CVD – Publikacja z sesji “Together-safer, stronger, smarter”

Przedstawiamy Państwu publikację podsumowującą sesję zamkniętą “Together-safer, stronger, smarter”, która odbyła się w ramach konferencji SECURE 2021. Głównym tematem sesji był proces skoordynowanego ujawniania informacji o podatnościach, lukach i błędach (Coordinated Vulnerability Disclosure – CVD). Krajowymi doświadczeniami w tym zakresie podzielili się przedstawiciele z Belgii, Słowacji, Niderlandów i Niemiec. Publikacja została przygotowana w języku polskim i angielskim.

Skoordynowane ujawnianie informacji o podatnościach – publikacja z sesji “Together-safer, stronger, smarter”

21 października 2021 r. odbyła się sesja zamknięta “Together – safer, stronger, smarter”. Już po raz czwarty przedstawiciele krajowych i międzynarodowych instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem spotkali się, aby wy­mienić się wiedzą, wnioskami i dobrymi prakty­kami. W 2021 roku tematem sesji zamkniętej był proces CVD. Prezentacje o narodowych do­świadczeniach przygotowali prelegenci z Belgii, Słowacji, Niderlandów i Niemiec. Dodatkowo w dyskusji wzięli udział eksperci z Rumunii, Czech oraz Polski.

Poniżej zamieszczamy publikację, która jest podsumowaniem sesji zamkniętej. Dokument zawiera artykuły autorstwa przedstawicieli z Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC)z Niderlandów, Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI)z Niemiec, Krajowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa (NBU) ze Słowacji i Centrum Cyberbezpieczeństwa (CCB)z Belgii.

Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) – Summary of the session “Together-safer, stronger, smarter”

On the 21st of October 2021, NASK National Research Institute hosted an international closed session “Together – safer, stronger, smarter”. In 2021 the topic of the closed session was the CVD process. Presentations about national experiences were made by speakers from Belgium, Slovakia, the Netherlands and Germany. In addition, experts from Romania, Czech Rep. and Poland took part in the discus­sion.

Below you will find a publication that summarise closed session. Document contains articles from our colleagues and representatives from National Cyber Security Centre (NCSC) the Netherlands, Federal Office for Information Security (BSI) Germany, National Security Office (NBU) Slovakia, and Centre for Cyber Security Belgium (CCB) Belgium.

 

TAGI CVD, Dobre praktyki, NIS 2,