Raport Komisji na temat stanu Cyfrowej Dekady

2 lipca Komisja opublikowała drugi raport na temat stanu Cyfrowej Dekady. Po raz pierwszy towarzyszy mu analiza krajowych strategicznych map drogowych cyfrowej dekady, przedstawionych przez państwa członkowskie, szczegółowo opisująca planowane środki krajowe, działania i finansowanie mające na celu przyczynienie się do cyfrowej transformacji UE. Analiza Komisji pokazuje, że w obecnym scenariuszu zbiorowe wysiłki państw członkowskich nie dorównają poziomowi ambicji UE. Zidentyfikowane luki obejmują potrzebę dodatkowych inwestycji, zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym, w szczególności w obszarach umiejętności cyfrowych, wysokiej jakości łączności, wdrażania sztucznej inteligencji (AI) i analizy danych przez przedsiębiorstwa, produkcji półprzewodników i ekosystemów start-upów. Więcej informacji i sam raport można znaleźć TUTAJ.