Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa – podsumowanie kampanii

Wraz z październikiem zakończył się Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa – ogólnoeuropejska kampania organizowana przez ENISA  z inicjatywy Komisji Europejskiej. W Polsce kampania odbyła się po raz siódmy. NASK we współpracy z 45 partnerami zorganizował łącznie 53 inicjatywy promujące odpowiedzialne korzystanie z sieci i nowoczesnych technologii.

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa odbywa się we wszystkich krajach członkowskich. Przez cały październik partnerzy przygotowują inicjatywy, które mają podnosić świadomość społeczeństwa na temat bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych technologii. W tym roku ENISA wybrała dwa tematy przewodnie: cyberhigiena i nowoczesne technologie. Inicjatywy związane z powyższą tematyką można było zgłaszać na stronie internetowej www.bezpiecznymiesiac.pl. Wszystkie inicjatywy znalazły się również na europejskiej stronie kampanii prowadzonej przez ENISA cybersecuritymonth.eu, gdzie promują zaangażowanie Polski w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w Internecie.

W czasie obchodów ECSM 2019 w Polsce odbyły się łącznie 53 inicjatywy dotyczące cyberhigieny i nowoczesnych technologii. Część z nich organizowana była w ramach działań NASK PIB, który koordynował akcję, część w ramach współpracy nawiązanej z partnerami, a niektóre realizowane były samodzielnie przez partnerów kampanii. 30 września odbyła się oficjalna inauguracja, która debatą na temat kompetencji niezbędnych w czasach rewolucji cyfrowej, otworzyła obchody ECSM w Polsce. Do inicjatywy dołączyli organizatorzy konferencji, min. SECURE, CyberSec, Masters&Robots, czy Festiwalu Cyfryzacji. Inicjatywie patronowali: Prezes Rady Ministrów, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Minister Spraw Zagranicznych, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Infrastruktury, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Inwestycji i Rozwoju, a także Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby inicjatywy były kierowane do jak najszerszej grupy odbiorców, a nie tylko osób związanych zawodowo z cyberbezpieczeństwem. Dlatego oprócz konferencji i warsztatów dla profesjonalistów, nie zabrakło kampanii edukacyjnych i uświadamiających obywateli, zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych w szkołach, czy testów i quizów internetowych, a także materiałów edukacyjnych do samodzielnego wykorzystania.  W tym roku NASK przygotował dedykowaną do ECSM kampanię edukacyjną CyberLiga, która uświadamiała obywateli o największych zagrożeniach w sieci, wykorzystując, popularne w świecie popkultury, motywy superbohaterów. PhishingMan, Lady Antyspam, Ransomwoman i Kapitan Antivir ścierali się ze sobą na grafikach w mediach społecznościowych i przy okazji pokazywali w jaki sposób nie dać się oszukać atakiem typu phishing albo ransomware, a także jak zachować bezpieczeństwo w sieci dzięki prostym czynnościom z zakresu cyberhigieny. Kampania spotkała się z dużym zainteresowaniem i była rozpowszechniana ze wsparciem partnerów biznesowych: IAB Polska, InPost, Onet, PayU, a także parterów instytucjonalnych: Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Obrony Narodowej.

Działania państw członkowskich prowadzone w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa zostaną podsumowane przez ENISA w raporcie, którego spodziewamy się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Raport z poprzedniej, szóstej edycji, jest dostępny na stronie ENISA (do pobrania).

Więcej informacji na temat polskiej kampanii można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.bezpiecznymiesiac.pl, a także na profilach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa w mediach społecznościowych.

Już teraz zapraszamy do śledzenia informacji o Europejskim Miesiącu Cyberbezpieczeństwa 2020 i zachęcamy do włączenia się w działania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w Internecie.