Nowe narzędzie ENISA dla podmiotów KSC

6 kwietnia ENISA opublikowała internetowe narzędzie Tool for the Mapping of Dependencies to International Standards (dostęp do narzędzia), które ułatwi Operatorom Usług Kluczowych, Dostawcom Usług Cyfrowych i Organom Właściwym zdefiniowanie wzajemnych współzależności i dobrych praktyk w obszarze oceny współzależności zgodnej z normami ISO IEC 27002, COBIT5 i NIS.