Publikacja projektu wdrożenia DORA

18 kwietnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego. Projekt ma zadanie wdrożyć rozporządzenie DORA oraz dyrektywę 2022/2556. W projekcie m.in. wskazano organy administracji publicznej odpowiedzialne za nadzór nad spełnianiem obowiązków wynikających z rozporządzenia. Dokument zakłada także nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa mającą na celu dostosowanie tej ustawy do prawa unijnego. Projekt skierowany został do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.