Posiedzenie sejmowej komisji CNT

25 stycznia podczas posiedzenia sejmowej Komisji do spraw Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT) Komisja rozpatrzyła informację Ministra Cyfryzacji na temat europejskich programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa i certyfikacji produktów i usług w zakresie cyberbezpieczeństwa w Polsce. Podczas posiedzenia powołano także podkomisję stałą do spraw sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów. Jej przewodniczącym został poseł Grzegorz Napieralski. Skrócona […]

Czytaj więcej >>

Pakiet decyzji Komisji wobec braku środków transponujących prawo unijne

25 stycznia Komisja przyjęła pakiet decyzji dotyczących braku powiadomienia przez państwa członkowskie o środkach podjętych w celu transpozycji dyrektyw UE do prawa krajowego. Wśród dyrektyw z zakresu IT i cyberbezpieczeństwa znajduje się dyrektywa 2022/2380 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu radiowego (tzw. dyrektywa o ładowarkach). Polska znajduje się […]

Czytaj więcej >>

Projekt zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP

25 stycznia w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu rozporządzenia w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP. W poprzedniej kadencji Sejmu funkcję tę pełnił Stanisław Żaryn. Jako motyw likwidacji stanowiska wskazano brak uzasadnienia dla dalszego funkcjonowania pełnomocnika. Informacje z wykazu dostępne są pod tym linkiem.

Czytaj więcej >>

Wstępne porozumienie w sprawie europejskiego aktu o wolności mediów

19 stycznia ambasadorowie państw członkowskich UE zatwierdzili wstępne porozumienie osiągnięte przez negocjatorów z Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego aktu o wolności mediów. Nowe przepisy ustanawiają wspólne ramy usług medialnych na rynku wewnętrznym UE i mają na celu ochronę wolności mediów, ich pluralizmu i niezależności redakcyjnej w UE. W kwietniu 2024 r. nastąpi formalne […]

Czytaj więcej >>

Nowa przewodnicząca Rady ds. Cyfryzacji

18 stycznia wicepremier, minister cyfryzacji powołał nową przewodniczącą Rady ds. Cyfryzacji – dr Agnieszkę Jankowską – oraz trzy nowe członkinie tego organu doradczego – Katarzynę Szymielewicz, dr Biankę Siwińską oraz dr hab. Katarzynę Kopczewską. Więcej informacji oraz biogramy nowych członkiń TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Wycofanie przez Radę Ministrów niektórych ustaw z Sejmu

24 stycznia Rada Ministrów podjęła decyzję o wycofaniu z Sejmu projektów ustaw złożonych przez poprzedni rząd między 21 listopada a 8 grudnia 2023 r. Jednym z wycofanych projektów był projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu rozwoju usług cyfrowych (UD7). Więcej na ten temat w informacji Ministra – Członka Rady Ministrów Macieja Berka TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Zapowiedź uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu GovTech Polska

18 stycznia do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisana została zapowiedź wydania uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Programu GovTech Polska. Zmiana wynika z przekazania zadań wynikających z tego programu Ministrowi Cyfryzacji i jego finansowanie z części budżetu przeznaczonej na informatyzację. Założenia projektu dostępne są TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Zapowiedź nowelizacji Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

18 stycznia w rządowym wykazie prac legislacyjnych i programowych ukazała się zapowiedź przedstawienia projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. Celem projektu jest implementacja postanowień „Regulaminu Radiokomunikacyjnego”. Ponadto, zmiany mają dostosować przeznaczenia częstotliwości w zakresie 470-862 MHz do wymagań regulacji europejskich. Nowelizacja ma także służyć procesowi modernizacji technicznej Sił Zbrojnych […]

Czytaj więcej >>

Komisja śledcza do zbadania legalności wykorzystania oprogramowania Pegasus

17 stycznia Sejm przyjął projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus.

Czytaj więcej >>

Powołano Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

16 stycznia Sejm powołał Mirosława Wróblewskiego na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Teraz wybór musi zaakceptować Senat. Kadencja tego organu trwa cztery lata od dnia złożenia ślubowania. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>