Spotkanie Rady ds. Cyfryzacji

14 lutego odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Rady ds. Cyfryzacji. W posiedzeniu wzięli udział członkowie nowego kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że nie jest planowana radykalna zmiana formuły działania Rady w tej kadencji. Wymienił trzy priorytety resortu na 2024 r. – nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, wprowadzenie Prawa […]

Czytaj więcej >>

Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Sztucznej Inteligencji

14 lutego w Dzienniku Urzędowym UE opublikowany został tekst decyzji KE z dnia 24 stycznia 2024 r. ustanawiającej Europejski Urząd ds. Sztucznej Inteligencji. Zgodnie z art. 3 do zadań urzędu należy m.in. opracowywanie narzędzi, metod i poziomów odniesienia na potrzeby oceny zdolności modeli AI ogólnego przeznaczenia, monitorowanie wdrażania i stosowania przepisów dotyczących modeli i systemów […]

Czytaj więcej >>

Wynik negocjacji w sprawie AI Act

13 lutego Komisja Rynku Wewnętrznego i Wolności Obywatelskich w PE zatwierdziła wynik negocjacji z państwami członkowskimi w sprawie aktu o sztucznej inteligencji. W rozporządzeniu m.in. zakazano niektórych zastosowań sztucznej inteligencji, w tym wykorzystania systemów kategoryzacji biometrycznej w oparciu o cechy wrażliwe przez organy ścigania (z pewnymi wyjątkami), a także uzgodniono jasne obowiązki w odniesieniu do […]

Czytaj więcej >>

Nowe władze Instytutu Łączności

8 lutego wicepremier, minister cyfryzacji powołał nowe władze Instytutu Łączności. Szefem Instytutu został Dariusz Dąbek. Minister powołał także dwóch wicedyrektorów tej instytucji. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Konferencja ekspertów w Londynie

6 i 7 lutego w Londynie odbyła się konferencja ekspertów poświęcona walce z rozprzestrzenianiem się zagrożeń związanych z wykorzystaniem komercyjnych narzędzi do cyberataków, zwłaszcza oprogramowania szpiegującego oraz korzystania z usług tzw. „hakerów do wynajęcia”. Efektem konferencji było podpisanie deklaracji, w której sygnatariusze zobowiązali się do podjęcia wspólnych działań w tym zakresie. Polskę reprezentował m.in. Krzysztof […]

Czytaj więcej >>

Ostateczny tekst AI Act

2 lutego członkowie Rady Komitetu Stałych Przedstawicieli UE (Coreper) zatwierdzili w głosowaniu ostateczny tekst wniosku w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji (AI Act), o czym poinformowano na oficjalnym koncie belgijskiej prezydencji na portalu X. Głosowanie nad propozycją rozporządzenia w komisjach w Parlamencie Europejskim zaplanowano na 13 lutego. Posiedzenie plenarne terminowo ma odbyć się w […]

Czytaj więcej >>

Najnowsza edycja Indeksu Administracji Cyfrowej

2 lutego Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała najnowszą edycję Indeksu Administracji Cyfrowej (DGI), który klasyfikuje cyfrowe rządy na całym świecie. Edycja z 2023 r. ocenia wysiłki rządów na rzecz stworzenia niezbędnych podstaw dla spójnej i skoncentrowanej na człowieku transformacji cyfrowej sektora publicznego. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Porozumienia w sprawie budowy Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

1 lutego Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o podpisaniu porozumienia z Centrum Projektów Cyfrowa Polska. Na mocy porozumienia ruszy pierwszy etap wsparcia dofinansowania dla projektu budowy Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Projekt realizowany jest  wspólnie z NASK-PIB oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Nowe projekty w rządowym procesie legislacyjnym

31 stycznia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano następujące projekty: rozporządzenia w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej; ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej – ze względu na planowaną zmianę w ustawie o działach administracji rządowej (w oparciu o zadania realizowane w działach gospodarka złożami kopalin i energia […]

Czytaj więcej >>

Nowe projekty w rządowym wykazie prac legislacyjnych i programowych

31 stycznia do rządowego wykazu prac legislacyjnych i programowych wpisano: projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego – wdrażającej przepisy rozporządzenia 2022/2554 (DORA); projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisów wprowadzających tę ustawę –  które mają zastąpić ustawę z dnia  16 lipca 2004 r. – Prawo […]

Czytaj więcej >>