Cyberbezpieczeństwo A.D. 2018

Publikacja Cyberbezpieczeństwo A.D. 2018 to podsumowanie ubiegłego roku w zakresie policy. Zawiera informacje na temat najważniejszych aktów legislacyjnych i strategicznych w Polsce, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Sojuszu Północnoatlantyckim (NATO) i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To przegląd najważniejszych inicjatyw i wydarzeń z 2018 roku oraz próba przybliżenia tego, jak kształtuje się dyskusja w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii na świecie, przed jakimi nowymi wyzwaniami stajemy i jak są one adresowane na różnych forach. Zapraszamy do lektury!

Państwowy Instytut Badawczy NASK (NASK PIB) od wielu lat działa na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Polsce. Od 1996 roku w strukturze Instytutu funkcjonuje zespół CERT Polska, pierwszy w Polsce zespół reagowania na incydenty komputerowe. Kompetencje technologiczne i badawcze instytutu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa postanowiliśmy rozszerzyć o działania na rzecz propagowania wiedzy z obszaru organizacyjnego, regulacyjnego i strategicznego.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa nałożyła na NASK PIB, rolę CSIRT NASK – jednego z trzech CSIRT poziomu krajowego. Poza działaniami operacyjnymi, legitymizuje ona także działania na poziomie policy – prowadzenie analiz strategicznych i opracowywanie rekomendacji, proponowanie rozwiązań systemowych w postaci standardów i dobrych praktyk, czy też wspieranie uczestników krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w budowaniu potencjału i zdolności w obszarze cyberbezpieczeństwa.