Maritime Cybersecurity Workshop

26 listopada ENISA i EMSA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego) zorganizowała w Lizbonie warsztaty „Maritime Cybersecurity Workshop”. Celem warsztatów było przekazanie interesariuszom z sektora morskiego wiedzy na temat metod poprawiających cyberbezpieczeństwo portów w Unii Europejskiej. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji nad koncepcją sektorowego ISAC oraz publikacją „Port Cybersecurity – Good practices for cybersecurity […]

Czytaj więcej >>

ENISA Threat Landscape for 5G Network

21 listopada ENISA opublikowała raport „ENISA Threat Landscape for 5G Network”. Publikacja przedstawia krajobraz zagrożeń i wyzwań związanych z bezpieczeństwem sieci 5G ze szczególnym uwzględnieniem architektury i komponentów sieci 5G. Pełny raport dostępny jest na stronie ENISA: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-for-5g-networks 

Czytaj więcej >>

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych

20 listopada Ministerstwo Cyfryzacji podpisało listy intencyjne z przedstawicielami 10 uczelni wchodzących w skład konsorcjum powołanego do stworzenia AI Tech – Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych. Dzięki temu projektowi mają być wypracowane modele systemowego kształcenia najlepszych specjalistów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na poziomie studiów wyższych. Wartość projektu na lata 2020-2023 to 81 mln zł. Projektem zostanie […]

Czytaj więcej >>

Raport NATO „Rola Deepfakes w kampaniach o szkodliwym wpływie”

8 listopada NATO StratCom opublikowało dokument „Rola Deepfakes w kampaniach o szkodliwym wpływie”. Autorzy raportu wskazują, że w bardzo niedługim czasie tego typu algorytmy uczenia maszynowego, będą wykorzystywane na porządku dziennym – w celach zarówno komercyjnych, jak i złośliwych. Skutkiem ubocznym będzie osłabienie zaufania do interakcji oraz relacji online. Może się okazać, że deepfake okażą […]

Czytaj więcej >>

Spotkanie Grupy Doradczej ENISA

12-13 listopada w Atenach odbyło się spotkanie Grupy Doradczej ENISA. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o Cybersecurity Act, a także analizowano kluczowe rozwiązania zwiększające cyberbezpieczeństwo w kontekście przemysłu, biznesu, środowisk akademickich oraz agencji i organów Unii Europejskiej. Obecna kadencja Grupy Doradczej ENISA zbliża się do końca. Informacje o wyborze nowych członków grupy zostaną opublikowane na stronie […]

Czytaj więcej >>

#Polskie5G – kolejny krok do sieci nowej generacji w Polsce

Opracowanie modelu biznesowego dla spółki #Polskie5G ­­to główne założenie memorandum podpisanego przez Polski Fundusz Rozwoju, Exatel oraz przedstawicieli  operatorów: T-Mobile, Orange, Polkomtel. Spółka #Polskie5G miałaby być hurtowym operatorem ogólnopolskiej bezprzewodowej sieci 5G w paśmie 700 MHz, która zapewniałaby dostęp do usług 5G w całej Polsce. Zaproponowany model zakłada, że to państwo, poprzez spółkę celową, byłoby […]

Czytaj więcej >>

Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024

29 października b.r. premier Mateusz Morawiecki podpisał Strategię Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024. Dokument zastępuje Krajowe Ramy Polityki  Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022. Opracowana Strategia ma zawierać opis działań, które będą podnosiły poziom odporności na incydenty, a także poziom bezpieczeństwa informacji w sektorze publicznym, militarnym i prywatnym. W dokumencie zawarto też jakie ma spełniać cele. […]

Czytaj więcej >>

SECURE 2019 – bezpieczeństwo teleinformatyczne w Warszawie

Sieć 5G, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo usług kluczowych dla ludności – o współczesnych wyzwaniach w cyberbezpieczeństwie przez dwa dni debatowali eksperci z całego świata. To była okazja, aby spojrzeć na ochronę sieci i ich użytkowników od strony technicznej, operacyjnej, ale też… językowej – jednym z prelegentów tegorocznej edycji konferencji SECURE był polonista prof. Jerzy Bralczyk. SECURE […]

Czytaj więcej >>

15 edycja konferencji NIAS 2019

15 października rozpoczęła się 15 edycja konferencji NIAS 2019 – jest to największa konferencja NATO dotycząca cyberbezpieczeństwa. W wydarzeniu udział weźmie ponad 1800 delegatów z 46 krajów. Konferencja odbywa się pod hasłem „Cloud-Data-Security”, dlatego w tym roku agenda została rozszerzona o zagadnienia związane z danymi i chmurą obliczeniową. Ważnym tematem jest również transformacja cyfrowa i […]

Czytaj więcej >>

European Cyber Security Challenge – Polacy na 6. miejscu

11 października zakończyła się szósta edycja konkursu European Cyber Security Challenge (ECSC). W tegorocznej edycji, w której udział wzięło blisko 200 uczestników z 20 krajów, Polska drużyna zajęła 6 miejsce. W przyszłym roku European Cyber Security Challenge odbędzie się w Wiedniu. Wydarzenie jest wspierane przez ENISA i Komisję Europejską. Więcej informacji: europeancybersecuritychallenge.eu

Czytaj więcej >>