Europejska strategia danych

19 lutego, wraz z komunikatem ogłaszającym nową, europejską strategię cyfrową „Shaping Europe’s digital future” KE opublikowała Europejską strategię danych (ang. European Data Strategy). Celem KE jest budowa jednolitego rynku danych, który przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Europy na świecie, umożliwi rozwój innowacyjnych procesów, produktów i usług. Jednolity rynek danych ma przyczynić się do szerokiej wymiany […]

Czytaj więcej >>

Biała księga w sprawie Sztucznej Inteligencji

19 lutego Komisja Europejska opublikowała „Białą księgę w sprawie Sztucznej Inteligencji”, (ang. White Paper on Artificial Intelligence A European approach to excellence and trust – do pobrania). Dokument opisuje nowe europejskie podejście do rozwoju Sztucznej Inteligencji oparte na kryteriach doskonałości i zaufaniu. „Biała księga” nie jest aktem prawnym, ale zbiorem pomysłów i idei, które mogą […]

Czytaj więcej >>

Nowa strategia cyfrowa UE

19 lutego Komisja Europejska opublikowała komunikat Shaping Europe’s digital future, w którym przedstawia nową strategię transformacji cyfrowej UE. Strategia ma przyczynić się do budowy suwerennej technologicznie Europy, z korzyścią dla obywateli, biznesu i środowiska. Celem Komisji jest przeprowadzenie transformacji cyfrowej w taki sposób, aby przyniosła ona korzyść wszystkim (obywatelom, przedsiębiorcom i środowisku) i pozwoliła na zbudowanie […]

Czytaj więcej >>

Obserwatorium Sztucznej Inteligencji OECD już 27 lutego

27 lutego OECD uruchomi obserwatorium Sztucznej Inteligencji w zakresie policy. Celem obserwatorium jest udzielenie wsparcia krajom w budowaniu i rozwijaniu odpowiedzialnych i wiarygodnych systemów Sztucznej Inteligencji. Zapowiedziano również budowę platformy (OECD.AI), która będzie kompleksową bazą danych regulacji dotyczących AI z całego świata. LINK: OECD.AI Policy Observatory

Czytaj więcej >>

Standaryzacja certyfikacji – nowe raporty ENISA

4 lutego ENISA opublikowała dwa raporty: „Standardisation in support of the Cybersecurity Certification” i „Standards Supporting Certification”. Pierwszy raport opisuje metodologię procesu standaryzacji, która może być pomocna przy ustalaniu kluczowych wskaźników wydajności, definiowaniu wymagań i norm w procesie certyfikacji. Drugi raport opisuje schematy, normy i istniejące luki (z obszaru: IoT, infrastruktury i przetwarzania danych w […]

Czytaj więcej >>

Druga runda konsultacji rozdysponowania częstotliwości 5G

UKE rozpoczęło drugą rundę postępowania konsultacyjnego w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod sieć 5G. Stanowiska można zgłaszać do 27 lutego 2020 r. W założeniach nie zmieniła się liczba przewidzianych rezerwacji. Zmieniły się natomiast zobowiązania, które zostaną nałożone na zwycięzców aukcji. Będą oni musieli zbudować więcej stacji bazowych, a na realizację pierwszego etapu otrzymają 4, zamiast 6 […]

Czytaj więcej >>

Zestaw narzędzi (toolbox) dla bezpieczeństwa sieci 5G

Zaostrzenie wymogów bezpieczeństwa dla operatorów sieci mobilnych, ocena profilu ryzyka dostawców, a także zapewnienie strategii dywersyfikacji dostawców – to niektóre z rekomendacji zawartych w toolboxie zaprezentowanym przez Grupę Współpracy NIS 29 stycznia 2020 roku. Zestaw narzędzi określa szereg środków i działań, które mają pozwolić skutecznie ograniczyć ryzyko i zapewnić wdrożenie bezpiecznych sieci 5G w całej […]

Czytaj więcej >>

Komisja Europejska ogłosiła program prac na 2020r.

29 stycznia Komisja Europejska przedstawiła program prac na 2020r. Jest to operacjonalizacja programu dla Europy na lata 2019-2024, zaprezentowanego przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w lipcu 2019. W tym roku Komisja zapowiedziała pracę nad 6 głównymi inicjatywami, które następnie będą wdrażanie we współpracy z Parlamentem Europejskim, Państwami Członkowskimi i innymi partnerami. Inicjatywy […]

Czytaj więcej >>

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos

21 stycznia w Szwajcarii w Davos odbyło się 50. Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum). Hasło przewodnie tegorocznego Forum to: „Partnerzy na rzecz zrównoważonego i spójnego świata”. W forum wzięli udział prezydent USA Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel, brytyjski książę Karol, szwedzka aktywistka Greta Thunberg. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Głównym tematem Forum były […]

Czytaj więcej >>

Unijna skoordynowana ocena ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem w sieciach piątej generacji (5G)

W październiku 2019 r. Grupa Współpracy NIS opublikowała raport przedstawiający najważniejsze zagrożenia dotyczące sieci 5G. Raport skupia się na szczególnie wrażliwych aktywach i zasobach sieci, wskazuje na możliwe podatności, słabe punkty, a także przedstawia przykładowe scenariusze ryzyka. Najważniejsze tezy z raportu: Sieć 5G będzie podstawą, na której oprze się wiele aspektów gospodarki oraz życia społecznego. […]

Czytaj więcej >>