Polsko-amerykańska współpraca w cyberprzestrzeni

26 czerwca 2019 podpisano polsko-amerykańską umowę o współpracy w cyberprzestrzeni. Resort obrony narodowej reprezentował gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, a stronę amerykańską gen. bryg. Maria A. Biank – Dyrektor Połączonego Centrum Operacji w Cyberprzestrzeni. Porozumienie ma ułatwić zsynchronizowaną współpracę wojskową w zakresie cyberbezpieczeństwa. Będzie ona polegać m.in. na wymianie technicznej oraz […]

Czytaj więcej >>

Rekomendacje z obszaru policy i inwestycji dla godnej zaufania AI

26 czerwca Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Sztucznej Inteligencji opublikowała rekomendacje z obszaru policy i inwestycji dla godnej zaufania Sztucznej Inteligencji (Policy and investment recommendations). Grupa została powołana w związku z komunikatem Sztuczna Inteligencja dla Europy z 25 kwietnia 2018 r. W jej skład wchodzi 52 niezależnych ekspertów, reprezentantów różnych krajów, przedstawicieli środowiska akademickiego, społeczeństwa […]

Czytaj więcej >>

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI)

11 czerwca Komisja Europejska opublikowała coroczny raport indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Celem publikacji jest mierzenie postępów w realizacji celów gospodarki cyfrowej oraz monitorowanie stanu zaawansowania cyfrowego w Unii Europejskiej. Komisja Europejska zwraca uwagę na konieczność zwiększenia tempa transformacji cyfrowej w Unii Europejskiej. Ocenie podlegały: kapitał ludzki, cyfrowe usługi publiczne, integracja technologii cyfrowej, […]

Czytaj więcej >>

Konsultacje projektu rozporządzenia MC o warunkach technicznych

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. Projekt ma zastąpić poprzednie rozporządzenie o tej samej nazwie. Nowy projekt uwzględnia zgłoszone uwagi dotyczące, przede wszystkim: proporcjonalność wymogów (wymogi dostosowane do realizowanych obowiązków); […]

Czytaj więcej >>

7 czerwca 2019 KE opublikowała Cybersecurity Act

Cybersecurity Act (CA) to druga, po dyrektywie NIS, ogólnoeuropejska regulacja w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Propozycja aktu została przedstawiona we wrześniu 2017, jako część tzw. pakietu cyberbezpieczeństwa, natomiast porozumienie w sprawie Aktu Parlament Europejski i Komisja osiągnęły 10 grudnia 2018. CA składa się z dwóch części: nowego, permanentnego mandatu dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), […]

Czytaj więcej >>

Sprawozdanie Komisji Europejskiej z działań platform internetowych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

17 maja Komisja Europejska opublikowała comiesięczne sprawozdania z działań podejmowanych przez platformy internetowe przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w zakresie zwalczania dezinformacji. Komisja z zadowoleniem przyjęła zdecydowane działania platform internetowych mające zapobiegać operacjom dezinformacyjnym. Dokumenty do pobrania: Facebook Google Twitter  

Czytaj więcej >>

Wskazówki w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych

29 maja Komisja Europejska opublikowała wskazówki w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych. Wskazówki mają ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom zrozumienie powiązań między rozporządzeniem w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych a ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) w odniesieniu do zbiorów danych obejmujących dane osobowe i nieosobowe. Dokumenty do pobrania: Guidance on the Regulation Regulation on […]

Czytaj więcej >>

The Cyber Law Toolkit

28 maja NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence opublikowało The Cyber Law Toolkit. Jest to zasób wiedzy dla prawników i studentów, który składa się z kilku scenariuszy. Każdy zawiera opis cyberincydentów inspirowanych prawdziwymi przykładami oraz szczegółową analizę prawną. Celem analizy jest przedstawienie możliwości zastosowania prawa międzynarodowego do różnych scenariuszy. Zestaw narzędzi jest dostępny bezpłatnie […]

Czytaj więcej >>

Ramy decyzji w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej członkom

17 maja Rada Unii Europejskiej ustanowiła ramy dla decyzji w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim. Nowe przepisy umożliwią nakładanie sankcji na osoby fizyczne i podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie lub usiłowanie przeprowadzenia cyberataków na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Decyzja ma zastosowanie do cyberataków wywołujących poważne skutki, które stanowią […]

Czytaj więcej >>

Raport Komisji Europejskiej

3 maja Komisja Europejska opublikowała raport „The future of work? Work of the future!” dotyczący wpływu nowych technologii na rynek pracy i gospodarkę Unii Europejskiej. Dokument do pobrania: Future of Work

Czytaj więcej >>