Dalsze prace nad Prawem komunikacji elektronicznej

12 kwietnia do prac Stałego Komitetu Rady Ministrów skierowany został projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisów wprowadzających tę ustawę. Zostały udostępnione także nowe projekty tych ustaw, zakładające m.in. obniżenie (w stosunku do poprzedniej wersji) stawek opłat pobieranych od operatorów telekomunikacyjnych. Zmiana ta stała się przedmiotem komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji.