Nowa grupa ekspertów w ITU ds. zrównoważonej infrastruktury i usług piątej generacji

21 grudnia br. poinformowano, że eksperci ds. standaryzacji utworzyli nową grupę w Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym (ITU), której celem jest optymalizacja doświadczeń i działań w celu wprowadzania efektywnej, zrównoważonej infrastruktury i usług piątej generacji (5G). Więcej informacji  TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Nowy raport ENISA “Securing Machine Learning Algorithms”

14 grudnia ENISA opublikowała raport “Securing Machine Learning Algorithms” (do pobrania) dotyczący bezpieczeństwa algorytmów wykorzystywanych w procesie uczenia maszynowego. Uczenie maszynowe jest obecnie nie tyko jednym z najbardziej rozwiniętych obszarów Sztucznej Inteligencji, ale także znajduje zastosowanie w niemal wszystkich sektorach gospodarki. Mimo wielu korzyści płynących z wykorzystywania Sztucznej Inteligencji rozwój tej dziedziny wiąże się również […]

Czytaj więcej >>

Polska europejskim liderem w otwieraniu danych

14 grudnia br. KPRM poinformowała, że według najnowszego rankingu Open Data Maturity 2021 – Polska znalazła się wśród europejskich liderów w otwieraniu danych (4 miejsce). Raport Open Data Maturity ocenia postępy oraz poziom dojrzałości krajów europejskich w zakresie otwierania danych publicznych. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Szóste Światowe Forum Polityki Telekomunikacyjnej/ICT (WTPF-21)

16-18 grudnia br. w formule on-line odbędzie się Szóste Światowe Forum Polityki Telekomunikacyjnej/ICT (WTPF-21). TPF-21 gromadzi ekspertów i decydentów z całego świata, którzy dyskutują o tym, jak lepiej wykorzystać nowe technologie, aby przyspieszyć realizację Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz stawić czoła największym wyzwaniom na świecie. Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenie dostępne TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Komisja Europejska przedstawiła inicjatywę mającą na celu rozszerzenie wykazu przestępstw o nawoływanie do nienawiści i przestępstwa z nienawiści

9 grudnia Komisja Europejska przedstawiła inicjatywę “A more inclusive and protective Europe: extending the list of EU crimes to hate speech and hate crime” (do pobrania) mającą na celu rozszerzenie wykazu przestępstw w Unii Europejskiej o nawoływanie do nienawiści i przestępstwa z nienawiści. Zdaniem KE liczba tego rodzaju zachowań zaobserwowanych w Internecie, jak i poza […]

Czytaj więcej >>

Nowa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

8 grudnia br. KPRM poinformował, że weszła w życie ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Rozwiązania przewidziane w ustawie pozwolą m.in. na zwiększenie liczby informacji udostępnianych przez sektor publiczny oraz zapewnią użytkownikom dostęp do danych za pośrednictwem odpowiednich rozwiązań technologicznych (np. udostępnianie danych poprzez interfejs programistyczny aplikacji – API oraz w […]

Czytaj więcej >>

Nowe regulacje prawne dotyczące obszaru cyberbezpieczeństwa

2 grudnia br. Sejm przyjął ustawę o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ustawy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu ich w Dzienniku Ustaw (styczeń 2022 r.).

Czytaj więcej >>

NATO CCDCOE organizuje ćwiczenia Crossed Swords 2021

6 grudnia br. rozpoczęły się ćwiczenia organizowane przez NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) – Crossed Swords 2021. W ćwiczeniu udział biorą techniczne zespoły typu red team. Skoncentrowane są na szkoleniu z zakresu łączenia działań kinetycznych i operacji w cyberprzestrzeni, zgodnie z wymaganiami współczesnego pola walki, również w celu wzmacniania odporności w zakresie […]

Czytaj więcej >>

Nowy raport ENISA na temat metod prognozowania i planowania strategicznego

22 listopada br. ENISA opublikowała raport “Foresight Challenges – A study to enable foresight on emerging and future cybersecurity challenges” (do pobrania) na temat metod prognozowania i planowania strategicznego, które umożliwią agencji odpowiednie i skuteczne reagowanie na zagrożenia z obszaru cyberbezpieczeństwa w przyszłości.

Czytaj więcej >>

Podaż specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w UE

24 listopada br. ENISA opublikowała raport “Addressing the EU Cybersecurity Skills Shortage and Gap Through Higher Education” (do pobrania) na temat podaży specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa na rynkach państw członkowskich UE oraz różnych podejść politycznych przyjętych na potrzeby zwiększenia i utrzymania specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w państwach członkowskich UE.

Czytaj więcej >>