Nowa strategia ENISA

17 lipca ENISA przedstawiła nową strategię “A Trusted and Cyber Secure Europe” (do pobrania), która podkreśla kluczową rolę Agencji w osiągnięciu wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej. Strategia opisuje 7 celów strategicznych, których realizacje będzie wyznaczała kierunek przyszłych prac Agencji w nadchodzących latach.

Czytaj więcej >>

Raport CERT Polska – podsumowanie 2019

Oszustwa, kradzież danych i wyłudzanie pieniędzy to najczęstsze incydenty w sieci, zgłoszone w 2019 roku do CERT Polska w NASK. Z kolei instytucje były nękane przez ataki mające na celu wymuszenie okupu. Specjalistów niepokoi też plaga e-maili wywołujących fałszywe alarmy bombowe. Najczęściej występującym typem ataku był phishing, czyli niebezpieczna próba wyłudzenia loginu i hasła do […]

Czytaj więcej >>

Plan zagospodarowania częstotliwości radiowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował informację o przystąpieniu do opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości radiowych z zakresu 2500-2690 MHz. Projekt ma na celu dostosować plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500-2690 MHz do zapisów Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/636 z dnia 8 maja 2020 r. zmieniającej decyzję 2008/477/WE w odniesieniu do aktualizacji odpowiednich warunków technicznych dotyczących zakresu […]

Czytaj więcej >>

“Trust Services Security Incidents 2019 Annual Analysis Report”

10 lipca ENISA opublikowała raport “Trust Services Security Incidents 2019 Annual Analysis Report”. Raport opisuje 32 incydenty bezpieczeństwa (z 27 państw członkowski UE i 2 państw członkowskich EFTA) w elektronicznych usługach zaufania w 2019 roku (do pobrania). Jak wynika z raportu w ciągu ostatnich lat liczba incydentów w elektronicznych usługach zaufania w UE wzrosła o […]

Czytaj więcej >>

MC chce ulokować Europejskie Centrum Kompetencji w Warszawie

10 lipca Polska Agencja Prasowa poinformowała o złożeniu przez Ministerstwo Cyfryzacji oferty na ulokowanie w Polsce (prawdopodobnie w Warszawie) siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w kwestiach przemysłu, technologii i badań naukowych. Informacja o pracach nad projektem znalazła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (więcej informacji). Planowany termin przyjęcia projektu to […]

Czytaj więcej >>

ENISA uruchamia grupę ds. kompetencji w cyberbezpieczeństwie

ENISA zaprasza ekspertów do udziału w Grupie Roboczej Ad Hoc European Cybersecurity Skills Framework. Brak specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa jest powszechnym problemem w Europie. Grupa, powoływana przez ENISA ma na celu promowanie harmonizacji w edukacji, szkoleniach i rozwoju z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także opracowanie wspólnego, europejskiego standardu dla kompetencji specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Do głównych zadań […]

Czytaj więcej >>

Eksperckie Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

3 lipca Mariusz Błaszczak, szef MON podpisał koncepcję utworzenia Eksperckiego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Centrum ma szkolić żołnierzy w obszarze cyberbezpieczeństwa, wzmacniać ekspercki potencjał oraz wspierać MON w kształtowaniu kierunków rozwoju w obszarze cyberbezpieczeństwa, kryptologii i technik informatycznych (więcej informacji).

Czytaj więcej >>

KE poinformowała, że wszczyna procedurę wobec Polski w związku ze skróceniem kadencji prezesa UKE

Skrócenie kadencji prezesa UKE spotkało się z krytyką Komisji Europejskiej, która poinformowała, że wszczyna procedurę wobec Polski o naruszenie prawa UE. Zdaniem KE szef niezależnego organu regulacyjnego może zostać zwolniony tylko wtedy, gdy nie spełnia już warunków wymaganych do wykonywania obowiązków. Skrócenie kadencji prezesa UKE zostało wpisane w ustawie z 14 maja 2020 roku o […]

Czytaj więcej >>

Konsultacje pierwszego europejskiego schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa

2 lipca ENISA ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie pierwszego europejskiego schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa (do pobrania). Termin zgłaszania uwag upływa 30 lipca 2020r. Nowy unijny schemat certyfikacji cyberbezpieczeństwa zastąpi obecnie obowiązujące programy (SOG-IS MRA) i będzie opierał się na wspólnych kryteriach, wspólnej metodologii i normach ISO/IEC 15408 and ISO/IEC 18045.

Czytaj więcej >>

Nabór wniosków na CEF

Ruszył nabór wniosków w Programie „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF). KE przewidziała 10.5 milionów euro na projekty zwiększające europejskie zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa, w szczególności: reagowanie na incydenty, certyfikację cyberbezpieczeństwa, współpracę pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Termin zgłoszeń upływa 5 listopada. https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-cybersecurity

Czytaj więcej >>