,,Kompetencje przyszłości” – projekt NASK i Youth IGF Poland

W dniach 1 i 2 marca przedstawiciele NASK i Youth Internet Governance Forum Poland (Youth IGF Poland) zorganizowali spotkania ze studentami Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego pod tytułem ,,Kompetencje przyszłości. O jakich ścieżkach zawodowych warto dowiedzieć się jeszcze na studiach?”.

Studenci mogli posłuchać o nowych możliwościach, które pojawiają się  na rynku pracy w związku z rozwojem technologii. W ramach spotkania przedstawiono, czym jest zarządzanie Internetem i jakiego rodzaju specjaliści potrzebni są w tym obszarze, jakie nowe miejsca pracy utworzy ,,tsunami legislacyjne”, które obecnie przechodzi przez Unię Europejską oraz dlaczego tak niezbędni są obecnie eksperci od ochrony dzieci i młodzieży w Internecie.

Oprócz tego, zaprezentowana została inicjatywa Youth IGF Poland, działająca od 2020 r. pod patronatem NASK i której jednym z głównych celów jest tworzenie środowiska dla młodych ludzi do nabywania kompetencji niezbędnych do udziału w rozwoju nowych technologii. Przedstawiono także plany działania na nadchodzący rok oraz to, w jaki sposób studenci mogą się w nie zaangażować.

W trakcie spotkań studenci zostali poproszeni również o wypełnienie kwestionariuszy prowadzonego przez NASK badania ,,Studenci wobec nowych technologii. Nadzieje, obawy, wyzwania”, które ma na celu poznanie, w jaki sposób młodzi ludzie postrzegają nowe technologie i ich wpływ na rynek pracy.

Spotkania odbyły się we współpracy z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, konsorcjum naukowo-dydaktycznym CYBER SCIENCE, organizacją Legal Hackers Katowice oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Już wkrótce warsztaty z cyklu ,,Kompetencje przyszłości” zostaną zorganizowane na kolejnych uniwersytetach.