Październik Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa

Początek października to początek europejskiego miesiąca cyberbezpieczeństwa (European Cybersecurity Month, ECSM), koordynowanego przez Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) i Komisję Europejską oraz wspieranego przez państwa członkowskie. Kampania ta służy zwiększeniu w Europie świadomości i wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa. W Polsce ECSM po raz siódmy koordynuje NASK (www.bezpiecznymiesiac.pl). Tegoroczna kampania koncentruje się na różnych kwestiach związanych z potrzebą zmiany […]

Czytaj więcej >>

Unia, która mierzy wyżej. Program dla Europy na lata 2019-2024

Tego roku, Ursula von der Leyen została wybrana na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej. W związku ze swoją nową rolą, 16 lipca b.r. przedstawiła program dla Europy z wytycznymi na lata 2019-2024. Program ma sześć filarów z czego każdy dotyczy innego obszaru, istotnego dla współczesnej Europy: Europejski Zielony Ład Gospodarka, która służy ludziom Europa na miarę […]

Czytaj więcej >>

„NATO Information and Communication Conference” odbyła się 25 września

25 września odbyła się konferencja „NATO Information and Communication Conference” z udziałem blisko 400 ekspertów reprezentujących dowództwa NATO, kraje wchodzące w skład Sojuszu oraz kraje partnerskie. W tym roku, z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO, konferencja odbywa się w Warszawie pod hasłem „Komunikacja w NATO w 70. rocznicę powstania: Jedność przekazu i przekaz […]

Czytaj więcej >>

Forum Cyberbezpieczeństwa w Krynicy 4-5 września

6 sesji plenarnych, 200 paneli dyskusyjnych, a także warsztaty i prezentacje całych krajów i regionów. Tegoroczne XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju rozpocznie się 3 września i potrwa 3 dni. Organizatorzy spodziewają się 4 tys. gości z ponad 60 krajów. Wśród nich znajdą się nie tylko reprezentanci biznesu, ale także politycy, samorządowcy, ludzie kultury, czy mediów. Nowością jest […]

Czytaj więcej >>

NATO Innovation Challenge

19 sierpnia wystartowało NATO Innovation Challenge. W tym roku hasło konkursu to „Optymalizacja rozwoju lidera”. Jego cel to wykorzystanie wiedzy innowatorów z sektora prywatnego, żeby znaleźć nowe, kreatywne i skuteczne sposoby reagowania przez NATO na wyzwania bezpieczeństwa i potencjalne kryzysy. W tym wyzwaniu Sojusz poszukuje rozwiązań, które pomogą przygotować przywódców na wszystkich poziomach do podejmowania […]

Czytaj więcej >>

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

W dniach 23.08-24.09 trwają internetowe konsultacje UNDP na temat najbardziej przełomowych nowoczesnych technologii. Celem jest zidentyfikowanie technologii, które przyczynią się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, polepszą dobrobyt ludzi i będą korzyścią dla całej populacji. Konsultacje są globalne i może w nich wziąć udział każdy. Ustalenia zostaną przedstawione podczas 74. Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu. Zaproponowanymi […]

Czytaj więcej >>

ECSM 2019 – dołącz do międzynarodowej inicjatywy

ECSM to ogólnoeuropejska kampania, którą organizuje ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. Przez cały październik we wszystkich krajach członkowskich odbywają się wydarzenia, które podnoszą świadomość na temat bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych technologii. W 2018 r. zgłosiło się 35 krajów, przeprowadzono w sumie 567 inicjatyw! Wydarzenia rejestrowane są na europejskiej stronie internetowej: https://cybersecuritymonth.eu/ Co zyskujesz jako […]

Czytaj więcej >>

Digital Single Market

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie pierwszych punktów programu „Cyfrowa Europa”. Projekt na lata 2021-2027 zakłada inwestycje w technologie cyfrowe, które mają przyczynić się do zmiany sytuacji społeczeństwa Europy. W związku z tym, Komisja zachęca do wypełnienia ankiety online (dostępna do 25 października) dla wszystkich zainteresowanych cyfrową transformacją europejskiej gospodarki i społeczeństwa. Ankietę można wypełnić […]

Czytaj więcej >>

ENISA buduje grupę ekspertów ds. certyfikacji

23 lipca Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) opublikowała zaproszenie do składania wniosków o dołączenie do grupy „The Stakeholder Cybersecurity Certification Group”. Zaproszenie jest skierowane do osób ze środowiska akademickiego, organizacji konsumenckich, organów oceniających zgodność, przedsiębiorstw, stowarzyszeń i innych organizacji członkowskich (CEN, ETSI, ISO, IEC i ITU) (link do wniosku online i kontakt e-mail: CNECT-SCCG@ec.europa.eu). […]

Czytaj więcej >>

Cyberbezpieczeństwo obywateli UE – raport Komisji

24 lipca Komisja Europejska opublikowała raport z postępów nad wdrażaniem inicjatyw ustawodawczych i środków nielegislacyjnych, które mają wspierać państwa członkowskie Unii Europejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim obywatelom poprzez m.in. wzmacnianie odporności na cyberzagrożenia i zwiększanie bezpieczeństwa infrastruktury cyfrowej (raport do pobrania). Komisja Europejska uznała przeciwdziałanie propagandzie terrorystycznej online, zwiększanie cyberbezpieczeństwa, wzmocnienie infrastruktury cyfrowej i wzmocnienie […]

Czytaj więcej >>