Raport ENISA Threat Landscape 2020

20 października ENISA przy wsparciu KE, państw członkowskich oraz grupy CTI opublikowała coroczny raport ENISA Threat Landscape (ETL) 2020 (do pobrania). Dokument opisuje najważniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni zidentyfikowane w okresie styczeń 2019 – kwiecień 2020. Tegoroczny raport składa się z 22 części (7 części strategicznych i 15 części szczegółowych).

Czytaj więcej >>

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Rozpoczęły się konsultacje społeczne obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar kolejnych interwencji publicznych w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego Internetu. Konsultacje społeczne trwają od 21 października do 23 listopada br. W ramach konsultacji zostaną zebrane trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Raport OECD – podatek cyfrowy wciąż bez konsensusu

OECD opublikowało długo oczekiwany raport dotyczący wdrożenia globalnego podatku cyfrowego – Pillar Two Blueprint (dotyczy opracowania minimalnych przepisów podatkowych na poziomie globalnym). OECD podkreśla, że raport nie jest uzgodniony przez wszystkie państwa (ze względu na brak konsensusu), ale stanowi silną podstawę do dalszych negocjacji, które mają zakończyć się konkluzją w połowie 2021 roku. We wrześniu […]

Czytaj więcej >>

Konferencja SECURE2020

W dniach 6 – 7 października odbyła się 24. edycja konferencji SECURE, organizowanej przez NASK. Konferencja SECURE to wydarzenie, które ma swoje stałe miejsce w kalendarzu najważniejszych imprez związanych z tematyką bezpieczeństwa teleinformatycznego. W tym roku po raz pierwszy w formule online. Konferencja SECURE stanowi wyjątkową okazję, aby posłuchać czołowych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa z […]

Czytaj więcej >>

AI Good Global Summit

ITU opublikowało wnioski z dorocznego szczytu The AI Good Global Summit, który jest organizowany przez 37 agencji ONZ we współpracy z innymi instytucjami. Głównym tematem szczytu były dyskusje na temat wykorzystania AI do wzrostu dobrobytu i realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Wśród wniosków znalazły 4 główne: 1. Podpisanie Global Data Pledge 2. Opracowanie ram dla […]

Czytaj więcej >>

CERT POLSKA ZE STATUSEM CERTIFIED W TF-CSIRT

Działający w ramach NASK zespół CERT Polska uzyskał najwyższy status (Certified) w TF-CSIRT. Nadanie statusu zostało poprzedzone audytem oceniającym dojrzałość zespołu w obszarach takich jak środowisko organizacyjne, zasoby ludzkie, techniczne i procesy, zgodnie z metodyką SIM3. – Jesteśmy dumni z potwierdzenia wysokich standardów pracy i ciągłego rozwoju naszego zespołu. Stanowi to dowód wagi, którą NASK […]

Czytaj więcej >>

Kształcenie w UE po pandemii – komunikaty KE

KE przyjęła dwie inicjatywy (Komunikat w sprawie europejskiego obszaru edukacji – do pobrania oraz Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – do pobrania), które zwiększają wkład kształcenia i szkolenia w odbudowę UE po kryzysie związanym z pandemią COVID-19.

Czytaj więcej >>

Orędzie o stanie UE

16 września przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła orędzie o stanie Unii Europejskiej na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. W swoim wystąpieniu podkreśliła konieczność wdrożenia wspólnego planu na rzecz cyfrowej Europy z wyraźnie określonymi celami na rok 2030 w obszarach: łączności, umiejętności i cyfrowych usług elektronicznych. Zdaniem przewodniczącej Unia Europejska nadal powinna kierować się jasnymi zasadami: prawem do prywatności i łączności, wolnością słowa, […]

Czytaj więcej >>

Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. Dokument wspiera i uzupełnia m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju Sztucznej Inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych, w tym OECD. Dokument określa działania i cele dla Polski w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do […]

Czytaj więcej >>

ITU Radio Regulations opublikowane

15 września ITU opublikowało 2020 ITU Radio Regulations – międzynarodowy traktat regulujący globalne wykorzystanie częstotliwości radiowych i satelitarnych. Traktat został przyjęty podczas WRC-19 i wejdzie w życie z 1 stycznia 2021r. Można się z nim zapoznać TUTAJ. 

Czytaj więcej >>