Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych

14 listopada rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu pod nazwą „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych”. W ten sposób rząd chce zapewnić wsparcie dla inwestycji polegających na tworzeniu zintegrowanych zakładów, które będą produkować półprzewodniki. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych – stanowisko komisji w PE

14 listopada Komisja Wolności Obywatelskich w PE przyjęła swoje stanowisko w sprawie środków ochrony dzieci w Internecie poprzez zapobieganie i powstrzymywanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych. Nowe przepisy m.in. nakładałyby na dostawców usług internetowych obowiązek oceny, czy istnieje znaczące ryzyko niewłaściwego wykorzystania ich usług do celów niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie, […]

Czytaj więcej >>

Handel nieprawdziwymi recenzjami w internecie – kolejne zarzuty UOKiK

13 listopada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wszczęciu postępowania w wobec firmy Best-Review za handel nieprawdziwymi recenzjami w internecie. Firma sprzedawała gotowe recenzje bez uprzedniego przetestowania produktów czy sprawdzenia rzetelności zleceniodawców. Zlecający często mieli wpływ na brzmienie publikowanych opinii. Więcej na ten temat TUTAJ.

Czytaj więcej >>

RPO występuje do warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego

13 listopada Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował o wystąpieniu skierowanym do warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego. Pismo dotyczy nowego systemu biletowego w Warszawie, które, w ocenie Rzecznika, może utrudnić korzystanie z komunikacji miejskiej osobom wykluczonym cyfrowo, o ograniczonych kompetencjach cyfrowych czy niechętnych płatnościom bezgotówkowym. RPO podnosi, że regulacją wewnętrzną nie powinno się faktycznie uniemożliwiać opłacenia gotówką przejazdu. […]

Czytaj więcej >>

Porozumienie w UE w sprawie aktu o interoperacyjnej Europie

13 listopada negocjatorzy prezydencji Rady i Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie co do aktu o interoperacyjnej Europie. Rozporządzenie ma dwa cele: ustanowić nowe ramy współpracy administracji publicznych w UE (tak by usługi publiczne mogły być sprawnie świadczone ponad granicami) oraz wesprzeć innowacje, podnoszenie umiejętności i wymianę wiedzy. Więcej informacji TUTAJ, a wniosek aktu zaproponowany przez […]

Czytaj więcej >>

Cyfryzacja procedury wizowej w UE – zgoda Rady

13 listopada Rada zatwierdziła przepisy na temat cyfryzacji procedury wizowej dla osób, które planują podróż do strefy Schengen. Składają się na nie dwa rozporządzenia, na podstawie których powstanie unijna platforma wizowa, a obecną naklejkę wizową zastąpi podpisany kryptograficznie kod kreskowy. Więcej TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Porozumienie ENISA i instytucji ukraińskich

13 listopada ENISA sformalizowała Porozumienie Robocze z ukraińskimi odpowiednikami, skupiające się na budowaniu potencjału, wymianie najlepszych praktyk i zwiększaniu świadomości sytuacyjnej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Partnerstwo zostało podpisane przez ENISA, Narodowe Centrum Koordynacji Cyberbezpieczeństwa (NCCC) i Administrację Państwowej Służby Specjalnej Łączności i Ochrony Informacji Ukrainy (SSSCIP). Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Projekt rozporządzenia dotyczącego danych udostępnianych z CEPiK

10 listopada na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Projekt dotyczy rozszerzenia katalogu podmiotów, które mogą uzyskać dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów w związku z ostatnimi zmianami ustawowymi. Projekt został skierowany do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania. Tekst dokumentu dostępny […]

Czytaj więcej >>

Zatwierdzenie przez PE Aktu w sprawie danych

9 listopada Parlament Europejski zatwierdził europejski Akt o danych. Nowe przepisy ustanawiają zasady udostępniania danych generowanych w wyniku korzystania z połączonych produktów lub powiązanych usług (np. Internetu rzeczy, maszyn przemysłowych) i umożliwiają użytkownikom dostęp do generowanych przez nich danych. Akt wymaga teraz formalnego zatwierdzenia przez Radę. Więcej informacji pod TYM LINKIEM. Przyjęty przez PE dostępny […]

Czytaj więcej >>

Raport NATO ws. autonomicznych systemów zdolnych do działań w sferze cyber

Na stronie NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) opublikowano raport Autonomous cyber capabilities and unilateral measures of self-help against malicious cyber operations. Dokument zawiera analizę możliwości zgodnego z prawem międzynarodowym wykorzystania autonomicznych systemów zdolnych do działań w domenie cyber do obrony przed wrogimi działaniami. Pełen tekst jest dostępny TUTAJ.

Czytaj więcej >>