[WYWIAD] Metawersa nadchodzą: czego możemy się spodziewać?

Metawersa to immersyjne, wirtualne światy oparte na technologii rozszerzonej rzeczywistości (extended reality, XR). Mają one szereg zastosowań m. in. w przemyśle, badaniach czy też szkoleniu wojska i służb. Metawersa są określane również jako następna generacja platform społecznościowych i gamingowych, za pośrednictwem których użytkownicy mogą wejść na zupełnie nowy poziom interakcji ze sobą i z wirtualnym środowiskiem. W tym wywiadzie rozmawiamy z Sarah Nicole z Project Liberty Institute o przewidywaniach i oczekiwaniach wobec metawersów – zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych.

Metaverses are immersive, virtual worlds based on the technology of extended reality (XR). They have a range of applications among others in industry, research or service and military training. At the same time, metaverses are being depicted as a next-generation of social and gaming platforms, where users can enter a completely new level of interacting with each other and with the virtual environment. In this interview, we talk with Sarah Nicole, Policy and Research Associate from Project Liberty Institute about the predictions and expectations towards metaverses – both the positive and the negative ones.