Od zgłoszenia do reakcji – raport Cyberpolicy i Dyżurnet.pl

W lutym 2024 r. mija termin na wdrożenie do polskiego porządku prawnego Digital Services Act, który nakłada na internetowych usługodawców wiele obowiązków związanych z administrowaniem nielegalnymi treściami. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym raportem, w którym eksperci z zespołów Cyberpolicy i Dyżurnet NASK sprawdzili, jak serwisy internetowe – w tym również hostingodawcy – radzili sobie z moderacją szkodliwych treści zamieszczanych na ich platformach jeszcze przed implementacją DSA. W raporcie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w tym zakresie oraz szereg wniosków i rekomendacji, które mogą posłużyć jako wskazówki przy opracowywaniu i wdrażaniu efektywnych systemów moderacji.