Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI 2020)

19 czerwca Komisja Europejska opublikowała Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego 2020 (Digital Economy and Society Index, DESI 2020). Jak wynika z najnowszego raportu w ciągu ostatniego roku wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zanotowały wzrost cyfryzacji.  Liderami rozwoju pozostają: Finlandia, Szwecja i Dania. KE zwraca uwagę, że aby UE, mogła konkurować na arenie międzynarodowej, państwa członkowskie muszą zdecydowanie dążyć do rozwoju cyfryzacji. Polska zajęła w tym roku 23. miejsce – w porównaniu do zeszłego roku to awans z miejsca 25. Warto jednak przypomnieć, że Polska była już na 23 miejscu w 2017 roku.

Od 2014 roku KE monitoruje poziom zaawansowania cyfrowego Unii Europejskiej (Przeczytaj więcej o: DESI 2019). Coroczna analiza danych Eurostatu pozwala identyfikować priorytetowe obszary gospodarki cyfrowej w państwach członkowskich, które wymagają konkretnych działań i inwestycji. Raport DESI opisuje 34 wskaźniki odnoszące się do 5 głównych kategorii: Łączność; Kapitał ludzki; Korzystanie z usług internetowych; Integracja technologii cyfrowej; Cyfrowe usługi publiczne.

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI 2020)

Łączność

Zasięg sieci nowej generacji (NGA) w gospodarstwach domowych wzrósł z 83% do 86%. Dodatkowo, w ciągu ostatnich 2 lat dostęp w gospodarstwach domowych do stałych sieci szerokopasmowych oferujących przepustowość przynajmniej 100mb/s  zwiększył się z 15% do 26%. Zasięg sieci 4G obejmuje prawie całą populację UE (96%), ale zasięg sieci 5G wciąż pozostaje na niskim poziomie (25%). Jak wynika z raportu 17 państw członkowskich przydzieliło widma w pasmach 5G. Najbardziej zaawansowane pod względem gotowości do wdrożenia sieci 5G państwa to: Finlandia, Niemcy, Węgry i Włochy. Wskaźnik gotowości Polski do wdrożenia sieci 5G wynosi 0%[1].

UE: Najwyższy wynik w tej kategorii uzyskała Dania, Szwecja, Luksemburg. Najniższy wynik uzyskała: Bułgaria, Cypr, Grecja.

PL: Polska na tle 28 państw zajmuje 15. miejsce w kategorii „Łączność”. W tej kategorii Polska znajduje się powyżej średniej unijnej.

Kapitał ludzki

Odsetek osób, które posiadają co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe wzrósł z 55% do 58%. Niestety znaczna część obywateli UE wciąż nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych, mimo że większość miejsc pracy wymaga takich umiejętności. Na rynku pracy wciąż brakuje specjalistów ICT. W zeszłym roku aż 64% dużych przedsiębiorstw i 56% MŚP miało trudności z rekrutacją specjalistów ICT. KE obserwuje bardzo mały wzrost liczby specjalistów ICT z 3,7% w 2016 roku do 3,9% obecnie.

UE: Najwyższy wynik w tej kategorii uzyskała Finlandia, Szwecja i Estonia. Najniższy wynik uzyskała: Bułgaria, Rumunia i Włochy.

PL: Polska na tle 28 państw zajmuje 22. miejsce w kategorii „Kapitał ludzki”. W tej kategorii Polska znajduje się poniżej średniej unijnej[2].

Korzystanie z usług internetowych

Z każdym rokiem wzrasta liczba osób regularnie korzystających z Internetu. Przynajmniej raz w tygodniu z Internetu korzysta 85% obywateli UE – to istotny wzrost w porównaniu z danymi za rok 2014 (75%). Jak wynika z raportu DESI 2020 największy wzrost został odnotowany w usługach internetowych oferujących połączenia wideo (49% w 2018 r. i 60% w 2019 r.).

UE: Najwyższy wynik w tej kategorii uzyskała Finlandia, Szwecja i Holandia. Najniższy wynik uzyskała: Włochy, Bułgaria, Rumunia.

PL: Polska na tle 28 państw zajmuje 23. miejsce w kategorii „Korzystanie z usług internetowych”. W tej kategorii Polska znajduje się poniżej średniej unijnej[3].

Integracja technologii cyfrowej

Dane dotyczące integracji technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa wykazywały duże zróżnicowanie w zależności od wielkości firmy, sektora i państwa członkowskiego. W 2019 roku 38,5% dużych firm polegało na zaawansowanych usługach przetwarzania danych w chmurze, a 32,7% korzystało z rozwiązań Big Data. Zdecydowana większość MŚP deklarowała, że ​​nie korzysta z tych rozwiązań – 17% MŚP  korzysta z usług w chmurze i 12% korzysta z Big Data. Jak wynika z raportu DESI 2020 tylko 17,5% MŚP sprzedawało swoje produkty w Internecie (wzrost o 1,4% w porównaniu do 2016 roku).

UE: Najwyższy wynik w tej kategorii uzyskała Irlandia, Finlandia, Belgia. Najniższy wynik uzyskała: Węgry, Rumunia, Bułgaria.

PL: Polska na tle 28 państw zajmuje 25. miejsce w kategorii „Integracja technologii cyfrowej”. W tej kategorii Polska znajduje się poniżej średniej unijnej[4].

Cyfrowe usługi publiczne

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych stawia przed sektorem publicznym nowe wyzwania. Efektywna e-administracja może znacząco ułatwić i przyśpieszyć procedury. Jak wynika z raportu DESI 2020 z 58% do 67% wzrosła liczba osób, które korzystały z usług e-administracji w 2019 roku.

UE: Najwyższy wynik w tej kategorii uzyskała Estonia, Hiszpania, Dania. Najniższy wynik uzyskała: Słowacja, Grecja, Rumunia.

PL: Polska na tle 28 państw zajmuje 20. miejsce w kategorii „Cyfrowe usługi publiczne”. W tej kategorii Polska znajduje się poniżej średniej unijnej[5].

Podsumowanie:

  • W ciągu ostatniego roku wszystkie państwa członkowskie UE zanotowały wzrost poziomu cyfryzacji. Liderami pozostają: Finlandia, Szwecja, Dania. Ostatnie miejsca w rankingu zajmują: Rumunia, Grecja, Bułgaria.
  • Polska w rankingu DESI 2020 r. na tle 28 państw członkowskich plasuje się na 23. miejscu – awans o dwa miejsca w porównaniu z DESI 2019. Warto zaznaczyć, że Polska była już na pozycji 23 w 2017 r.
  • KE zwraca uwagę na konieczność zwiększenia wysiłków na rzecz cyfryzacji, aby UE mogła konkurować na arenie międzynarodowej.

[1] Digital Economy and Society Index Report 2020 – Connectivity – https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67079

[2] Digital Economy and Society Index Report 2020 – Human Capital – https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67077

[3] Digital Economy and Society Index Report 2020 – Use of Internet Services – https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67075

[4] Digital Economy and Society Index Report 2020 – Integration of Digital Technology – https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67076

[5] Digital Economy and Society Index Report 2020 – Use of Internet Services – https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67075

TAGI Unia Europejska,