Nowa strategia przemysłu UE

10 marca Komisja Europejska przedstawiła nową strategię, która pomoże europejskiemu przemysłowi w transformacji, osiągnięciu neutralności klimatycznej oraz przyjęciu wiodącej roli w sektorze cyfrowym. Strategia opisuje szereg inicjatyw, których celem jest wzmocnienie wszystkich podmiotów europejskiego przemysłu, w tym dużych i małych przedsiębiorstw, a także innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up, ośrodków badawczych, usługodawców, dostawców i partnerów społecznych. LINK: https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-new-industrial-strategy-europe_en

Czytaj więcej >>

Aukcje na częstotliwości sieci 5G

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce. Dostępne są cztery ogólnopolskie rezerwacje z pasma 3,6 GHz. Każda będzie obejmować blok częstotliwości o szerokości 80 MHz i będzie ważna do 30 czerwca 2035 r. Termin składana wstępnych ofert upływa 23 kwietnia 2020 roku. Założenia aukcji zostały skonstruowane tak, że mogą […]

Czytaj więcej >>

Cyberbezpieczeństwo na konferencji FG TIME

Najczęściej spotykane rodzaje zagrożenia dla sieci komputerowych w Polsce to oszustwa, zwłaszcza te które ułatwiają kradzież lub wyłudzenie środków płatniczych – wynika z raportu CERT Polska za 2019 r. Do obrony przed tego typu atakami oraz innymi incydentami naruszenia bezpieczeństwa w sieci wykorzystujemy automatyczne systemy detekcji i tłumienia ataków cybernetycznych. NASK ma znaczne osiągnięcia w […]

Czytaj więcej >>

Grupa Robocza ENISA opracuje schemat certyfikacji cyberbezpieczeństwa usług w chmurze

6 marca ENISA powołała Grupę Roboczą, której celem będzie opracowanie schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla usług w chmurze. Licząca 20 członków grupa doradcza ENISA reprezentuje interesy dostawców, użytkowników, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Zgodnie z zapowiedzią projekt schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwo ma zostać przedstawiony pod koniec 2020 r.

Czytaj więcej >>

Wyniki Eurobarometru „Attitudes towards the impact of digitalisation on daily lives”

5 marca Komisja Europejska opublikowała wyniki Eurobarometru „Attitudes towards the impact of digitalisation on daily lives”. Jak wynika z przeprowadzonych badań 59% respondentów jest skłonnych do udostępniania swoich danych osobowych w celu poprawienia jakości usług publicznych, takich jak opieka medyczna, transport czy zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Pełna wersja raportu: LINK

Czytaj więcej >>

Europejska strategia danych

19 lutego, wraz z komunikatem ogłaszającym nową, europejską strategię cyfrową „Shaping Europe’s digital future” KE opublikowała Europejską strategię danych (ang. European Data Strategy). Celem KE jest budowa jednolitego rynku danych, który przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Europy na świecie, umożliwi rozwój innowacyjnych procesów, produktów i usług. Jednolity rynek danych ma przyczynić się do szerokiej wymiany […]

Czytaj więcej >>

Biała księga w sprawie Sztucznej Inteligencji

19 lutego Komisja Europejska opublikowała „Białą księgę w sprawie Sztucznej Inteligencji”, (ang. White Paper on Artificial Intelligence A European approach to excellence and trust – do pobrania). Dokument opisuje nowe europejskie podejście do rozwoju Sztucznej Inteligencji oparte na kryteriach doskonałości i zaufaniu. „Biała księga” nie jest aktem prawnym, ale zbiorem pomysłów i idei, które mogą […]

Czytaj więcej >>

Nowa strategia cyfrowa UE

19 lutego Komisja Europejska opublikowała komunikat Shaping Europe’s digital future, w którym przedstawia nową strategię transformacji cyfrowej UE. Strategia ma przyczynić się do budowy suwerennej technologicznie Europy, z korzyścią dla obywateli, biznesu i środowiska. Celem Komisji jest przeprowadzenie transformacji cyfrowej w taki sposób, aby przyniosła ona korzyść wszystkim (obywatelom, przedsiębiorcom i środowisku) i pozwoliła na zbudowanie […]

Czytaj więcej >>

Obserwatorium Sztucznej Inteligencji OECD już 27 lutego

27 lutego OECD uruchomi obserwatorium Sztucznej Inteligencji w zakresie policy. Celem obserwatorium jest udzielenie wsparcia krajom w budowaniu i rozwijaniu odpowiedzialnych i wiarygodnych systemów Sztucznej Inteligencji. Zapowiedziano również budowę platformy (OECD.AI), która będzie kompleksową bazą danych regulacji dotyczących AI z całego świata. LINK: OECD.AI Policy Observatory

Czytaj więcej >>

Standaryzacja certyfikacji – nowe raporty ENISA

4 lutego ENISA opublikowała dwa raporty: „Standardisation in support of the Cybersecurity Certification” i „Standards Supporting Certification”. Pierwszy raport opisuje metodologię procesu standaryzacji, która może być pomocna przy ustalaniu kluczowych wskaźników wydajności, definiowaniu wymagań i norm w procesie certyfikacji. Drugi raport opisuje schematy, normy i istniejące luki (z obszaru: IoT, infrastruktury i przetwarzania danych w […]

Czytaj więcej >>