Biała księga w sprawie Sztucznej Inteligencji

19 lutego Komisja Europejska opublikowała „Białą księgę w sprawie Sztucznej Inteligencji”, (ang. White Paper on Artificial Intelligence A European approach to excellence and trust – do pobrania). Dokument opisuje nowe europejskie podejście do rozwoju Sztucznej Inteligencji oparte na kryteriach doskonałości i zaufaniu. „Biała księga” nie jest aktem prawnym, ale zbiorem pomysłów i idei, które mogą […]

Czytaj więcej >>

Nowa strategia cyfrowa UE

19 lutego Komisja Europejska opublikowała komunikat Shaping Europe’s digital future, w którym przedstawia nową strategię transformacji cyfrowej UE. Strategia ma przyczynić się do budowy suwerennej technologicznie Europy, z korzyścią dla obywateli, biznesu i środowiska. Celem Komisji jest przeprowadzenie transformacji cyfrowej w taki sposób, aby przyniosła ona korzyść wszystkim (obywatelom, przedsiębiorcom i środowisku) i pozwoliła na zbudowanie […]

Czytaj więcej >>

Obserwatorium Sztucznej Inteligencji OECD już 27 lutego

27 lutego OECD uruchomi obserwatorium Sztucznej Inteligencji w zakresie policy. Celem obserwatorium jest udzielenie wsparcia krajom w budowaniu i rozwijaniu odpowiedzialnych i wiarygodnych systemów Sztucznej Inteligencji. Zapowiedziano również budowę platformy (OECD.AI), która będzie kompleksową bazą danych regulacji dotyczących AI z całego świata. LINK: OECD.AI Policy Observatory

Czytaj więcej >>

Standaryzacja certyfikacji – nowe raporty ENISA

4 lutego ENISA opublikowała dwa raporty: „Standardisation in support of the Cybersecurity Certification” i „Standards Supporting Certification”. Pierwszy raport opisuje metodologię procesu standaryzacji, która może być pomocna przy ustalaniu kluczowych wskaźników wydajności, definiowaniu wymagań i norm w procesie certyfikacji. Drugi raport opisuje schematy, normy i istniejące luki (z obszaru: IoT, infrastruktury i przetwarzania danych w […]

Czytaj więcej >>

Druga runda konsultacji rozdysponowania częstotliwości 5G

UKE rozpoczęło drugą rundę postępowania konsultacyjnego w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod sieć 5G. Stanowiska można zgłaszać do 27 lutego 2020 r. W założeniach nie zmieniła się liczba przewidzianych rezerwacji. Zmieniły się natomiast zobowiązania, które zostaną nałożone na zwycięzców aukcji. Będą oni musieli zbudować więcej stacji bazowych, a na realizację pierwszego etapu otrzymają 4, zamiast 6 […]

Czytaj więcej >>

Zestaw narzędzi (toolbox) dla bezpieczeństwa sieci 5G

Zaostrzenie wymogów bezpieczeństwa dla operatorów sieci mobilnych, ocena profilu ryzyka dostawców, a także zapewnienie strategii dywersyfikacji dostawców – to niektóre z rekomendacji zawartych w toolboxie zaprezentowanym przez Grupę Współpracy NIS 29 stycznia 2020 roku. Zestaw narzędzi określa szereg środków i działań, które mają pozwolić skutecznie ograniczyć ryzyko i zapewnić wdrożenie bezpiecznych sieci 5G w całej […]

Czytaj więcej >>

Komisja Europejska ogłosiła program prac na 2020r.

29 stycznia Komisja Europejska przedstawiła program prac na 2020r. Jest to operacjonalizacja programu dla Europy na lata 2019-2024, zaprezentowanego przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w lipcu 2019. W tym roku Komisja zapowiedziała pracę nad 6 głównymi inicjatywami, które następnie będą wdrażanie we współpracy z Parlamentem Europejskim, Państwami Członkowskimi i innymi partnerami. Inicjatywy […]

Czytaj więcej >>

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos

21 stycznia w Szwajcarii w Davos odbyło się 50. Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum). Hasło przewodnie tegorocznego Forum to: „Partnerzy na rzecz zrównoważonego i spójnego świata”. W forum wzięli udział prezydent USA Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel, brytyjski książę Karol, szwedzka aktywistka Greta Thunberg. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Głównym tematem Forum były […]

Czytaj więcej >>

Unijna skoordynowana ocena ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem w sieciach piątej generacji (5G)

W październiku 2019 r. Grupa Współpracy NIS opublikowała raport przedstawiający najważniejsze zagrożenia dotyczące sieci 5G. Raport skupia się na szczególnie wrażliwych aktywach i zasobach sieci, wskazuje na możliwe podatności, słabe punkty, a także przedstawia przykładowe scenariusze ryzyka. Najważniejsze tezy z raportu: Sieć 5G będzie podstawą, na której oprze się wiele aspektów gospodarki oraz życia społecznego. […]

Czytaj więcej >>

Nowe rozporządzenie ws. warunków organizacyjnych i technicznych dla operatorów usług kluczowych

23 grudnia opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla operatorów usług kluczowych. Rozporządzenie jest modyfikacją rozporządzenia z dnia 10 września 2018r., wprowadza mniej radykalne wymogi zabezpieczenia pomieszczeń i umożliwia dostosowanie poziomu zabezpieczeń do szacowanego ryzyka. Szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, jakie muszą spełnić operatorzy usług kluczowych zostały określone w rozporządzeniu […]

Czytaj więcej >>