stanisława Żaryna na funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jednocześnie wyznaczając go na Pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. Do zadań nowego pełnomocnika ma należeć m.in. wykrywanie, monitorowanie i neutralizowanie zagrożeń informacyjnych wymierzonych w interesy Rzeczypospolitej Polskiej, koordynacja działań w zakresie rozpoznawania i neutralizowania zagrożeń dla bezpieczeństwa przestrzeni […]

Czytaj więcej >>

Cyfrowe Kluby Seniora

30 sierpnia odbyła się konferencja prasowa otwierająca konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”, z udziałem Janusza Cieszyńskiego Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM oraz Marleny Maląg Minister Rodziny, i Polityki Społecznej. Cyfrowe Kluby Seniora mają na celu doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów oraz ich upowszechnienie. Na realizację zadania w 2022 roku planujemy przeznaczyć środki […]

Czytaj więcej >>

Ataki DDoS w Estonii

Estonia walczy w sierpniu ze zwiększoną serią ataków DDoS. Urząd ds. Systemów Informacyjnych (RIA) podkreśla, że poufność danych nie jest zagrożona, ponieważ atakujący nie są w stanie uzyskać dostępu do danych ani ich zmienić. Od początku inwazji na Ukrainę, cyberprzestępcy wspierani przez rosyjskie koncerny uważani są za głównego podejrzanego w licznych cyberatakach na sąsiednie kraje. […]

Czytaj więcej >>

Krajowe Centrum Przetwarzania Danych

22 sierpnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (UD424). Celem przyszłej regulacji jest stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów administracji rządowej. Realizacji tego celu ma służyć budowa wydajnych, bezpiecznych i wysoce dostępnych usług cyfrowych z zabezpieczeniem infrastruktury […]

Czytaj więcej >>

Opracowanie założeń nowych Krajowych Ram Interoperacyjności

Minister Cyfryzacji wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu roboczego do przygotowania założeń nowych Krajowych Ram Interoperacyjności. „Zadaniem Zespołu jest przygotowanie założeń nowego aktu wykonawczego wydawanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. […]

Czytaj więcej >>

ONZ wzywa do ograniczenia kryptowalut w krajach rozwijających się

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) opublikowała trzy dokumenty, w których wezwała do podjęcia działań zmierzających do zahamowania rozwoju kryptowalut w krajach rozwijających się. UNCTAD ostrzega, że jakkolwiek kryptowaluty zyskały sobie popularność wśród niektórych środowisk i instytucji, to przez swoją niestabilność mogą generować ryzyka i koszty społeczne. Więcej informacji TUTAJ. 

Czytaj więcej >>

Nowy dyrektor CCDCOE

Od 1 sierpnia NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence – CCDCOE ma nowego dyrektora. Dr Mart Noorma zastąpił na tym stanowisku gen. Jaaka Tariena. Jego kadencja potrwa trzy lata. Więcej na ten temat, w tym o doświadczeniu nowego dyrektora można przeczytać TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Raport NATO – ZAPAD

28 lipca na stronie NATO Strategic Communications Centre of Excellence (NATO StratCom COE) opublikowano raport badawczy pod tytułem ZAPAD 2021 Communication Analysis: Messages, Narratives, (Dis)Information. Celem publikacji jest omówienie działalności Rosji w sferze informacyjnej w związku z strategicznymi ćwiczeniami pod kryptonimem ZAPAD 2021 – zarówno w czasie przygotowań od nich, jak i w trakcie ich […]

Czytaj więcej >>

Raport „Threat Landscape for Ransomware Attacks”

29 lipca opublikowano ENISA Threat Landscape for Ransomware Attacks. Raport o krajobrazie zagrożeń w zakresie ransomware wskazuje nowe szczegóły incydentów z wykorzystaniem ransomware, które miały miejsce między majem 2021 a czerwcem 2022. Zgodnie z wynikami badania, ataki z wykorzystaniem ransomware przystosowują się do nowych realiów i ewoluują, stając się bardziej efektywne i powodując więcej szkód […]

Czytaj więcej >>

Nieuprawniony dostęp do ksiąg wieczystych

Wykryto nieuprawniony dostęp do danych (w tym osobowych) na serwerach Integracji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W czasie audytu wewnętrznego okazało się, że w latach 2018-2022 występowały przypadki nieuprawnionego dostępu do numerów ksiąg wieczystych i danych w nich zawartych (imiona i nazwiska, formy własności nieruchomości, PESELE itp.). Dostęp został zablokowany 25.07.2022.

Czytaj więcej >>