Ramy decyzji w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej członkom

17 maja Rada Unii Europejskiej ustanowiła ramy dla decyzji w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim. Nowe przepisy umożliwią nakładanie sankcji na osoby fizyczne i podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie lub usiłowanie przeprowadzenia cyberataków na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Decyzja ma zastosowanie do cyberataków wywołujących poważne skutki, które stanowią […]

Czytaj więcej >>

Raport Komisji Europejskiej

3 maja Komisja Europejska opublikowała raport „The future of work? Work of the future!” dotyczący wpływu nowych technologii na rynek pracy i gospodarkę Unii Europejskiej. Dokument do pobrania: Future of Work

Czytaj więcej >>

Szczyt przywódców Unii Europejskiej

9 maja w Sybinie (Rumunia) odbywa się szczyt przywódców Unii Europejskiej, którego celem jest określenie priorytetów Unii przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i omówienie nowego strategicznego programu Unii Europejskiej na lata 2019-2024. Program skupia się na 5 głównych wymiarach: Europa zapewniająca ochronę, konkurencyjna Europa,sprawiedliwa Europa, zrównoważona Europa i wpływowa Europa. Zgodnie z zaleceniami Komisji […]

Czytaj więcej >>

Europejski Fundusz Obronny

18 kwietnia Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie ustanawiające Europejski Fundusz Obronny. Program o szacowanej wartości 13 mld euro ma zostać sfinansowany z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Celem programu jest wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności sektora obronnego Unii Europejskiej poprzez rozwijanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie badań i rozwoju technologii obronnych. Obecnie rozporządzenie oczekuje na […]

Czytaj więcej >>

10. Forum Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS)

Zakończyło się 10. Forum Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS). Podkreślono znaczenie WSIS Action Lines jako ram, które mogą służyć do lepszej realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ w kontekście społeczeństwa informacyjnego. Interesariusze forum oczekują, że WSIS Action Lines staną się jednym z filarów Regionalnych Forum Zrównoważonego Rozwoju. Zapowiedziano również umocnienie regionalnych działań WSIS. Główne tematy WSIS 2019: aktywacja […]

Czytaj więcej >>

Rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa sieci 5G w UE

26 marca Komisja Europejska wydała rekomendacje dotyczące działań i środków operacyjnych dotyczących bezpieczeństwa sieci 5G w Unii Europejskiej. Zalecenia skupiają się na analizie zagrożeń w kontekście cyberbezpieczeństwa sieci 5G oraz wzmocnienie środków zapobiegawczych. W zaleceniu opisano środki operacyjne, które należy wdrożyć na szczeblu krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej. Państwa członkowskie do 30 czerwca 2019 […]

Czytaj więcej >>

Spotkanie w MC dla operatorów usług kluczowych

26 kwietnia MC organizuje spotkanie z przedsiębiorcami świadczącymi usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz operatorami usług kluczowych. Podczas spotkania MC będzie udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Agenda zostanie opublikowana 15.04.2019. Zgłoszenia można przesyłać na adres konsultacje_cyber@mc.gov.pl.

Czytaj więcej >>

Parlament Europejski przyjął dyrektywę ws. prawa autorskiego

26 marca Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Przepisy regulują kwestie prawa autorskiego i obowiązków wynikających z jego przestrzegania w przestrzeni cyfrowej. Dyrektywa zwiększa odpowiedzialność prawną dużych platform internetowych, które czerpią korzyści z udostępniania treści objętych prawem autorskim. Dodatkowo zobowiązuje te podmioty do adekwatnego wynagradzania twórców […]

Czytaj więcej >>

Szczyt NATO w Brukseli i utworzenie Centrum Operacji w Cyberprzestrzeni

Najważniejszym wydarzeniem w 2018 roku był szczyt NATO, który odbył się w lipcu w Brukseli [1]. W deklaracji końcowej podkreślono, że Sojusz coraz częściej musi mierzyć się z cyberzagrożeniami, które stają się jeszcze bardziej złożone i niszczycielskie. Dlatego NATO musi być w stanie działać w cyberprzestrzeni równie skutecznie, co w pozostałych konwencjonalnych domenach operacji. Najistotniejsze […]

Czytaj więcej >>

Deklaracja w sprawie współpracy UE-NATO

W deklaracji z 10 lipca 2018 roku podtrzymano zobowiązanie do zacieśnienia współpracy, które zapoczątkowano w 2016 roku w Warszawie [1]. Wśród siedmiu głównych obszarów wskazano m.in. zwiększenie zdolności do reagowania na zagrożenia hybrydowe, takie jak cyberataki i dezinformacja, a także podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa [2]. Współpraca między NATO i UE odbywa się na kilku płaszczyznach. W […]

Czytaj więcej >>