Spotkanie przedstawicieli wysokiego szczebla NATO i UE

14 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli wysokiego szczebla NATO oraz UE na temat cyberzagrożeń. Uczestnicy rozmawiali przede wszystkim o rozwoju cyberzagrożeń oraz możliwościach wspólnej cyberobrony, w tym współpracy i wymiany informacji oraz dzielenia się świadomością sytuacyjną pomiędzy obiema organizacjami. Więcej na ten temat TUTAJ.

Czytaj więcej >>

Strategia produktywności 2030

12 lipca na stronach rządowych opublikowano komunikat o przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie „Strategii produktywności 2030”. Elementami strategii mają być m.in. pomoc w ekspansji polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne oraz tworzenie i wykorzystywanie w Polsce zaawansowanych rozwiązań cyfrowych (np. z obszaru sztucznej inteligencji). Więcej informacji TUTAJ.

Czytaj więcej >>

NIST wybrał algorytmy kryptograficzne chroniące przed atakiem na komputer kwantowy

W 2016 roku amerykański Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) rozpoczął proces oceny i standaryzacji algorytmów kryptograficznych, które mogłyby oprzeć się atakom z komputera kwantowego. Teraz NIST ogłosił, że wybrał cztery takie algorytmy: jeden do ogólnego szyfrowania, do ochrony informacji wymienianych w sieci publicznej i trzy do podpisów cyfrowych, używanych do uwierzytelniania tożsamości.  Więcej informacji […]

Czytaj więcej >>

Nowy europejski plan na rzecz innowacji

5 lipca Komisja Europejska przyjęła nowy europejski plan na rzecz innowacji (do pobrania). Nowy plan nie tylko przyśpieszy rozwój i wdrażanie nowych technologii, ale także wzmocni wiodącą rolę Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej w tej dziedzinie. Dokument opisuje 25 specjalnych działań wchodzących w skład 5 inicjatyw przewodnich: finansowanie przedsiębiorstw scale-up; stymulowanie innowacji “deep tech” poprzez […]

Czytaj więcej >>

Szczyt NATO w Madrycie

W dniach 29-30 czerwca w Madrycie odbywa się szczyt NATO. W trakcie jego trwania przywódcy krajów Sojuszu będą omawiali kwestie i podejmowali decyzję w sześciu głównych obszarach:  Wzmocnienie długofalowych zdolności odstraszania i obrony NATO  Utrzymanie wsparcia dla Ukrainy  Uruchomienie Koncepcji Strategicznej NATO na rok 2022    Wzmocnienie partnerstw i utrzymanie polityki otwartych drzwi  Adaptacja do zagrożeń […]

Czytaj więcej >>

Nowa platforma danych ITU

29 czerwca Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) uruchomił nową platformę danych zawierającą około 200 wskaźników statystycznych dotyczących technologii cyfrowych i informacji regulacyjnych. Celem nowej platformy jest wspieranie procesu decyzyjnego opartego na danych statystycznych co pomoże państwom członkowskim ITU, podmiotom z branży i innym zainteresowanym stronom w identyfikacji luk i priorytetów.  Więcej informacji TUTAJ . Link do […]

Czytaj więcej >>

Studia podyplomowe Cyber Science

W październiku ruszają dwukierunkowe studia podyplomowe Cyber Science, które prowadzi NASK w towarzystwie śląskich uczelni (Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).   Więcej informacji o studiach i rekrutacji znajduje się pod linkami:  Cyber Science. Studia Gospodarka Cyfrowa – Śląskie Centrum Technologii, Inżynierii Prawa i Kompetencji Cyfrowych (us.edu.pl)  Cyber Science. Studia Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem – […]

Czytaj więcej >>

NASK współpracuje z MIT

NASK podpisał umowę o współpracy z MIT (Massachusetts Institute of Technology). Uczelnia skupia wokół siebie ponad 1,2 tys. osób w ponad 900 projektach, z zakresu m.in. sztucznej inteligencji, przetwarzania języka naturalnego, uczenia maszynowego, obrazowania komputerowego, kryptografii, sieci komputerowych i robotyki. Dzięki porozumieniu naukowcy z NASK będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności w zakresie […]

Czytaj więcej >>

Sprawozdanie OBWE za 2021r.

Roczne sprawozdanie Sekretarza Generalnego OBWE za rok 2021 zawiera przegląd działalności operacji terenowych, instytucji, jednostek OBWE, a także szwedzkiego przewodnictwa w 2021 roku oraz pracy Organizacji z Azjatyckimi i Śródziemnomorskimi Partnerami Współpracy oraz organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi. Pełny raport TUTAJ 

Czytaj więcej >>

Zmiana ustawy o prawie autorskim

20 czerwca w RCL pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wdraża dyrektywę 2019/790 ws. prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Projekt: TUTAJ.  Komentarz z najważniejszymi zmianami: TUTAJ. 

Czytaj więcej >>