Przedstawiciele NASK na Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2024

W dniu 13 lutego 20214 r. odbyło się Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2024. Organizatorem tegorocznej edycji był Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Konferencja dotyczyła różnorodnych aspektów bezpieczeństwa kolei w Polsce i zgromadziła przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się także eksperci z NASK.

Emilia Zalewska-Czajczyńska z Cyberpolicy wystąpiła w debacie ,,Szanse i zagrożenia związane z rozwojem AI”. Rozmowa dotyczyła przed wszystkim zastosowań sztucznej inteligencji w sektorze kolejowym oraz wyzwań, jakie się z nimi wiążą. Paneliści poruszyli temat Aktu o sztucznej inteligencji, czyli unijnej regulacji, której proces uchwalania dobiega właśnie ku końcowi. Dyskutowano, jak nowe prawo może wpłynąć na zarządzanie ryzkiem związanym z wykorzystaniem AI oraz wspierać innowację. Podkreślono także konieczność przyjęcia odpowiednich polityk dotyczących sztucznej inteligencji na poziomie krajowym oraz promowania szeroko zakrojonej edukacji na temat AI. Wiele zagrożeń może bowiem wynikać z niedostatecznej wiedzy na temat tej technologii.

Maciej Szpringier z Działu Rozwoju Biznesu był panelistą w debacie strategicznej ,,Cyberbezpieczeństwo. Co oznacza dla kolei?”. Dotyczyła ona m. in. bezpieczeństwa środowiska IT i OT w sektorze kolejowym, metod zabezpieczenia technicznego i operacyjnego oraz zagrożeń wynikających z cyberataków.  Poruszony został także temat wyzwań związanych z wdrażaniem dyrektywy NIS 2, w tym konieczności dostosowania się do nowych obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem. Ponadto, paneliści podkreślili znaczenie współpracy i wymiany informacji pomiędzy podmiotami w sektorze kolejowym dla zwiększania wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa. Jako przykład platformy umożliwiającą taką współpracę wskazano ISAC-Kolej.

Pozostałe panele i wystąpienia w ramach konferencji dotyczyły tematów takich jak bezpieczeństwo prowadzenia inwestycji na kolei, zarządzanie ruchem kolejowym czy też autonomiczne pociągi. Więcej informacji na temat programu można znaleźć TUTAJ.