NATO Locked Shields

NATO Locked Shields to największe międzynarodowe techniczne ćwiczenia obrony teleinformatycznej na świecie. Są organizowane od 2010 roku przez Sojusznicze Centrum Doskonalenia Obrony Cybernetycznej w Estonii (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence).

Ćwiczenia mają formułę zawodów, w których rywalizują ze sobą dwa zespoły. Niebiescy odgrywają rolę Zespołów Szybkiego Reagowania (Rapid Reaction Team) i muszą obronić infrastrukturę atakowaną przez Czerwonych. Nacisk kładziony jest na realistyczne scenariusze, najnowocześniejsze technologie i symulację całej złożoności masowego incydentu w cyberprzestrzeni – ćwiczenie obejmuje ok. 4 tys. wirtualnych systemów i łącznie ponad 2,5 tys. ataków.

Celem ćwiczeń jest m.in. utrzymanie bezpieczeństwa sieci i usług, szybkie i skuteczne reagowanie na wykryte oraz zgłoszone incydenty komputerowe. Zespoły, wykorzystując informatykę śledczą, mają przedstawić szczegóły przeprowadzonych ataków, raportować o zdarzeniach, a także analizować prawne aspekty zaistniałej sytuacji oraz przygotowywać odpowiedni przekaz medialny.

W ćwiczeniu punktowana jest nie tylko umiejętność współpracy w obrębie zespołu, ale także pomoc i umiejętność wymiany informacji na temat incydentów i zagrożeń z innymi zespołami biorącymi udział w ćwiczeniu.

Czytaj więcej o ćwiczeniach NATO Locked Shields.

Zobacz relację z Locked Shields 2018:

TAGI Dobre praktyki, NATO,