Komunikat KE w sprawie wolnych i uczciwych wyborów europejskich (Election Package)

We wrześniu 2018 roku Komisja Europejska zaproponowała środki, które pozwolą zwiększyć przejrzystość internetowych reklam politycznych oraz umożliwią nakładanie sankcji za nielegalne wykorzystywanie danych osobowych do świadomego wpływania na wyniki wyborów europejskich.

Zalecenia Komisji Europejskiej w tym zakresie to:

  • Utworzenie krajowej sieci współpracy w dziedzinie wyborów (m.in. organy wyborcze, ścigania, ds. cyberbezpieczeństwa i ochrony danych) oraz wyznaczenie krajowego punktu kontaktowego w ramach europejskiej sieci współpracy w dziedzinie wyborów.
  • Zapewnienie większej przejrzystości umieszczanych w Internecie reklam politycznych – europejskie i krajowe partie polityczne powinny udostępnić informacje o kampaniach reklamowych w Internecie (wydatki, kryteria pozycjonowania, kto stoi za kampanią). Jeśli tego nie zrobią, kraje członkowskie powinny nałożyć na nie sankcje.
  • Ochrona sieci i systemów informatycznych przed cyberzagrożeniami.
  • Stosowanie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych – zwłaszcza w świetle rosnącego wpływu mikrotargetingu wyborców w oparciu o dane osobowe.
  • Zaostrzenie przepisów finansowania europejskich partii politycznych – umożliwienie nakładania kar za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych w celu świadomego wpływania na wyniki wyborów europejskich. Kary wynosiłyby 5 proc. rocznego budżetu danej europejskiej partii politycznej lub fundacji.
  • Utworzenie sieci ośrodków kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.