Początek konsultacji dokumentu „Cyfrowy kompas: europejska droga w cyfrowej dekadzie”

12 maja br.  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne cyfrowych zasad przedstawionych w komunikacie z 9 marca „Cyfrowy kompas: europejska droga w cyfrowej dekadzie” (do pobrania). Konsultacje potrwają do 2 września 2021 roku (link do konsultacji). Celem Komisji Europejskiej jest rozpoczęcie szerokiej debaty społecznej ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami oraz opracowanie zbioru zasad służących wspieraniu i promowaniu […]

Czytaj więcej >>

KE zaktualizowała strategię przemysłową UE

5 maja br. Komisja Europejska opublikowała komunikat „Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery”  (do pobrania), w którym przedstawiła zaktualizowaną wersję strategii przemysłowej UE. Nowa europejska strategia przemysłowa ma pobudzić odbudowę przemysłu po kryzysie spowodowanym przez pandemię COVID-19, a także pomóc państwom członkowskim UE w szybszym rozwoju zrównoważonej, […]

Czytaj więcej >>

Nowy raport ENISA na temat bezpieczeństwa sektora CAM (Connected and Automated Mobility)

5 maja br. ENISA przedstawiła raport “Recommendations for the security of CAM” (do pobrania) wraz z zestawem rekomendacji zwiększających bezpieczeństwo sektora CAM (Connected and Automated Mobility). Publikacja opisuje aktualne wyzwania w sektorze CAM w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz praktyczne zalecenia mające na celu zwiększenie odporności usług, procesów i infrastruktury wszystkich interesariuszy sektora CAM w Europie. Europejski […]

Czytaj więcej >>

ENISA przedstawiła raport “Cybersecurity Research Directions for the EU’s Digital Strategic Autonomy”

23 kwietnia br. ENISA przedstawiła raport “Cybersecurity Research Directions for the EU’s Digital Strategic Autonomy” (do pobrania) na temat przyszłych kierunków badań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wzmacniających cyfrową suwerenność Unii Europejskiej. Cyfrowa suwerenność wraz z odpornością i przywództwem są priorytetami nowej strategii UE w zakresie cyberbezpieczeństwa. Raport wskazuje kluczowe dla zachowania cyfrowej suwerenności kierunki innowacji, które […]

Czytaj więcej >>

Polska zajęła 4 miejsce na tegorocznych ćwiczeniach Locked Shields

W dniach 13-15 kwietnia br. odbywały się międzynarodowe techniczne ćwiczenia obrony teleinformatycznej Locked Shields organizowane przez Sojusznicze Centrum Doskonalenia Obrony Cybernetycznej (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence). W tym roku udział w szkoleniach brały 22 Niebieskie Zespoły (Blue Team), które wcieliły się w rolę Zespołów Szybkiego Reagowania na incydenty w cyberprzestrzeni. Polska również brała […]

Czytaj więcej >>

Nowa grupa robocza ad hoc ds. rynku cyberbezpieczeństwa UE

8 kwietnia br. ENISA poinformowała o planach utworzeniu nowej grupy roboczej ad hoc ds. rynku cyberbezpieczeństwa UE. Głównym zadaniem nowej grupy będzie wspieranie ENISA w analizowaniu trendów i segmentów rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Szacowany czas trwania grupy roboczej to trzy lata. Osoby zainteresowane pracą w grupie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy do […]

Czytaj więcej >>

Polska jako koordynator unijnego Zespołu Szybkiego Reagowania w Cyberprzestrzenie

Polska przez najbliższy rok przejmuje rolę koordynatora unijnego Zespołu Szybkiego Reagowania w Cyberprzestrzeni w projekcie PESCO Cyber Rapid Response Team and Mutual Assistance in Cyberspace. Program, w ramach którego działa Zespół Szybkiego Reagowania w Cyberprzestrzeni (CRRT), jest realizowany od 2018 roku w ramach stałej współpracy strukturalnej UE. W skład zespołu CRRT wchodzą specjaliści z sześciu […]

Czytaj więcej >>

ENISA zaprezentowała raport “Cybersecurity Certification Market Study”

9 kwietnia br. ENISA zaprezentowała raport “Cybersecurity Certification Market Study” (do pobrania) opisujący krok po kroku proces analizy produktów, usług i procesów ICT na rynku certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Zaproponowany schemat analizy wraz z pytaniami pomocniczymi umożliwi identyfikację potrzeb i luk w procesie certyfikacji – bez polegania wyłącznie na informacjach dostarczanych przez producentów produktów, usług i procesów […]

Czytaj więcej >>

Rada Ministrów przyjęła Program Otwierania Danych na lata 2021 – 2027

Rada Ministrów przyjęła Program Otwierania Danych na lata 2021 – 2027. To krajowa strategia, która obejmuje kluczowe zagadnienia w zakresie udostępniania i zarządzania danymi. Program Otwartych Danych (POD) jest skierowany do organów administracji rządowej, jednostek podległych i nadzorowanych, KPRM oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Może być realizowany także przez inne podmioty, które tworzą lub przechowują […]

Czytaj więcej >>

ENISA przedstawiła wytyczne dla szpitali dotyczące zamówień publicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa

7 kwietnia br. ENISA przedstawiła wytyczne dla szpitali dotyczące zamówień publicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa – Procurement Guidelines for Cybersecurity in Hospitals (do pobrania) oraz udostępniła internetowe narzędzie, które ma wspierać sektor opieki zdrowotnej w identyfikowaniu dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Z uwagi na kluczową rolę sektora opieki zdrowotnej w czasie pandemii […]

Czytaj więcej >>