Deklaracja w sprawie współpracy UE-NATO

W deklaracji z 10 lipca 2018 roku podtrzymano zobowiązanie do zacieśnienia współpracy, które zapoczątkowano w 2016 roku w Warszawie [1]. Wśród siedmiu głównych obszarów wskazano m.in. zwiększenie zdolności do reagowania na zagrożenia hybrydowe, takie jak cyberataki i dezinformacja, a także podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa [2]. Współpraca między NATO i UE odbywa się na kilku płaszczyznach. W […]

Czytaj więcej >>

Uruchomienie sieci CSIRT

Sieć CSIRT to mechanizm współpracy europejskich zespołów reagowania na incydenty w cyberprzestrzeni, powołany na mocy artykułu 12 Dyrektywy NIS. W skład sieci wchodzą przedstawiciele CSIRT państw członkowskich, CERT-EU i Komisja Europejska jako obserwator. Sekretariat prowadzi ENISA. Zadaniem sieci jest wzmacnianie współpracy operacyjnej pomiędzy państwami członkowskimi. Decyzją ministra właściwego ds. informatyzacji, Polskę w sieci CSIRT reprezentuje […]

Czytaj więcej >>

Pierwsze nieformalne spotkanie Grupy Współpracy

Pierwsze spotkanie Grupy Współpracy odbyło się jeszcze przed oficjalnym przyjęciem Dyrektywy NIS, aby zapewnić jak największą synchronizację implementacji prawa UE w krajach członkowskich. Na spotkaniu powołano m.in. grupy robocze w tym zakresie. Grupa Współpracy (Cooperation Group) to mechanizm współpracy polityczno-strategicznej, powołany na mocy artykułu 11 Dyrektywy NIS. Celem grupy jest wzmacnianie i budowanie współpracy między […]

Czytaj więcej >>