Dezinformacja – działania NATO StratCom COE

NATO dostrzega zagrożenia, jakie dla Sojuszu stanowią działania hybrydowe, takie jak cyberataki czy kampanie dezinformacyjne. Powagę tego rodzaju działań podkreślono m.in. w deklaracji z ostatniego szczytu NATO w Brukseli w 2018 roku.

Czytaj więcej >>

NATO Cyber Coalition

Cyber Coalition to flagowe ćwiczenie NATO – jedno z największych tego typu na świecie. Ma szkolić specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa z całego Sojuszu, a także sprawdzić ich zdolność do obrony sieci NATO oraz sieci krajowych.

Czytaj więcej >>

Cyber Defence Pledge

Dokument przyjęty na szczycie w Warszawie w 2016 roku jest wynikiem dążenia Sojuszu do zwiększenia nacisku na cyberodporność na poziomie krajowym. Sojusznicy zobowiązali się do podniesienia swojego poziomu cyberbezpieczeństwa. Najważniejsze postanowienia to m.in.: Konieczność wzmocnienia cyberbezpieczeństwa krajowych sieci oraz infrastruktury. Dotrzymywanie kroku szybko rozwijającym się cyberzagrożeniom, tak aby państwa NATO były w stanie skutecznie bronić […]

Czytaj więcej >>

Sojusz Północnoatlantycki – ewolucja w podejściu do cyberobrony

Sojusz Północnoatlantycki (North Atlantic Treaty Organization – NATO) to układ wojskowy zrzeszający obecnie 29 państw. Został ustanowiony w 1949 roku, kiedy to w Waszyngtonie przedstawiciele 12 krajów podpisali Traktat Północnoatlantycki. Polska dołączyła do NATO 12 marca 1999 roku. Celem istnienia NATO była obrona przed Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Po jego rozpadzie Sojusz zaczął pełnić rolę […]

Czytaj więcej >>

NATO Locked Shields

NATO Locked Shields to największe międzynarodowe techniczne ćwiczenia obrony teleinformatycznej na świecie. Są organizowane od 2010 roku przez Sojusznicze Centrum Doskonalenia Obrony Cybernetycznej w Estonii (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence).

Czytaj więcej >>