Funkcjonowanie rynku usług telekomunikacyjnych – raport UKE

2 marca 2023 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował dwa raporty dotyczące funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce i oceny preferencji konsumentów za poprzedni rok. Pierwszy z nich dotyczył badania przeprowadzonego wśród klientów indywidualnych, drugi – instytucjonalnych. Jedną z kategorii poddanych badaniu było bezpieczeństwo w sieci.

Badanie dotyczyło następujących kategorii usług:

Telefonia mobilnaBezpieczeństwo w sieci
Automatyczne powiadomieniaUsługi telewizyjne
RoamingUsługi „Over the Top”
Telefonia stacjonarnaSieć 5G
InternetUsługi IoT
Usługi wiązanePRO speed test

Najważniejsze wnioski związane z bezpieczeństwem w sieci

Chociaż wniosków z badania jest wiele, to poniżej przedstawimy kilka najistotniejszych, związanych z bezpieczeństwem w sieci.

Klienci indywidualni

1. Aż 71,5% respondentów zadeklarowało korzystanie z programów antywirusowych, anty-spyware lub innych, pozwalających zabezpieczyć komputer przed potencjalnymi zagrożeniami, podczas gdy z takiego oprogramowania dedykowanego na smartfony korzysta już tylko 54,3% ankietowanych. 73,3% badanych korzysta ze zaktualizowanego oprogramowania. Z kolei ponad dwie trzecie z nich (68,2%) potrafi sprawdzić, czy korzysta z bezpiecznego połączenia z internetem.

2. W badaniu UKE respondenci udzielali też odpowiedzi na pytanie o to, czy prywatność w internecie ma dla nich duże znaczenie. Niemal połowa badanych odpowiedziała, że „zdecydowanie tak” (48,5%), a 32,6% – że „raczej tak”. Blisko co dziesiąty (9,4%) ankietowany nie miał zdania na ten temat. Prywatność nie stanowiła istotnej wartości dla 6,3% respondentów („raczej nie”). Zdecydowanie nie miała ona znaczenia dla 3,2% badanych.

3. Co ciekawe, więcej niż jedna na trzy osoby (37%) spośród badanych korzysta z oprogramowania zwiększającego poziom  prywatności w sieci. Największą popularnością w tym zakresie cieszą się programy antywirusowe, bezpieczne przeglądarki i dwustopniowe logowanie.

Urząd Komunikacji Elektronicznej/IBC Advisory S.A. Sektor Publiczny, Analiza funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz ocena preferencji konsumentów. 2022 r. Badanie klientów indywidualnych, s. 43

4. W zakresie świadomości związanej z udostępnianiem w sieci swoich danych, większość respondentów zdaje sobie sprawę, że umieszczając o sobie informacje na różnych stronach, udostępnia swoje dane osobowe (83,9%). Ankietowani najczęściej udostępniali swoje dane osobowe w sieci instytucjom publicznym (58,4%), firmom i przedsiębiorstwom (np. sklepom internetowym) (45,4%), portalom społecznościowym (26%) i dostawcom usług poczty elektronicznej (19,2%). Tylko 22,5% respondentów w ciągu ostatniego roku nikomu nie udostępniło swoich danych za pośrednictwem sieci.

5. Niezwykle interesujący jest wynik uzyskany w pytaniu o to, czy respondenci czytają regulaminy usług internetowych (poczta, komunikatory, publiczne sieci Wi-Fi) przed ich akceptacją. W pytaniu tym twierdząco odpowiedziało prawie 80% respondentów (52,8% – „Tak, czasami”, 27% – „Tak, zawsze”).

Urząd Komunikacji Elektronicznej/IBC Advisory S.A. Sektor Publiczny, Analiza funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz ocena preferencji konsumentów. 2022 r. Badanie klientów indywidualnych, s. 44

6.Tylko 3,5% badanych nie słyszało nigdy o podstawowych niebezpieczeństwach związanych z korzystaniem z internetu. Świadomość przestępstw takich jak kradzież tożsamości zadeklarowało 75,4% z nich, wyłudzanie loginów i haseł 77,6%, zaś kradzież środków finansowych – 80,8%. 62,2% respondentów nigdy nie padło ofiarą nadużyć związanych z wykorzystaniem udostępnionych przez siebie danych, jednak 20,8% co najmniej raz w życiu doświadczyło takiej sytuacji. Co dwunasta osoba badana kilka razy została w ten sposób oszukana, a 3,2% – wielokrotnie.

7. Ponad połowa (53,4%) ankietowanych udostępnia zdjęcia swoich bliskich w internecie (z czego 31,8% rzadko), ale prawie druga połowa (46,6%) nigdy tego nie robi. Często takie fotografie udostępniało 4,6% respondentów.

8. Połowa ankietowanych zgadza się z opinią, że w internecie pokazywane jest za dużo nieodpowiednich treści, takich jak seks, przemoc i przekleństwa (31,5% – raczej tak, 18,7% – zdecydowanie się zgadza). Tylko 7,3% respondentów zdecydowanie nie zgadzało się z tą opinią.

Klienci instytucjonalni

  1. Blisko 70% badanych firm używa rozwiązań zwiększających poziom prywatności. Narzędzia najczęściej wykorzystywane w tym celu przedstawia poniższy wykres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej/IBC Advisory S.A. Sektor Publiczny, Analiza funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz ocena preferencji konsumentów. 2022 r. Badanie klientów instytucjonalnych, s. 32

2. Tylko 3% ankietowanych firm w ciągu ubiegłego roku doświadczyło próby wyłudzenia danych (łącznie z danymi osobowymi pracowników lub klientów). Próby te dotyczyły tak samo często danych klientów, jak i pracowników. 3,6% ankietowanych przedsiębiorstw padło ofiarą nadużyć związanych z wykorzystaniem udostępnionych przez siebie danych, w tym 2,2% więcej niż raz.

3. Tylko 16,2%, to jest jedno na sześć badanych przedsiębiorstw zatrudniało pracowników, którzy w ramach obowiązków zawodowych dbali o bezpieczeństwo sieci i ochronę danych.

Podsumowanie

  • Z badania przeprowadzonego na zlecenie UKE wynika, że prywatność w sieci ma znaczenie dla ponad 80% ankietowanych klientów indywidualnych.
  • Jednymi z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań zwiększających poziom prywatności zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, są programy antywirusowe i dwustopniowe logowanie.
  • Co piąty respondent będący klientem indywidualnym co najmniej raz padł ofiarą nadużyć związanych z wykorzystaniem udostępnionych przez siebie danych. W przypadku klientów instytucjonalnych ta liczba była znacznie niższa – takie nadużycie spotkało mniej niż jedną na dwadzieścia badanych firm.
  • Raport dotyczący klientów indywidualnych dostępny jest TUTAJ, a klientów instytucjonalnych – TUTAJ.