Nowa Europejska Agenda Innowacji

5 lipca Komisja Europejska ogłosiła nową Europejską Agendę Innowacji (A New European Innovation Agenda), która ma uczynić Europę liderem nowej fali innowacji z obszaru „deep tech”. Dokument zakłada, że Europa stanie się miejscem atrakcyjnym dla utalentowanych naukowców, a także start-upów, którzy wspólnie będą wytwarzać inspirujące i nowatorskie rozwiązania z obszaru nowoczesnych technologii.

 „Deep tech” to nowa fala innowacji, które są zakorzenione na pograniczu najnowocześniejszej nauki, technologii i inżynierii. Często łączą ze sobą postępy w sferze fizycznej, biologicznej oraz cyfrowej i dostarczają przełomowych rozwiązań dla globalnych wyzwań. Agenda to potencjał stymulowania innowacji w całej gospodarce i społeczeństwie, który może być wykorzystany do wspierania zielonej icyfrowej transformacji Unii Europejskiej w takich obszarach, jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, walka z cyberprzestępczością, odnawialne źródła energii, polepszenie stanu zdrowia społeczeństwa, bezpieczeństwo żywności, konkurencyjność firm i wiele innych. Tego typu projekty wymagają dużych inwestycji kapitałowych w badania oraz naukę i najczęściej są opracowywane przez wyspecjalizowane start-upy.

KE chce wykorzystać głębokie innowacje technologiczne w szczególności do:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia konkurencyjności europejskich gospodarek,
 • polepszenia stanu zdrowia obywateli, ułatwienia życia konsumentów, zmniejszenia kosztów prowadzenia biznesów,
 • wzmocnienia europejskiej suwerenności technologicznej, zwiększenia bezpieczeństwa żywności, zmniejszenia zużycia energii.

Zdaniem KE, Europa ma potencjał, aby stać się liderem rozwoju innowacji z obszaru „deep tech” ze względu na silną i dynamiczną bazę przemysłową, a także ekosystem start-upowy. Dodatkowym atutem jest ugruntowana demokracja, a także stabilność instytucji działających zarówno w Państwach Członkowskich, jak i na poziomie Unii Europejskiej. Już teraz 20% najważniejszych światowych publikacji wytwarzają europejscy naukowcy, a na uczelniach wyższych aktualnie kształci się 17,5 miliona studentów, w tym ponad milion badaczy.

Europejska Agenda Innowacji ma przyczynić się do rozwoju i rozpowszechnienia innowacji z obszaru „deep tech” w Unii Europejskiej poprzez:

 • poprawę dostępu do finansowania europejskim start-upom, m.in. poprzez mobilizację niewykorzystanych źródeł prywatnego kapitału i uproszczenie zasad finansowania,
 • poprawę zasad, które pozwalają innowatorom na eksperymentowanie z nowymi pomysłami.
 • wsparcie powstawania regionalnych obszarów innowacji (tzw. „dolin innowacji”),
 • motywowanie i zatrzymywanie utalentowanych naukowców w Europie, np. poprzez wyszkolenie 1 miliona naukowców z obszaru „deep tech”, wsparcie dla kobiet-innowatorek, a także dla start-upów, które zatrudniają początkujących pracowników,
 • polepszenie tworzenia narzędzi legislacyjnych z obszaru innowacji poprzez uproszczenie terminologii i wskaźników, a także wsparcie dla Państw Członkowskich w tworzeniu rozwiązań krajowych.

Powyższe rezultaty mają być osiągnięte na drodze 25 działań podzielonych na 5 głównych filarów:

 1. Finansowanie
 2. Eksperymenty i zamówienia publiczne dla innowacji
 3. Rozwój europejskich ekosystemów innowacji i zwalczanie podziałów
 4. Rozbudowa, przyciąganie i zatrzymywanie talentów
 5. Ulepszanie narzędzi do tworzenia polityk.

PODSUMOWANIE:

 • 5 lipca Komisja Europejska ogłosiła nową Europejską Agendę Innowacji (New European Innovation Agenda), która ma uczynić Europę liderem nowej fali głębokich innowacji technologicznych (deep tech innovation).
 • Głębokie innowacje technologiczne (deep tech innovation) to nowa fala innowacji, które są zakorzenione na pograniczu najnowocześniejszej nauki, technologii i inżynierii. Często łączą ze sobą postępy w sferze fizycznej, biologicznej oraz cyfrowej i dostarczają przełomowych rozwiązań dla globalnych wyzwań.
 • Innowacje „deep tech” mają wesprzeć cyfrową i zieloną transformację w UE, m.in. poprzez wytworzenie rozwiązań dla zapobiegania zmianom klimatycznym, odnawialnych źródeł energii, czy zwalczania cyberzagrożeń.
 • Wśród głównych rezultatów Europejskiej Agendy Innowacji mają się znaleźć: poprawa dostępu do finansowania dla europejskich start-upów, poprawa zasad, które pozwalają innowatorom na eksperymentowanie z nowymi pomysłami, wsparcie powstawania regionalnych obszarów innowacji, motywowanie i zatrzymywanie utalentowanych naukowców w Europie, a także polepszenie tworzenia narzędzi legislacyjnych z obszaru innowacji.
 • Europejska Agenda Innowacji składa się z 25 działań, podzielonych na 5 głównych filarów:
  • Finansowanie
  • Eksperymenty i zamówienia publiczne dla innowacji
  • Rozwój europejskich ekosystemów innowacji i zwalczanie podziałów
  • Rozbudowa, przyciąganie i zatrzymywanie talentów
  • Ulepszanie narzędzi do tworzenia polityk.

Więcej: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/new-european-innovation-agenda_en