Druga runda konsultacji rozdysponowania częstotliwości 5G

UKE rozpoczęło drugą rundę postępowania konsultacyjnego w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod sieć 5G. Stanowiska można zgłaszać do 27 lutego 2020 r. W założeniach nie zmieniła się liczba przewidzianych rezerwacji. Zmieniły się natomiast zobowiązania, które zostaną nałożone na zwycięzców aukcji. Będą oni musieli zbudować więcej stacji bazowych, a na realizację pierwszego etapu otrzymają 4, zamiast 6 […]

Czytaj więcej >>

Zestaw narzędzi (toolbox) dla bezpieczeństwa sieci 5G

Zaostrzenie wymogów bezpieczeństwa dla operatorów sieci mobilnych, ocena profilu ryzyka dostawców, a także zapewnienie strategii dywersyfikacji dostawców – to niektóre z rekomendacji zawartych w toolboxie zaprezentowanym przez Grupę Współpracy NIS 29 stycznia 2020 roku. Zestaw narzędzi określa szereg środków i działań, które mają pozwolić skutecznie ograniczyć ryzyko i zapewnić wdrożenie bezpiecznych sieci 5G w całej […]

Czytaj więcej >>

Komisja Europejska ogłosiła program prac na 2020r.

29 stycznia Komisja Europejska przedstawiła program prac na 2020r. Jest to operacjonalizacja programu dla Europy na lata 2019-2024, zaprezentowanego przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w lipcu 2019. W tym roku Komisja zapowiedziała pracę nad 6 głównymi inicjatywami, które następnie będą wdrażanie we współpracy z Parlamentem Europejskim, Państwami Członkowskimi i innymi partnerami. Inicjatywy […]

Czytaj więcej >>

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos

21 stycznia w Szwajcarii w Davos odbyło się 50. Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum). Hasło przewodnie tegorocznego Forum to: „Partnerzy na rzecz zrównoważonego i spójnego świata”. W forum wzięli udział prezydent USA Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel, brytyjski książę Karol, szwedzka aktywistka Greta Thunberg. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Głównym tematem Forum były […]

Czytaj więcej >>

Unijna skoordynowana ocena ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem w sieciach piątej generacji (5G)

W październiku 2019 r. Grupa Współpracy NIS opublikowała raport przedstawiający najważniejsze zagrożenia dotyczące sieci 5G. Raport skupia się na szczególnie wrażliwych aktywach i zasobach sieci, wskazuje na możliwe podatności, słabe punkty, a także przedstawia przykładowe scenariusze ryzyka. Najważniejsze tezy z raportu: Sieć 5G będzie podstawą, na której oprze się wiele aspektów gospodarki oraz życia społecznego. […]

Czytaj więcej >>

Nowe rozporządzenie ws. warunków organizacyjnych i technicznych dla operatorów usług kluczowych

23 grudnia opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla operatorów usług kluczowych. Rozporządzenie jest modyfikacją rozporządzenia z dnia 10 września 2018r., wprowadza mniej radykalne wymogi zabezpieczenia pomieszczeń i umożliwia dostosowanie poziomu zabezpieczeń do szacowanego ryzyka. Szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, jakie muszą spełnić operatorzy usług kluczowych zostały określone w rozporządzeniu […]

Czytaj więcej >>

Strategia umiejętności OECD: Polska

11 grudnia ukazał się raport OECD „Strategia umiejętności OECD: Polska”, który jest efektem współpracy OECD, MEN i IBE. Raport to przekrojowa, syntetyczna diagnoza stanu rozwiązań dot. mechanizmów wspierania rozwoju umiejętności w Polsce. Wyniki będą wykorzystane w pracach nad Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030 (część ogólna została przyjęta w styczniu 2019, część szczegółowa jest w trakcie opracowania. […]

Czytaj więcej >>

Cyfrowa Agenda Komisji Nadzoru Finansowego

19 grudnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił Cyfrową Agendę – plan działań na 2020 rok. W zakresie cyberbezpieczeństwa zapowiedziane zostało: opracowanie modelu referencyjnego przetwarzania informacji w publicznej chmurze obliczeniowej; przegląd rekomendacji dotyczących zarządzania ryzykiem IT na rynku finansowym; wprowadzenie jednolitego modelu oceny ryzyka obszaru cyberbezpieczeństwa podmiotów nadzorowanych oraz działania edukacyjne, w tym współpraca z uczelniami […]

Czytaj więcej >>

Trwają konsultacje w sprawie aukcji 5G

9 grudnia 2019 roku rozpoczęło się postępowanie konsultacyjne w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod sieć 5G. Konsultacje potrwają do 10 stycznia 2020 r. W założeniach przewidziano rozdysponowanie 4 rezerwacji, każda po 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz. Rezerwacje będą ważne do końca maja 2035 r. Proponowana cena wywoławcza każdego z bloków wynosi 450 mln zł. Według […]

Czytaj więcej >>

World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19)

28 listopada zakończył się szczyt ITU w Sharm El-Sheikh – World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19). Przedstawiciele 165 państw członkowskich podpisali postanowienia końcowe (Final Acts of the Radio Regulations – do pobrania). Dotyczą one przede wszystkim: pasm częstotliwości, które ułatwią rozwój sieci mobilnych 5G, procedur regulacyjnych dla globalnej telekomunikacji z wykorzystaniem satelity, procedur regulacyjnych na rzecz […]

Czytaj więcej >>