ENISA buduje grupę ekspertów ds. certyfikacji

23 lipca Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) opublikowała zaproszenie do składania wniosków o dołączenie do grupy „The Stakeholder Cybersecurity Certification Group”. Zaproszenie jest skierowane do osób ze środowiska akademickiego, organizacji konsumenckich, organów oceniających zgodność, przedsiębiorstw, stowarzyszeń i innych organizacji członkowskich (CEN, ETSI, ISO, IEC i ITU) (link do wniosku online i kontakt e-mail: CNECT-SCCG@ec.europa.eu). […]

Czytaj więcej >>

Cyberbezpieczeństwo obywateli UE – raport Komisji

24 lipca Komisja Europejska opublikowała raport z postępów nad wdrażaniem inicjatyw ustawodawczych i środków nielegislacyjnych, które mają wspierać państwa członkowskie Unii Europejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim obywatelom poprzez m.in. wzmacnianie odporności na cyberzagrożenia i zwiększanie bezpieczeństwa infrastruktury cyfrowej (raport do pobrania). Komisja Europejska uznała przeciwdziałanie propagandzie terrorystycznej online, zwiększanie cyberbezpieczeństwa, wzmocnienie infrastruktury cyfrowej i wzmocnienie […]

Czytaj więcej >>

Bezpieczeństwo sieci 5G – KE oczekuje na krajowe oceny ryzyka

19 lipca Komisja Europejska wydała oświadczenie w sprawie przedłożenia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej krajowych ocen ryzyka bezpieczeństwa sieci 5G. Krajowe oceny ryzyka zawierają przegląd głównych zagrożeń i podmiotów wpływających na sieć 5G, stopnia wrażliwości poszczególnych elementów i funkcji sieci 5G oraz rodzajów podatności na zagrożenia. Przedłożone oceny zostaną następnie przeanalizowane przez Komisję Europejską i […]

Czytaj więcej >>

Publikacja OECD o sieci 5G

Dostępna jest publikacja OECD pt. „The road to 5G networks. Experience to date and future developments”. W raporcie przedstawiono jakich zmian możemy oczekiwać na rynku komunikacji po wprowadzeniu sieci 5G. Skoncentrowano się na studiach przypadków konkretnych krajów z uwzględnieniem strategii krajowych (nie ma wśród nich Polski). Publikacja do pobrania.

Czytaj więcej >>

Autonomous Cyber Capabilities under International Law

Badacze z NATO CCDCOE we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Queensland przygotowali publikację „Autonomous Cyber Capabilities under International Law”. Dokument przedstawia tło technologiczne, przybliżające działanie autonomicznych systemów. Podaje również przykłady ich ofensywnych oraz defensywnych zastosowań w cyberprzestrzeni. Autorzy opisują możliwe naruszenia suwerenności, które mogą być wynikiem takich działań. Zastanawiają się także nad kwestią odpowiedzialności […]

Czytaj więcej >>

Dofinansowanie 10 mln euro z KE na działania związane z cyberbezpieczeństwem

W ramach programu Connecting Europe Facility (CEF) KE ogłosiła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na projekty: dla operatorów usług kluczowych na rozwój krajowych i europejskich centrów wymiany i analizy informacji (ISAC), które będą wspierały organy właściwe i pojedyncze punkty kontaktowe w budowaniu zdolności zgłaszania incydentów (w ramach Dyrektywy NIS), mające na celu poprawę transgranicznej współpracy w […]

Czytaj więcej >>

Wyniki badań Eurobarometr

27 czerwca Komisja Europejska opublikowała wyniki badań Eurobarometr na temat transgranicznego dostępu do treści (do pobrania). Celem przeprowadzonych badań była ocena potrzeb konsumentów w sektorach, które do tej pory nie zostały objęte przepisami blokowania geograficznego lub zostały objęte nimi częściowo. Z raportu wynika, że treści audiowizualne i inne treści chronione prawem autorskim (ebooki, muzyka, gry) […]

Czytaj więcej >>

Akt o Cyberbezpieczeństwie – Cybersecurity Act

Od 27 czerwca obowiązuje Akt o Cyberbezpieczeństwie – Cybersecurity Act (do pobrania). To druga regulacja w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na poziomie europejskim. Cybersecurity Act zawiera nowy, permanentny mandat dla ENISA – Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (pełna analiza) oraz wprowadza certyfikację cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych (pełna analiza).

Czytaj więcej >>

Polsko-amerykańska współpraca w cyberprzestrzeni

26 czerwca 2019 podpisano polsko-amerykańską umowę o współpracy w cyberprzestrzeni. Resort obrony narodowej reprezentował gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, a stronę amerykańską gen. bryg. Maria A. Biank – Dyrektor Połączonego Centrum Operacji w Cyberprzestrzeni. Porozumienie ma ułatwić zsynchronizowaną współpracę wojskową w zakresie cyberbezpieczeństwa. Będzie ona polegać m.in. na wymianie technicznej oraz […]

Czytaj więcej >>

Rekomendacje z obszaru policy i inwestycji dla godnej zaufania AI

26 czerwca Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Sztucznej Inteligencji opublikowała rekomendacje z obszaru policy i inwestycji dla godnej zaufania Sztucznej Inteligencji (Policy and investment recommendations). Grupa została powołana w związku z komunikatem Sztuczna Inteligencja dla Europy z 25 kwietnia 2018 r. W jej skład wchodzi 52 niezależnych ekspertów, reprezentantów różnych krajów, przedstawicieli środowiska akademickiego, społeczeństwa […]

Czytaj więcej >>