Dołącz do listy krajowych ekspertów do współpracy z ENISA

NASK PIB, działając w ramach Sieci Krajowych Urzędników Łącznikowych ENISA, buduje listę ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii rekomendowanych do współpracy z Agencją UE ds. Cyberbezpieczeństwa. Dołącz do grona specjalistów, przedstawicieli Polski, którzy będą wspierali ENISA w zakresie przygotowywania rekomendacji z zakresu cyberbezpieczeństwa.

7 czerwca 2019 r. opublikowano Akt o cyberbezpieczeństwie. To druga, po dyrektywie NIS, ogólnoeuropejska regulacja w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Wraz z Aktem ENISA otrzymała nowy, permanentny mandat. Rola Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa została wzmocniona poprzez szereg nowych obowiązków, a także w zakresie współpracy z państwami członkowskimi. Jedną z form takiej współpracy jest Sieć Krajowych Urzędników Łącznikowych (The National Liaison Officers Network – NLO), która funkcjonuje w ramach ENISA  i składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich.

Zadania NLO

Do zadań sieci należy umożliwienie sprawnej wymiany informacji pomiędzy Agencją a państwami członkowskimi, promowanie działalności ENISA, a także wsparcie komunikacji i kontaktu Agencji z krajowymi ekspertami z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Współpraca z ekspertami z krajów członkowskich będzie szczególnie istotna przy opracowywaniu dokumentów z rekomendacjami w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. W tym celu NASK PIB, działając w ramach NLO, buduje listę ekspertów, którzy będą zapraszani do współpracy z ENISA.

Dołącz do listy krajowych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii

Aby dołączyć do grona specjalistów, rekomendowanych do współpracy z ENISA, prosimy o jak najdokładniejsze wypełnienie formularza (LINK). Po dokładnej ewaluacji Twoje dane znajdą się na liście krajowych ekspertów, prowadzonej przez PIB NASK. Skontaktujemy się, gdy tylko pojawi się zapotrzebowanie na wiedzę ekspercką z Twojej dziedziny.

Co oznacza znalezienie się na krajowej liście ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii?

  • Znajdziesz się na zamkniętej liście ekspertów i uzyskasz dostęp do informacji na temat specjalistycznych konferencji i warsztatów organizowanych przez ENISA i NASK PIB;
  • Otrzymasz możliwość współpracy przy publikacjach przygotowywanych przez ENISA;
  • Uzyskasz dostęp do wiedzy i możliwość współpracy z ekspertami z innych państw członkowskich oraz ENISA;
  • Nawiążesz kontakt z innymi ekspertami z Polski i krajów członkowskich w czasie wydarzeń organizowanych przez PIB NASK i ENISA;
  • Otrzymasz możliwość współpracy przy publikacjach eksperckich przygotowywanych przez NASK PIB.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: cyberpolicy@nask.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z tymi ekspertami, którzy pomyślnie przejdą ewaluację.