Konkluzje Rady UE w sprawie szkodliwych działań w Internecie – dyplomacja UE w służbie cyberbezpieczeństwu

16 kwietnia 2018 roku Rada UE przyjęła Konkluzje w sprawie szkodliwych działań w Internecie[1]. Rada wyraziła zaniepokojenie faktem, że państwa trzecie oraz podmioty niepaństwowe zwiększają swoją gotowość oraz zdolność do realizacji celów poprzez szkodliwe działania w cyberprzestrzeni.

Rada potępiła także wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do szkodliwych działań. Wprost wskazano ataki WannaCry i NotPetya, które spowodowały znaczne szkody gospodarcze w UE i poza nią. Rada podkreśliła, że takie działania są niedopuszczalne. Zapowiedziano kontynuowanie prac nad dalszym rozwojem i wdrażaniem dobrowolnych, niewiążących norm i zasad działania państw w cyberprzestrzeni, m.in. w ramach ONZ i innych forów międzynarodowych.

Działania Rady są kontynuacją inicjatywy rozpoczętej w 2017 roku, kiedy to UE przyjęła ramy wspólnej unijnej reakcji dyplomatycznej (tzw. diplomacy toolbox, czyli zestaw narzędzi dla dyplomacji cyfrowej). Dokument przewiduje wykorzystanie unijnej dyplomacji, jako reakcji na szkodliwe działania w cyberprzestrzeni (proporcjonalnie do zakresu, skali, czasu trwania, intensywności, złożoności, zaawansowania i skutków działania).


Przypisy:

[1] Council conclusions on malicious cyber activities, 7517/18.


TAGI Strategia, Unia Europejska,